ENGLISH

Redakcja:
dr Aleksandra Hadzik (redaktor naczelny)
Magdalena Wachnicka-Witzke (zastępca redaktora naczelnego)
Monika Rzepecka (sekretarz naukowy)
Agnieszka Korol (sekretarz redakcji)
Urszula Straszak-Jakovljević (redaktor techniczny)

Redaktorzy tematyczni: 

ekonomia: prof. dr hab. Andrzej Czyżewski, 
prof. dr hab. Marian Podstawka
ubezpieczenia: prof. dr hab. Wanda Sułkowska, dr inż. Joanna Pawłowska-Tyszko
statystyka: prof. dr hab. Bolesław Borkowski
prawo: prof. dr hab. Paweł Czechowski, dr hab. Beata Jeżyńska, prof. UMCS
ochrona zdrowia i rehabilitacja: dr n. med. Leszek Majchrowski, dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła, prof. Akademii Kaliskiej
redaktor językowy: Urszula Straszak-Jakovljević (j. polski) 
redaktor techniczny: Urszula Straszak-Jakovljević
DTP: Igor Zalewski, Jarosław Cichocki