Typ strony: Dokument
Podtytuł:
Autor:

Wypadki w gospodarstwach rolnych z udziałem substancji szkodliwych

Od 2009 roku do I półrocza 2014 roku wskutek oddziaływania substancji szkodliwych poszkodowanych zostało 126 rolników; pięciu zmarło, w tym dwie osoby zatruły się tlenkiem węgla (jedna w pomieszczeniu gospodarczym, druga w kabinie samochodu ciężarowego), pozostałe ofiary to osoba zmarła wskutek zatrucia gazami w przechowalni owoców i dwie osoby, które zatruły się dwutlenkiem siarki podczas pracy przy szambie i gnojowniku. W październiku 2013 r. w województwie podlaskim utonęło małżeństwo rolników podczas wywozu nieczystości ze zbiornika z gnojownicą. Kilka dni temu w województwie lubuskim śmierć poniosło siedem osób podczas opróżniania szamba na terenie gospodarstwa rolnego. Niech te tragiczne zdarzenia będą ostrzeżeniem dla wszystkich rolników.

Do wypadków przy pracy w gospodarstwie rolnym często dochodzi często wskutek zbiegu kilku niepożądanych okoliczności - niedostatecznej uwagi podczas wykonywania określonych czynności i lekceważenia związanych z nimi zagrożeń, nieprawidłowości spowodowanych czynnikami materialnymi (stanem technicznym maszyn i urządzeń, obiektów budowlanych), zaniedbań dotyczących ogólnej organizacji pracy i organizacji samego stanowiska pracy.

Prowadzenie gospodarstwa rolnego wymaga specjalistycznej wiedzy z różnych dziedzin i praktycznych umiejętności. Działalność rolnicza wiąże się bowiem z koniecznością posługiwania się skomplikowanymi technicznie maszynami i urządzeniami rolniczymi, obsługą zwierząt gospodarskich, bezpośrednim kontaktem z niebezpiecznymi czynnikami biologicznymi i chemicznymi, narażeniem na hałas, drgania mechaniczne, zapylenie powietrza i in. Ryzyko wypadków potęguje sezonowe wykonywanie zwiększonych prac pod presją czasu i różnorodność czynności w gospodarstwie. Dlatego też, aby to ryzyko eliminować lub w znacznym stopniu ograniczyć, z troski o bezpieczeństwo swoje i najbliższych, warto przed przystąpieniem do wykonywania pracy starannie ją zaplanować i zorganizować, z uwzględnieniem i poszanowaniem zasad ochrony życia i zdrowia w gospodarstwie rolnym.

Przed rozpoczęciem pracy przy zbiornikach (szambie, silosie, gnojowniku, studni) należy pamiętać, że zachodzą w nich procesy biologiczne (fermentacja) i chemiczne (synteza i rozkład), w wyniku których wydzielają się szkodliwe dla człowieka gazy, m.in. amoniak, dwutlenek siarki, metan, tlenek i dwutlenek węgla, ozon. W powietrzu spada zawartość tlenu poniżej normy dopuszczalnej dla człowieka. Wchodzenie do szamba bez maski i butli tlenowej graniczy z samobójstwem!
Przed przystąpieniem do pracy w takich zbiornikach, należy je przewietrzyć, aby usunąć szkodliwe gazy. Osoby wchodzące do zbiorników (studni, silosów, szamb, gnojowników) powinny stosować maski przeciwgazowe i być wyposażone w szelki bezpieczeństwa, zaczepione na linie służącej do ewakuacji w przypadku zagrożenia. Do asekuracji konieczna jest obecność co najmniej dwóch dorosłych osób pozostających na powierzchni.

Mało kto zdaje sobie sprawę, że odpady produkowane w każdym domostwie, zmieszane z chemikaliami dodawanymi do zbiorników z nieczystościami, wydzielają trujące gazy! Takie zmagazynowane odpady wydzielają ogromne ilości trującego gazu, siarkowodoru, który przenika do organizmu człowieka nie tylko w wyniku oddychania, ale także przez skórę, co z kolei prowadzi do szybkiego zatrucia i utraty przytomności. Dodatkowo, ilość tlenu w takim zbiorniku zmniejsza się poniżej dopuszczalnej dla człowieka normy, wynoszącej 19%, co powoduje szybkie uduszenie się.

Należy pamiętać o zagrożeniu dla życia i zdrowia człowieka, oraz zwierząt, jakie niosą nieszczelne szamba, gnojowniki, pryzmy kiszonkowe itp. Niekontrolowane wycieki zanieczyszczają źródła wody pitnej - do szamba nie wolno wlewać gnojówki, środków ochrony roślin, olejów silnikowych oraz odpadów. W pobliżu wentylacji szamba i podczas otwierania pokrywy nie wolno palić papierosów ze względu na zagrożenie wybuchem. Z tych samych względów bezpieczeństwa należy zabezpieczyć strop zbiornika, pokrywy i włazy przed zapadnięciem, a wszelkie otwory - przed dostępem osób trzecich, szczególnie dzieci.

Wypadki i choroby zawodowe rolników  w I półroczu 2013 i 2014

Wypadki
przy pracy rolniczej
20132014Różnica
2014:2013

2014/

2013

w %

zgłoszone1139010838-55295,2
odmowy44064064-34292,2
decyzje przyznające odszkodowanie85178357-16098,1
śmiertelne3737    0100,0
choroby zawodowe
odmowy5137-1472,5
decyzje przyznające odszkodowanie112106-694,6

w tym choroby odkleszczowe

9881-1782,7

oprac. Biuro Prewencji i Rehabilitacji Centrali KRUS, mgr inż. Renata Bielecka 

Data dodania:

22.07.2014


x Zamknij okno ...