Typ strony: Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Podtytuł:
Autor:

Zatrudnienie i wynagrodzenie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w latach 2009-2016

 Przeciętne zatrudnienie w KRUS w przeliczeniu na pełnozatrudnione etaty oraz przeciętne miesięczne wynagrodzenie w zł brutto*)

Rok

20092010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty

6159,026150,86065,1 6024,46 6072,37 6138,17 6125,79 6177

wynagrodzenie w zł brutto

3552,343599,50 3661,80 3686,51 3657,25

 3618,13

3626,19 4198,62

 *) łącznie z wypłatami dodatkowego wynagrodzenia rocznego. 

 

Zestawienie za lata 2009-2011 wytworzyło 25.02.2011 r. Biuro Kadr i Szkolenia.
Za treść zestawienia odpowiada Dyrektor Biura, mgr Jadwiga Wiśniewska.
Opublikowano : 03.03.2011 r. Maria Lewandowska 
Aktualizacja danych:05.06.2012 r., wprowadziła: Maria Lewandowska

Dane za  2012, 2013. udostępnione z raportu NIK "Wykonanie budżetu państwa w 2013 r. w zakresie części 72 KRUS i Funduszy: Emerytalno-Rentowego, Administracyjnego oraz Prewencji i Rehabilitacji", 23.04.2014 r.
Opublikowano: 30.04.2014 r., Ewa Siejka

Dane za 2014 r. - wg raportu NIK " Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. w części 72 – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz wykonania planów finansowych Funduszu Emerytalno-Rentowego, Funduszu Administracyjnego i Funduszu Prewencji i Rehabilitacji", Warszawa, czerwiec 2015. Opublikowane: 20.10.2015 r. Maria Lewandowska

Dane za raportem NIK za 2015 i 2016: "Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa (...) w części 72 - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz wykonania planów finansowych Funduszu Emerytalno-Rentowego, Funduszu Administracyjnego i Funduszu Prewencji i Administracji".

Dane za rok 2016 wytworzyło 31.01.2018 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi.
Za treść zestawienia odpowiada Dyrektor Biura, mgr Piotr Główka.
Opublikowano: 02.02.2018 r. Edyta Uzarska


x Zamknij okno ...