Typ strony: Dokument
Podtytuł:
Autor:

Spotkanie Prezesa KRUS z Prezydentem ISSA

23 stycznia 2019 r. w Berlinie odbyło się spotkanie przedstawicieli Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, na czele z Panią Aleksandrą Hadzik – Prezesem Kasy, z Prezydentem Międzynarodowego Stowarzyszenia Zabezpieczenia Społecznego (ISSA) – prof. dr. Joachimem Breuerem.

Zdjęcie: Prezes KRUS – Aleksandra Hadzik, KRUSRozmowy dotyczyły zadań podejmowanych przez Międzynarodową Sekcję ISSA ds. Prewencji w Rolnictwie, której Przewodniczącą ad interim jest Pani Aleksandra Hadzik. Sekcja przygotowuje m.in. Kolokwium pt. Wizja Zero – Światowa Strategia Prewencji w Rolnictwie (ang. Vision Zero – World Prevention Strategy in Agriculture) w Kordobie w Hiszpanii oraz sympozjum nt. Bezpieczne gospodarstwo rolne (ang. A Safe Farm) podczas XXII Światowego Kongresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Toronto w 2020 r. Przedstawiciele Kasy omówili również działania zaplanowane dla sektora rolnego w Polsce w ramach Strategii Wizji Zero, której KRUS jest oficjalnym partnerem od stycznia 2018 r.

Zdjęcie: Prof. dr Joachim Breuer - Prezydent ISSA, DGUV/BellwinkelPonadto 23 stycznia 2019 r. przedstawiciele Kasy wzięli udział w I spotkaniu roboczym ekspertów Europejskiej Sieci Rolniczych Systemów Zabezpieczenia Społecznego (ENASP). Przedmiotem spotkania były bieżące działania podejmowane przez członków sieci ENASP, planowane zmiany prawne oraz organizacyjne w rolniczych systemach zabezpieczenia społecznego członków ENASP. Omówiono także podejście do zabezpieczenia społecznego rolników dyskutowane na forum europejskim.

Data dodania:

24.01.2019


x Zamknij okno ...