ENGLISH

Instrumenty i poziom wsparcia rolników przez KRUS podczas pandemii COVID-19 

Instruments and the level of support provided to farmers by the Agricultural Social Insurance Fund (KRUS) during the COVID-19 pandemic

s. 7–24 p. 25–41

Andrzej Jędruchniewicz

DOI: https://doi.org/10.48058/78.2022.1 


Proces planowania polityk publicznych na przykładzie polityki wobec osób starszych mieszkających na wsi

The process of planning public policies on the example of policies concerning the elderly living in rural areas

s. 43–59 p. 61–76

Ryszard Majer

DOI: https://doi.org/10.48058/78.2022.2 


Zmierzch pozaubezpieczeniowych funkcji części emerytalnej rolniczego ubezpieczenia społecznego

The fall of non-insurance functions of the retirement part of agricultural social insurance 

s. 77–85 p. 87–95

Ernest Nasternak

DOI: https://doi.org/10.48058/78.2022.3 


Rozwój e-usług w rolniczych ubezpieczeniach społecznych – szanse i zagrożenia 

The development of e-services in agricultural social security – opportunities and threats

s. 97–117 p. 119–138

Robert Żółtaszek

DOI: https://doi.org/10.48058/78.2022.4 


Prowadzenie postępowania powypadkowego w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Zdarzenie z kategorii „Nagłe zachorowania”. Studium przypadku
na tle przepisów ustawowych i wyroków sądów

Conducting post-accident proceedings in the Agricultural Social Insurance Fund. “Sudden illness” category event. Case study on a background of legislative provisions and court rulings

s. 139–152 p. 153–165

Bartosz Nyckowski

DOI: https://doi.org/10.48058/78.2022.5 


Zmiany w polityce prospołecznej i ekonomicznej w obszarze ubezpieczenia społecznego rolników, w wybranych aspektach działań ustawowych i programowych

Changes in pro-social and economic policy in the area of social insurance of farmers, in selected aspects of statutory and programmatic activities

s. 167–190 p. 191–213

Ewa Pawlak, Andrzej Sokólski, Ewelina Świtalska-Popin

DOI: https://doi.org/10.48058/78.2022.6 


Sposoby skutecznej motywacji pracownika

Methods of an effective employee motivation

s. 215–234 p. 235–253

Anna Łepkowska, Katarzyna Sycz, Beata Zaremba

DOI: https://doi.org/10.48058/78.2022.7 


 

ENGLISH