Typ strony: KRUS w liczbach
Podtytuł:
Autor:

Świadczeniobiorcy KRUS w latach 1991-2014 (wykres)

Wymiar kwartalnych składek na ubezpieczenie społeczne rolników

Wymiar miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej

Kwoty graniczne podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej w związku z działalnością rolniczą

Liczba osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników, prowadzących jednocześnie pozarolniczą działalność gospodarczą, wg stanu na koniec danego roku

Koszty funkcjonowania ubezpieczenia społecznego rolników - dane porównawcze z okresu 20 lat funkcjonowania KRUS

 

 


x Zamknij okno ...