A- A A+

Insurance in Agriculture. Materials and Studies, ISSN 1507-4757 PUBLISHING NOTE

The Quarterly has been published since 1999.

PUBLISHER 
  Agricultural Social Insurance Fund


The mission of the Quarterly is to disseminate and document scientific achievements and practical solutions in the field of farmers' social insurance in Poland, European Union and the world.

On the basis of the Regulation of the Minister of Science and Higher Education of 13 July 2012 on the criteria and procedure for awarding scientific category to scientific bodies (Journal of Laws of 2014, item 1126) and the announcement of the Minister of Science and Higher Education of 18 December 2015 on the list of scientific journals along with the number of points awarded for publication in these journals,
the publishing house of Fund has been entered in part B of the list of scientific journals with 5 points.


The Quarterly has passed the IC Journal Master List 2019 evaluation process,
obtaining the Index Copernicus Value (ICV) of 89.28.

The Quarterly is published in the "early birds" mode.
The online version is available at www.krus.gov.pl.  http://www.krus.gov.pl

EDITORIAL BOARD
Chairman:
prof. dr hab. Marian Podstawka, Warsaw University of Life Sciences

Members:
dr n. med. Claudio Colosio, prof. UniMi, Uniwersytet w Mediolanie, Włochy
prof. dr hab. Paweł Czechowski, Uniwersytet Warszawski w Warszawie
prof. dr hab. Andrzej Czyżewski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 dr Pedro Delgado Cobos, Uniwersytet w Kordobie, Hiszpania
prof. dr Hans-Joachim Hannich, Uniwersytet w Greifswaldzie, Niemcy
dr hab. Beata Jeżyńska, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
prof. dr hab. Irena Jędrzejczyk, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
dr Erich Koch, Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau, Kassel, Niemcy
dr n. med. Andrzej Kosiniak-Kamysz, Dyrektor Specjalistycznego Szpitala im. Dietla w Krakowie
prof. dr Peter Lundqvist, Szwedzki Uniwersytet Nauk Rolniczych w Alnarp, Szwecja
 dr inż. Agnieszka Parlińska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 dr inż. Joanna Pawłowska-Tyszko, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy
prof. dr hab. Wanda Sułkowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła, prof. PWSZ, Państwowa Szkoła Zawodowa w Kaliszu

Editorial team:
dr Aleksandra Hadzik (editor-in-chief)
 Grażyna Szymańska (deputy editor-in-chief)
Magdalena Wachnicka-Witzke (editorial secretary)
 Urszula Straszak-Jakovljević (technical editor)

Subject editors:  
economics: prof. dr hab. Andrzej Czyżewski, prof. dr hab. Marian Podstawka
insurance: prof. dr hab. Wanda Sułkowska, dr inż. Joanna Pawłowska-Tyszko
statistics: prof. dr hab. Bolesław Borkowski
law: prof. dr hab. Paweł Czechowski, dr hab. Beata Jeżyńska, prof. of Marie Curie Skłodowska University
health protection and rehabilitation: dr n. med. Leszek Majchrowski, dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła, prof. of Higher Vocational State School
language editor: Urszula Straszak-Jakovljević (Polish) 
technical editor: Urszula Straszak-Jakovljević

DTP: Igor Zalewski

 

Address of editorial office:
Agricultural Social Insurance Fund – Head Office
al. Niepodległości 190
00-608 Warszawa
tel.: 22 592-66-88, 22 592-66-86, 22 592-64-05
e-mail: kwartalnik(at)krus.gov.pl

Information for authors:

 • Editors of the Quarterly "Insurance in Agriculture. Materials and Studies" invites you to publish articles about insurance in agriculture, accepting only previously unpublished new studies for publication.
 • Authors are requested to send materials with a maximum volume of up to 40,000 characters via e-mail, with a possible statement on the sources of funding for scientific research presented in the article.
 • In particularly justified cases, based on the value of the study, it will be acceptable to publish a study containing a larger number of characters.
 • Graphic elements of the study (tables, charts, figures) should be attached in separate files, in order to make possible editorial corrections.

