ENGLISH

LISTA STAŁYCH RECENZENTÓW
 

Członkowie Rady Programowej i Redakcji

prof. dr hab. Bolesław Borkowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr n. med. Claudio Colosio, prof. UniMi, Uniwersytet w Mediolanie, Włochy
prof. dr hab. Paweł Czechowski, Uniwersytet Warszawski w Warszawie
prof. dr hab. Andrzej Czyżewski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr Pedro Delgado Cobos, Uniwersytet w Kordobie, Hiszpania
dr Aleksandra Hadzik, Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
prof. dr Hans-Joachim Hannich, Uniwersytet w Greifswaldzie, Niemcy
dr hab. Beata Jeżyńska, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
prof. dr hab. Irena Jędrzejczyk, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
dr Erich Koch, Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau, Kassel, Niemcy
dr n. med. Andrzej Kosiniak-Kamysz, Dyrektor Specjalistycznego Szpitala im. Dietla w Krakowie
prof. dr Peter Lundqvist, Szwedzki Uniwersytet Nauk Rolniczych w Alnarp, Szwecja
dr Ryszard Majer, prof. UJD, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
dr n. med. Leszek Majchrowski, Naczelny Lekarz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
dr inż. Agnieszka Parlińska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr inż. Joanna Pawłowska-Tyszko, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy
prof. dr hab. Marian Podstawka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
prof. dr hab. Wanda Sułkowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła, prof. Akademii Kaliskiej, Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

Recenzenci zewnętrzni

dr hab. Jerzy Bieluk, prof. UwB, Uniwersytet w Białymstoku
prof. dr hab. Roman Budzinowski, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
dr Aleksandra Chlebicka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr Tomasz Czuba, Uniwersytet Gdański w Gdańsku
dr hab. Piotr Gołasa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Mariusz Gorzowski, dyrektor Departamentu Prawnego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
dr hab. Sebastian Jarzębowski, prof. ALK, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
dr n. med. Marek Kos, Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie
dr hab. Anna Kosut, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr hab. Sylwester Kozak, prof. SGGW, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
prof. dr hab. n. med. Jolanta Kujawa, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
dr hab. Teresa Kurowska, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr hab. Dorota Łobos-Kotowska, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr hab. Krzysztof Łyskawa, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr Adam Majchrzak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr Agata Marcysiak, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
dr Ernest Nasternak, Politechnika Warszawska w Warszawie
dr hab. Radosław Pacud, prof. UE w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
dr Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr hab. Maria Płonka, prof. UE w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr hab. Damian Puślecki, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
dr hab. Grzegorz Strupczewski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr hab. Damian Walczak, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Recenzenci materiałów opublikowanych w półrocznych wydaniach z 2021 r.

dr Tomasz Czuba, Mariusz Gorzowski, dr hab. Sebastian Jarzębowski, prof. dr hab. Irena Jędrzejczyk, Iwona Kaszuba, dr Erich Koch, Przemysław Kraska, dr Adam Majchrzak, dr Ernest Nasternak, dr inż. Agnieszka Parlińska, dr inż. Joanna Pawłowska-Tyszko, dr Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka, prof. dr hab. Marian Podstawka, prof. dr hab. Wanda Sułkowska

Recenzenci materiałów opublikowanych w półrocznych wydaniach z 2020 r.

dr Ryszard Barej, Dzięcioł Waldemar, Mariusz Gorzowski, Michał Grochowski, dr Aleksandra Hadzik, prof. dr hab. Irena Jędrzejczyk, Iwona Kaszuba, Wiesław Kliś, dr Katarzyna Maciejewska, dr inż. Joanna Pawłowska-Tyszko, prof. dr hab. Marian Podstawka, Teresa Sobczak, prof. dr hab. Wanda Sułkowska, dr hab. Damian Walczak

Recenzenci materiałów opublikowanych w kwartalnych wydaniach z 2019 r.

Mariusz Gorzowski, Michał Grochowski , dr Aleksandra Hadzik, Piotr Kaliszewski , dr hab. inż. Małgorzata Krzywonos, Alicja Lejk- Kępka, prof. dr hab. inż. Edmund Lorencowicz, dr Adam Majchrzak, dr Wojciech Nagel, dr hab. Radosław Pacud , dr inż. Joanna Pawłowska-Tyszko, dr Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka, prof. dr hab. Marian Podstawka, prof. dr hab. Bogdan Sojkin, dr Agnieszka Stępień, prof. dr hab. Wanda Sułkowska, dr Damian Walczak, dr hab. Marek Wigier