Typ strony: Sympozjum
Podtytuł:
Autor:

Sympozjum pt.: „S04. Higiena i Bezpieczeństwo Pracy w Rolnictwie: Dawne i Współczesne Zagrożenia”

W dniach 3 – 6 września 2017 r. w Singapurze odbył się XXI Światowy Kongres Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy 2017: Globalna Wizja Prewencji. Organizatorem XXI Światowego Kongresu Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy w 2017 roku był Departament Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy Ministerstwa Pracy Singapuru we współpracy z Międzynarodową Organizacją Pracy (International Labour Organization-ILO) i Międzynarodowym Stowarzyszeniem Ubezpieczeń Społecznych (International Social Security Association- ISSA).

Światowy Kongres Bezpieczeństwa i Zdrowia stanowi szeroką platformę wymiany informacji i opinii dla ekspertów w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy, przedstawicieli przedsiębiorstw, pracodawców, pracowników (partnerów społecznych), przedstawicieli instytucji i władz państwowych oraz wszystkich, którzy są aktywni na polu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jako instytucja prowadząca Międzynarodową Sekcję ISSA ds. Prewencji w Rolnictwie była współorganizatorem Sympozjum pt.: „S04. Higiena i Bezpieczeństwo Pracy w Rolnictwie: Dawne i Współczesne Zagrożenia”. Podczas sympozjum wygłoszono następujące referaty:

Więcej informacji o kongresie na stronie: www.safety2017singapore.com 


x Zamknij okno ...