Typ strony: Dokument
Podtytuł:
Autor:

Bądź bezpieczny na drodze - zawsze widoczny i uważny!!!

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego od wielu lat propaguje wśród rolników hasło "Widoczny bardziej bezpieczny" i zachęca do noszenie odblasków.

Pracownicy Kasy podczas działań prewencyjnych przypominają
o zasadach bezpiecznego poruszania się po drogach i zalecają noszenie odblasków. Rolnicy i ich rodziny byli zaopatrywani przez Kasę w materiały odblaskowe (opaski, kamizelki, torby, breloki, worki na buty) na stoiskach informacyjnych, szkoleniach i konkursach.

Wraz z początkiem jesieni coraz szybciej zapada zmierzch, często pada deszcz, a rano długo utrzymuje się mgła. Te zjawiska powodują, że piesi
i rowerzyście są mniej widoczni na drogach i poboczach, a tym samym bardziej niż o innej roku narażeni na potrącenia, przejechania przez pojazdy.

Zagrożenie to dotyczy przede wszystkim mieszkańców wsi, po których  chodzi się wąskimi, nieoświetlonymi drogami, bez chodników i utwardzonych poboczy, przemieszczają się ciągniki sprzężone z maszynami rolniczymi, motocykle, rowery i szybko jadące samochody.

Dla pieszych poruszanie się po zmroku poza terenem zabudowanym oznacza nierzadko kroczenie w ciemności, a dla kierowców zupełnie nieprzewidywalne okoliczności - np. nagłe pojawienie się na poboczu lub skraju jezdni pieszego lub zaparkowanego pojazdu.

Pieszy widzi pojazd z odległości 1 000 metrów i zakłada, że jest również widziany przez kierowcę nadjeżdżającego pojazdu. Niestety tak nie jest. Osoba ubrana na ciemno widoczna jest nocą w świetle reflektorów dopiero
z odległości 20-30 metrów.

Samochód poruszający się z dozwoloną poza terenem zabudowanym prędkością 90 km/h, pokonuje w ciągu jednej sekundy 25 metrów. Szansa na podjęcie przez kierowcę reakcji i ominięcie pieszego jest więc bliska zeru. Pieszy zaopatrzony w odblaski jest natomiast widoczny z odległości 130-150 metrów. To daje kierowcy 6 cennych sekund na reakcję - hamowanie lub skręcenie kierownicą. Sześć sekund, które decydują o zdrowiu i życiu pieszego i kierowcy pojazdu!

W celu ograniczenia liczby wypadków z udziałem pieszych uchwalono przepisy, które od 31 sierpnia 2014 roku nakładają na osoby znajdujących się po zmroku na drogach poza terenem zabudowanym, obowiązek posiadania
w widocznym miejscu elementów odblaskowych. Nocą nie musza nosić odblasków osoby idące po chodniku lub drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych, a także poruszający się w strefie zamieszkania.

Do spełnienia wymagań przepisów wystarczą elementy odblaskowe zapewniające widoczność z kilkudziesięciu metrów, takie jak opaska na rękę, zawieszka, a nawet stałe elementy odblaskowe odzieży.

Osoby nie przestrzegające tych przepisów mogą zostać ukarane mandatem w wysokości od 20 do 500 zł. Brak odblasków u poszkodowanego może być uznany za przyczynienie się do zaistnienia wypadku stanowić powód niewypłacenia odszkodowania przez ubezpieczyciela. 

Nie tylko groźba kary, ale przede wszystkim troska o własne bezpieczeństwo i zdrowie powinna skłaniać ludzi do zakupu odblasków i ubrań z elementami odblaskowymi.

Koszt zakupu odblasków to kilka złotych. Produkty te są dostępne
w wielu sklepach. Mają ciekawe kolory, kształty i formy, co zachęca do zakupu i stosowania.

W celu ograniczenia ryzyka wypadku w ruchu drogowym piesi poza noszeniem odblasków powinni również przestrzegać następujących zasad:

Kierowcy natomiast powinni pamiętać o poruszaniu się z dozwoloną, dostosowaną do warunków na drodze prędkością, zachowaniu szczególnej ostrożności przy zjeżdżaniu na pobocze w porze wieczorowej i nocnej, zwalnianiu i zatrzymywaniu się przed przejściem dla pieszych, nie wyprzedzaniu innych pojazdów na przejściach dla pieszych. 

Choć mamy prawo oczekiwać od innych uczestników ruchu drogowego, że będą przestrzegali przepisów w ruchu drogowym, to niemal każdego dnia słyszymy o kierowcach poruszających się z nadmierną prędkością, pod wpływem alkoholu lub innych środków o podobnym działaniu, niesprawnymi pojazdami itd. Warto więc pamiętać o stosowaniu zasady ograniczanego zaufania w stosunku do innych uczestników ruchu, jeśli zachowują się nieprawidłowo bądź ich cechy osobiste (np. wiek, nietrzeźwość) wskazują na możliwość zachowania zagrażającego bezpieczeństwu na drodze.

Nie bądźmy też obojętni na to co dzieje się wokół. Wielu tragediom można zapobiec reagując odpowiednio wcześnie!

Data dodania:

09.10.2014


x Zamknij okno ...