Typ strony: Niezbędnik
Podtytuł:
Autor:

Wymiar kwartalnych składek na ubezpieczenie społeczne rolników

Wysokość składek na ubezpieczenie pomocnika

Wymiar miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej

Liczba osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników, prowadzących jednocześnie pozarolniczą działalność gospodarczą

Formularze i wnioski

Kwoty świadczeń

Kwoty graniczne należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej w związku z działalnością rolniczą

Pytania i odpowiedzi dotyczące realizacji zadań związanych z ubezpieczeniem pomocnika rolnika


x Zamknij okno ...