1(73)/2020

ENGLISH

 

 

Ekspozycja na ryzyko sytuacji pandemicznej COVID-19 i wrażliwość społeczno-ekonomiczna obszarów wiejskich i agrobiznesu
Risk exposure to the COVID-19 pandemic situation and the socio-economic sensitivity of rural areas and agribusiness

Irena Jędrzejczyk

s. 7-71

DOI: https://doi.org/10.48058/urms/73.2020.1   Wpływ pandemii COVID-19 na sytuację na rynkach rolnych w Polsce
Impact of the COVID-19 pandemic on the situation of the agricultural markets in Poland

Piotr Szajner

s. 73-115

DOI: https://doi.org/10.48058/urms/73.2020.2 Wpływ pandemii COVID-19 na przetwórstwo spożywcze i eksport rolno-spożywczy Polski
Impact of the COVID-19 pandemic on food processing and Polish agri-food exports

Iwona Szczepaniak, Łukasz Ambroziak, Jadwiga Drożdż

s. 117-163

DOI: https://doi.org/10.48058/urms/73.2020.3Wpływ epidemii COVID-19 na rynek owoców i warzyw
The impact of the COVID-19 pandemic on the fruit and vegetable market

Paweł Kraciński

s. 165-176

DOI: https://doi.org/10.48058/urms/73.2020.4Rozwiązania tarczy antykryzysowej dla rolników realizowane za pośrednictwem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Anti-crisis shield solutions for farmers implemented by the Agricultural Social Insurance Fund

Katarzyna Maciejewska

s. 177-198

DOI: https://doi.org/10.48058/urms/73.2020.5Działania prewencyjne Biura Prewencji KRUS w czasie epidemii COVID-19
Preventive actions of the KRUS Prevention Office during the COVID-19 epidemic

Piotr Kaliszewski

s. 199-233

DOI: https://doi.org/10.48058/urms/73.2020.6Rehabilitacja lecznicza KRUS w czasie epidemii COVID-19
KRUS medical rehabilitation during the COVID-19 pandemic

Iwona Sobiś

s. 235-246

DOI: https://doi.org/10.48058/urms/73.2020.7