A- A A+

Editorial team:

dr Aleksandra Hadzik (editor-in-chief)
Magdalena Wachnicka-Witzke (deputy editor-in-chief)
Monika Rzepecka (scientific secretary)
Agnieszka Korol (editorial secretary)
Urszula Straszak-Jakovljević (technical editor)

Subject editors:

economics: prof. dr hab. Andrzej Czyżewski, prof. dr hab. Marian Podstawka
insurance: prof. dr hab. Wanda Sułkowska, dr inż. Joanna Pawłowska-Tyszko
statistics: prof. dr hab. Bolesław Borkowski
law: prof. dr hab. Paweł Czechowski, dr hab. Beata Jeżyńska, prof. of Marie Curie Skłodowska University
health protection and rehabilitation: dr n. med. Leszek Majchrowski, dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła, prof. of Higher Vocational State School
language editor: Urszula Straszak-Jakovljević (Polish)
technical editor: Urszula Straszak-Jakovljević
DTP: Igor Zalewski, Jarosław Cichocki