BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

A- A A+

Wydane interpretacje

Zgodnie z przepisem art. 62a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników ( tekst jednolity:Dz.U. z 2022 r. poz. 933 z późn. zm.) Kasa zobowiązana jest do zamieszczania w Biuletynie Informacji Publicznej wydawanych przez Prezesa Kasy na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców pisemnych interpretacji w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przez rolników, którzy korzystając z przepisu art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników kontynuują podleganie temu ubezpieczeniu przy jednoczesnym wykonywaniu pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zasady wydawania interpretacji indywidualnych przez Prezesa Kasy

Wydane przez Prezesa Kasy indywidualne interpretacje