Typ strony: Dokument
Podtytuł:
Autor:

Zbiorcza informacja o petycjach, które w 2017 roku wpłynęły do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. 2017 poz. 1123) podmiot właściwy do ich rozpatrzenia corocznie umieszcza na stronie internetowej urzędu zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim.

Zbiorcza informacja o petycjach, które w 2017 roku wpłynęły do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

 


Informację wytworzyło: Biuro Organizacyjno-Prawne Centrali Kasy, 28.03.2018 r.
Za treść informacji odpowiada: dyr. Biura Organizacyjno-Prawnego, Monika Przygucka-Gawlik
Informację udostępnił: 28.03.2018 r. Maciej Świątek

Data dodania:

28.03.2018


x Zamknij okno ...