ENGLISH

Wybrane problemy zarządzania ryzykiem społecznym

Selected problems of social risk management

s. 7-30, p. 31-52

Jacek Kulawik

DOI: https://doi.org/10.48058/urms/76.2021.1 


Obciążenie dochodów gospodarstw rolnych z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych rolników 

Burden on farm incomes from the social and health insurance of farmers 

s. 53-64, p. 65-76

Marian Podstawka

DOI: https://doi.org/10.48058/urms/76.2021.2 


Możliwości zmniejszenia liczby śmiertelnych obrażeń w szwedzkim rolnictwie dzięki programowi prewencyjnemu 

Opportunities to reducefatal injuries in Swedish agricultureusing a prevention program

s. 77-90, p. 91-104

Peter Lundqvist

DOI: https://doi.org/10.48058/urms/76.2021.3 


Rynkowy model polskich ubezpieczeń gospodarczych w rolnictwie w okresie przygotowań do wejścia do UE (lata 1990–2004) 

The market model of Polish economic insurance in agriculture in the period of preparations for joining the EU (1990–2004)

s. 105-126 p. 127-148

Stanisław Henryk Nowak

DOI: https://doi.org/10.48058/urms/76.2021.4 


Współpraca FAO i UE w zapewnieniu Zielonego Ładu i realizacji Agendy 2030

FAO-EU cooperation in deliveringthe Green Deal and achieving the 2030 Agenda

s. 149-166, p. 167-184

Robert Tabaszewski

DOI: https://doi.org/10.48058/urms/76.2021.5 


Próba nowego podziału Polski na regiony dla potrzeb Polskiego FADN

An attempt at a new division of Poland into regions for the purposes of the Polish FADNs.

185-212, p. 213-240

Monika Bocian, Izabela Cholewa

DOI: https://doi.org/10.48058/urms/76.2021.6 


Poziom i struktura dochodów rolników w gospodarstwach prowadzących rachunkowość w 2019 roku 

Income level and structure of farmers in accountable farms in 2019

s. 241-256, p. 257-270

Katarzyna Kambo

DOI: https://doi.org/10.48058/urms/76.2021.7 

 

ENGLISH