 • The article should contain: title and abstract in Polish (up to 1,300 characters) showing the outline of the entire article (objectives, thesis of the study, methodology of research, results and conclusions), key words in the original language, English translation: title, abstract and keywords, final bibliography, footnotes, list of abbreviations (placed before end bibliography), note about the Author. The editorial requirements can be found on the magazine's website (downloads).
 • Anonymity of the Author is preserved by providing personal data that are required to conclude a contract for specific work, i.e. name, PESEL number, exact address, name and address of the competent tax office and a short professional note in a separately attached file.
 • The article is subject to review and editorial work.
 • The editorial office reserves the right to make cuts, change titles and subtitles.
 • Royalties are paid for materials that have received a positive review from the reviewers.

  Rules for reviewing articles for the publication
 • Articles for the publication are subject to review of at least two independent reviewers, including one external, respecting the rules of anonymity ("double-blind review process"). 
 • Articles that do not meet the basic requirements of linguistic correctness or have not been prepared in accordance with the editorial requirements may be returned to the Author without subjecting them to the review process.
 • The publisher does not disclose the list of external reviewers of individual articles except for their names in the journal note.
 • Reviews are in the written form and contain the clear request of the reviewer: authorisation of the article for publication without amendments, authorisation of the article for publication after taking into account the reviewer's comments or rejection of the article.
 • Reviewers agree to submit a written declaration that there is no conflict of interest with the authors of the articles. A conflict of interest is considered to include direct professional relations and personal ties with the author, professional or business subordination, direct scientific cooperation existing during at least the last two years preceding the preparation of the review.


LIST OF PERMANENT REVIEWERS

Members of the Programme Council and Editorial Team, people employed at the Publisher

prof. dr hab. Marian Podstawka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
prof. dr hab. Paweł Czechowski, Uniwersytet Warszawski w Warszawie
prof. dr hab. Andrzej Czyżewski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr hab. Beata Jeżyńska, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
prof. dr hab. Irena Jędrzejczyk, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr Erich Koch, Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau, Kassel, Niemcy
dr n. med. Andrzej Kosiniak-Kamysz, Dyrektor Specjalistycznego Szpitala im. Dietla w Krakowie
prof. dr hab. Wanda Sułkowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła, prof. PWSZ, Państwowa Szkoła Zawodowa w Kaliszu

External reviewers

dr hab. Jerzy Bieluk, prof. UwB, Uniwersytet w Białymstoku
prof. dr hab. Roman Budzinowski, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
dr Aleksandra Chlebicka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
prof. dr hab. Anatolii Chupis, Sumy National Agrarian University, Ukraina
dr hab. Filip Chybalski, prof. PŁ, Politechnika Łódzka w Łodzi
dr Piotr Gołasa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr inż. Ewa Jaska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
mgr Marcin Józefaciuk, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
dr inż. Elżbieta Kopciuszewska, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie
dr n. med. Marek Kos, Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie
dr hab. Anna Kosut, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
prof. dr hab. Andrzej Kowalski dr hab. Sylwester Kozak
prof. SGGW, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr Monika A. Król, Uniwersytet Łódzki w Łodzi
prof. dr hab. n. med. Jolanta Kujawa, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
dr hab. Teresa Kurowska, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr Joanna Lisek, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie
dr hab. Dorota Łobos-Kotowska
prof. UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr Krzysztof Łyskawa, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr Adam Majchrzak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr Agata Marcysiak, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
dr inż. Anna Milewska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr inż. Teresa Nowogródzka, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
dr hab. Radosław Pacud, prof. UE w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
dr inż. Agnieszka Parlińska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr Radosław Pastuszko, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr Włodzimierz Petryk, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie
dr Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr hab. Maria Płonka, prof. UE w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr Damian Puślecki, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
dr Grzegorz Strupczewski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr hab. Bogumił Szmulik, prof. UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
dr Anna Świrska, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
dr hab. Janusz Toruński, prof. UPH, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
dr hab. Natalia Vasilevska, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
dr Damian Walczak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr Adam Wasilewski, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB
dr inż. Aleksandra Wicka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
prof. dr hab. Maciej Żukowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu


