ENGLISH

Ubezpieczenia w Rolnictwie - Materiały i Studia, ISSN 1507-4757
NOTA WYDAWNICZA

Czasopismo ukazuje się od 1999 r., a jego Wydawcą jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Misją czasopisma jest upowszechnianie i dokumentowanie dorobku naukowego oraz praktycznych rozwiązań z zakresu ubezpieczeń społecznych rolników w Polsce, Unii Europejskiej i na świecie.

Czasopismo przeszło pozytywnie proces ewaluacji IC Journal Master List 2021,
 uzyskując wskaźnik ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 100,00.

W imieniu Redaktora Naczelnego dr Aleksandry Hadzik,
 Przewodniczącego Rady Programowej prof. dr hab. Mariana Podstawki
 oraz członków Rady Programowej czasopisma „Ubezpieczenia w Rolnictwie ‒ Materiały i Studia”
 pragniemy poinformować o zmianie częstotliwości wydań naszego periodyku.
Począwszy od 2020 r. czasopismo wydawane jest dwa razy do roku jako półrocznik.

Czasopismo wydawane jest w trybie „early birds”.
Czasopismo stosuje zasadę double-blind review.

Ubezpieczenia w Rolnictwie ‒ Materiały i Studia”
to czasopismo naukowe o otwartym dostępie, wydawane na licencji Creative Commons
 Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0)

 

DOI: https://doi.org/10.48058/URMS

Bieżący numer

Archiwum

Rada Programowa

Recenzenci

Redakcja

Kontakt

Informacje dla Autorów

Pliki do pobrania