Typ strony: Dokument
Podtytuł:
Autor:

Zbiorcza informacja o petycjach, które w 2018 roku wpłynęły do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. 2017 poz. 1123) podmiot właściwy do ich rozpatrzenia corocznie umieszcza na stronie internetowej urzędu zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim.

Zbiorcza informacja o petycjach, które w 2018 roku wpłynęły do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

 


Informację wytworzyło: Biuro Organizacyjno-Prawne Centrali KRUS, 10.04.2019 r.
Za treść informacji odpowiada: dyr. Biura Organizacyjno-Prawnego, Michał Grochowski
Informację udostępnił: 11.04.2019 r. Maciej Świątek

Data dodania:

11.04.2019


x Zamknij okno ...