• Uroczyste podsumowanie VII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci - Sejm RP 14 czerwca 2017

  więcej »

 • List Prezesa KRUS do Rolników

  Bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin więcej »

 • Upadki osób są najliczniejszą grupą wypadków zgłaszanych do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

  Pracujmy bez upadków więcej »

 • Usługi on-line dla ubezpieczonych w KRUS

  Zapraszamy do korzystania z portalu eKRUS.gov.pl więcej »

Aktualności

 • 18-09-2017

  Dożynki w Spale 2017

  Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Adam Wojciech Sekściński uczestniczył w Dożynkach Prezydenckich w Spale.

 • 14-09-2017

  Dożynki Diecezjalne w Kolnie

  Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Adam Wojciech Sekściński wraz z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofem Jurgielem uczestniczyli w Dożynkach Diecezjalnych w Kolnie. W uroczystościach dożynkowych udział wzięli także: wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, wiceprezes Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa Beata Orzełek oraz posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

 • 14-09-2017

  Ogólnopolskie Dożynki Jasnogórskie w Częstochowie

  W dniach 2-3 września br. Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Adam Wojciech Sekściński uczestniczył w dorocznych dożynkach jasnogórskich, połączonych z XXVI Krajową Wystawą Rolniczą i XVIII Dniami Europejskiej Kultury Ludowej.

 • 14-09-2017

  Światowy Kongres Bezpieczeństwa i Zdrowia

  W dniach 3 – 6 września 2017 r. przedstawiciele Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wzięli udział w XXI Światowym Kongresie Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy 2017: Globalna Wizja Prewencji w Singapurze. Organizatorem XXI Światowego Kongresu Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy w 2017 roku był Wydział Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy Ministerstwa Pracy Singapuru we współpracy z Międzynarodową Organizacją Pracy (International Labour Organization-ILO) i Międzynarodowym Stowarzyszeniem Ubezpieczeń Społecznych (International Social Security Association- ISSA).

 • 13-09-2017

  E-składki – nowa usługa dla ubezpieczonych w KRUS

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że w związku z zaplanowanym uruchomieniem nowej usługi – e-składki, umożliwiającej użytkownikom Portalu dla Rolników eKRUS opłacanie składek z tytułu ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego w formie bezpośrednich zleceń płatniczych on-line, zawarte zostało pomiędzy KRUS a Krajową Izbą Rozliczeniową S.A. (KIR) porozumienie dotyczące obsługi płatności elektronicznych w oparciu o usługę Paybynet.

 • 07-09-2017

  Częściowa emerytura rolnicza

  Z dniem 1 stycznia 2013 r. wprowadzono możliwość przejścia, przed osiągnięciem wieku emerytalnego, na częściową emeryturę rolniczą.