Reviewers of materials published in the quarterly issues of 2016–2017

dr hab. Jerzy Bieluk (prof. UwB), prof. dr hab. Roman Budzinowski, dr Aleksandra Chlebicka, prof. dr hab. Paweł Czechowski, dr Ryszard Droba (prof. WSAS), dr Piotr Gołasa, dr inż. Ewa Jaska, dr hab. Beata Jeżyńska (prof. UMCS), prof. dr hab. Irena Jędrzejczyk, Marcin Józefaciuk, dr Erich Koch, dr n. med. Marek Kos, dr n. med. Andrzej Kosiniak-Kamysz, dr hab. Anna Kosut, prof. dr hab. Andrzej Kowalski, dr hab. Sylwester Kozak (prof. SGGW), dr Monika Król, prof. dr hab. n. med. Jolanta Kujawa, dr hab.Teresa Kurowska, dr n. med. Robert Liana, dr Przemysław Litwiniuk, dr hab. Dorota Łobos-Kotowska (prof. UŚ), dr Krzysztof Łyskawa, dr Adam Majchrzak, dr Agata Marcysiak, dr hab. Anna Matuszczak (prof. UEP), dr Wojciech Nagel, prof. dr hab. n. med. Alfred Owoc, dr hab. Radosław Pacud, dr inż. Agnieszka Parlińska, dr Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka, prof. dr hab. Marian Podstawka, dr Damian Puślecki, prof. dr hab. Wanda Sułkowska, dr hab. Bogumił Szmulik, dr Damian Walczak, dr Adam Wasilewski, dr hab. n. med. Anna Wilmowska-Pietruszyńska (prof. UR), dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła (prof. PWSZ), prof. dr hab. Maciej Żukowski


Reviewers of materials published in the quarterly issues of 2015

dr Barbara Andruczyk, dr hab. Jerzy Bieluk, prof. dr hab. Paweł Czechowski, prof. dr hab. Andrzej Czyżewski, dr hab. inż. Lech Gąsiorkiewicz (prof. PW), dr hab. Beata Jeżyńska (prof. UMCS), prof. dr hab. Irena Jędrzejczyk, dr hab. Anna Kosut, prof. dr hab. Andrzej Kowalski, dr hab. Teresa Kurowska, dr hab. Jacek Lisowski (prof. UEP), dr hab. Dorota Łobos-Kotowska (prof. UŚ), dr inż. Anna Milewska, dr Wojciech Nagel, dr inż. Agnieszka Parlińska, dr Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka, dr hab. Maria Płonka, prof. dr hab. Marian Podstawka, prof. dr hab. Alina Sikorska, dr Grzegorz Strupczewski, prof. dr hab. Wanda Sułkowska, dr Anna Świrska, dr Damian Walczak, prof. dr hab. Maciej Żukowski

 

  CONTENTS
and electronic versions of editions

No 72/2019
No 71/2019
No 70/2019
No 69/2019

No 68/2018
No 67/2018
No 66/2018
No 65/2018

No 64/2017
No 63/2017
No 62/2017
No 61/2017

No 60/2016
No 59/2016 
No 58/2016
No 57/2016

No 55/56/2015
No 54/2015
No 53/2015

No 51-52/2014
No 50/2014

No 49/2013
No 48/2013
No 47/2013

No 46/2012
No 45/2012
No 44/2012
No 43/2012

No 42/2011
No 41/2011
No 40/2011
No 39/2011

No 38/2010
No 37/2010
No 36/2010

No 35/2009
No 34/2009

No 33/2008
No 32/2008

No 31/2007
No 30/2007

No 1(29)2006

No 4(28)2005
No 2(26/27)2005
No 1(25)2005

No 3/4(23/24)2004
No 2(22)2004
No 1(21)2004
No 4(20)2003
No 3(19)2003
No 2(18)2003
No 1(17)2003
No 4(16)2002
No 3(15)2002
No 2(14)2002
No 1(13)2002
No 4(12)2001
No 3(11)2001
No 2(10)2001
No 1(9)2001

No 4(8)2000
No 3(7)2000
No 2(6)2000
No 1(5)2000

No 4/1999
No 3/1999
No 2/1999
No 1/1999