• Umowa ubezpieczenia dzieci rolników od następstw nieszczęśliwych wypadków

  więcej »

 • Gala Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

  22 września br. podczas Międzynarodowych Targów Agro Show w Bednarach k. Poznania odbyła się uroczysta gala podsumowania XV Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. więcej »

 • Uroczyste podsumowanie VII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci - Sejm RP 14 czerwca 2017

  więcej »

 • Upadki osób są najliczniejszą grupą wypadków zgłaszanych do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

  Pracujmy bez upadków więcej »

Aktualności