ZADANIA KRUS

A- A A+

Geneza Wizji Zero – światowej koncepcji strategii prewencyjnej (ENGLISH)

Wizja Zero jest strategią prewencji w dziedzinie bezpieczeństwa pracy Międzynarodowego Stowarzyszenia Zabezpieczenia Społecznego – ISSA (ang. International Social Security Association), do którego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego należy od 1991 roku.

Strategia ta została opracowana przez ekspertów BHP oraz medycyny pracy, pracodawców, menadżerów, przedstawicieli pracowników, inspektorów pracy i innych z całego świata.

Kasa prowadzi Międzynarodową Sekcję ISSA ds. Prewencji w Rolnictwie. Do międzynarodowej kampanii popularyzującej Wizję Zero przystąpiła w 2018 roku – tym samym stała się jej oficjalnym Partnerem.

Strategia Wizji Zero (SWZ) w sektorze rolniczym w Polsce

Głównym celem SWZ w sektorze rolniczym jest zmniejszanie wypadków przy pracy i chorób zawodowych, co wiąże się ze stworzeniem lepszych warunków pracy i poprawą zdrowia rolników. SWZ opiera się na przekonaniu, że wypadki przy pracy i choroby zawodowe można wyeliminować, jeśli zastosuje się odpowiednią strategię prewencji.

Dla Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, która od 30 lat aktywnie prowadzi działania prewencyjne w zakresie bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych, popularyzacja założeń SWZ pozwoli podkreślić wagę takich działań realizowanych przez KRUS, a także przyczyni się do wzmocnienia wizerunku Kasy w tym obszarze.

Innowacją w strategii Wizji Zero jest zwrócenie uwagi na trzy wymiary pracy człowieka: bezpieczeństwo, zdrowie i dobrostan, które mają kluczowy wpływ na wystąpienie lub nie wypadków, urazów, czy też chorób spowodowanych pracą. Strategia opiera się na 7 Złotych Zasadach, których zastosowanie pomaga ograniczyć ryzyko niepożądanych zdarzeń, tj. aby nikt nie został pozbawiony życia lub zdrowia w pracy:

Zasada 1: Przejmij inicjatywę – zaangażuj się.

Zasada 2: Zidentyfikuj zagrożenia – kontroluj ryzyko.

Zasada 3: Zdefiniuj cele – stwórz program.

Zasada 4: Zapewnij zdrowy i bezpieczny system pracy – bądź dobrze zorganizowany.

Zasada 5: Zadbaj o bezpieczne otoczenie w gospodarstwie: maszyny, narzędzia i stanowisko pracy.

Zasada 6: Poszerzaj wiedzę na temat zasad bezpieczeństwa w gospodarstwie

Zasada 7: Daj dobry przykład i motywuj innych

Kliknij na plakat, żeby zobaczyć powiększenie

O ile dotychczasowe działania prewencyjne koncentrowały się na kwestiach zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia, o tyle Wizja Zero uzupełnia te dwa filary prewencji o niedoceniany, czasami nawet zapominany element wpływający na występowanie wypadków przy pracy, jakim jest dobrostan człowieka. Potwierdzają to wyniki badań, które dowodzą, że zmęczenie, stres, zdrowie psychiczne oraz organizacja pracy to ważne czynniki, które wpływają na bezpieczeństwo zachowań i działań w pracy.

Każde przedsiębiorstwo, a więc również każde gospodarstwo rolne, może znaleźć własną – najlepszą drogę realizacji poszczególnych zasad. Dzięki tej elastyczności zasady te mogą być zastosowane w każdym miejscu pracy, przedsiębiorstwie lub dowolnym sektorze gospodarki na całym świecie, także w rolnictwie.

Strategia Wizji Zero ma uzmysłowić znaczenie działań podejmowanych przez instytucje zajmujące się zabezpieczeniem społecznym. Zmniejszenie liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych zagwarantuje lepsze warunki pracy oraz zdrowsze społeczeństwo. Nie tylko wpłynie korzystnie na ekonomiczne warunki życia, lecz także przyczyni się do zmniejszenia wydatków instytucji na świadczenia chorobowe i wypadkowe.

Obecnie międzynarodowe tematyczne sekcje prewencji należące do ISSA przygotowują materiały związane z ww. strategią, co umożliwi zastosowanie jej założeń w każdym sektorze gospodarki (więcej informacji:   http://visionzero.global /resources).

ISSA rozpoczęła światową kampanię promującą strategię Wizji Zero podczas XXI Światowego Kongresu Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy 2017 w Singapurze.

Wdrożenie Strategii Wizji Zero

Wydarzenia międzynarodowe z udziałem KRUS

Materiały informacyjne

Materiały wideo