Typ strony: Dokument
Podtytuł:
Autor:

Informacja o wejściu w życie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Mongolią o zabezpieczeniu społecznym

Od dnia 1 lipca 2019 r. weszła w życie Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Mongolią o zabezpieczeniu społecznym oraz Porozumienie Administracyjne w sprawie stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Mongolią o zabezpieczeniu społecznym. Obydwa dokumenty zostały podpisane w Warszawie w dniu 24 stycznia 2018 r. i ogłoszone w Dzienniku Ustaw z dnia 27 czerwca 2019 r. odpowiednio pod pozycją 1189 i 1191.

Zawarcie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Mongolią o zabezpieczeniu społecznym zabezpieczy interesy obywateli Polski – zamieszkałych w Mongolii w zakresie nabywania prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego i pozwoli na rozwiązanie wielu ich problemów. Postanowienia Umowy mają zastosowanie do pracowników i osób prowadzących działalność na własny rachunek (także rolniczą), podlegających ustawodawstwu tej Umawiającej się Strony, na terytorium której wykonuje pracę, jak również do członków ich rodzin i innych osób uprawnionych, pozostałych po śmierci żywiciela. Umowa ta ma szczególne znaczenie dla tych osób w zakresie uzyskiwania prawa do świadczeń z tytułu niezdolności do pracy oraz starości.

W celu uzyskania bliższych informacji dotyczących Umowy z Mongolią kliknij tutaj

Data dodania:

09.07.2019


x Zamknij okno ...