ENGLISH

Europejski Model Społeczny a krajowe i zagraniczne doświadczenia w kształtowaniu zabezpieczenia społecznego na wsi

The European Social Model and national and international experience in shaping social security in the countryside

s. 7-40 p. 41-74

Irena Jędrzejczyk

DOI: https://doi.org/10.48058/urms/74.2020.1


Umacnianie własności państwowej jako przesłanka ustrojowa zaopatrzenia emerytalnego w rolnictwie – doświadczenia historyczne PRL

Strengthening state property as a systemic premise for retirement pension benefits in agriculture – historical experiences of the People’s Republic of Poland

s. 75-94 p. 95-114

Katarzyna Maciejewska

DOI: https://doi.org/10.48058/urms/74.2020.2


Teoria wyboru publicznego jako narzędzie objaśniania genezy i rozwoju ubezpieczeń społecznych

Public Choice Theory as a tool for explaining genesis and development of social insurance

s. 115-142 p. 143-168

Jacek Kulawik

DOI: https://doi.org/10.48058/urms/74.2020.3


XXX lat ubezpieczenia społecznego rolników w KRUS i co dalej?

XXX years of social insurance for farmers in KRUS and what next?

s. 169-182 p. 183-196

Marian Podstawka, Łukasz Podstawka

DOI: https://doi.org/10.48058/urms/74.2020.4


Ubezpieczenia gospodarstw rolnych w Polsce – wyniki badań empirycznych

Farm insurance in Poland – results of empirical research

s. 197-218 p. 219-240

Tomasz Czuba

DOI: https://doi.org/10.48058/urms/74.2020.5


Zastosowanie uregulowań prawnych w zakresie bezpieczeństwa i higiena pracy do pomocników rolnika

Application of legal provisions in terms of health and safety at work for farmer’s helpers

s. 241-250 p. 251-260

Ernest Nasternak

DOI: https://doi.org/10.48058/urms/74.2020.6


XXX lat rehabilitacji leczniczej realizowanej przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

XXX years of medical rehabilitation by the Agricultural Social Insurance Fund

s. 261-272 p. 273-286

Robert Liana

DOI: https://doi.org/10.48058/urms/74.2020.7


Dodatek specjalny


Europejska Sieć Rolniczych Systemów Zabezpieczenia Społecznego (ENASP) - European Network of Agriculture Social Protection Systems (ENASP)

s. 287


Social Insurance for farmers in Austria – from its inception to the SVS 

s. 289-310

Sara Rohm

DOI: https://doi.org/10.48058/urms/74.2020.8


Farmers’ work-related social security in Finland, implemented by Mela

s. 311-328

Antti Huhtamäki

DOI: https://doi.org/10.48058/urms/74.2020.9


MSA, The French Agricultural Social Protection scheme

s. 329-358

Anne Roudot, Ghislaine Rosay

DOI: https://doi.org/10.48058/urms/74.2020.10


The German Social Security System for Farmers

s. 359-386

Erich Koch

DOI: https://doi.org/10.48058/urms/74.2020.11

ENGLISH