KONKURSY

A- A A+

 

Zaproszenie - film


Zapraszamy do udziału w Konkursie!

1. Zapoznaj się z regulaminem.

2. Pobierz i wypełnij formularz zgłoszenia oraz wszystkie dotyczące Ciebie załączniki.

3. Upewnij się, czy dane zostały wpisane poprawnie.

4. Zeskanuj formularze, które wymagają podpisu (mogą być też zdjęcia dobrej jakości).

5. Prześlij wypełnione i podpisane dokumenty pod adres wizjazero@krus.gov.pl
(uwaga, jeśli Twój załącznik ma ponad 10MB, podziel go na mniejsze i wyślij w osobnych mailach)


Regulamin Konkursu Wizja Zero

Aneks do Regulaminu - przedłużenie konkursu

zał. 1a Formularz zgłoszeniowy Konkurs Wizja Zero Uczestnik pełnoletni

zał. nr 1b Formularz zgłoszeniowy Konkurs Wizja Zero Uczestnik niepełnoletni

zał. nr 2 klauzula informacyjna Konkurs Wizja Zero

zał. nr 3 klauzula informacyjna osoby której wizerunek jest w filmie zgoda Konkurs Wizja Zero

zał. nr 4 umowa przeniesienia praw majątkowych Konkurs Wizja Zero

zał. nr 5a zgoda na wykorzystanie wizerunku osoby na filmie Osoba pełnoletnia Konkurs Wizja Zero

zał. nr 5b zgoda na wykorzystanie wizerunku osoby na filmie Osoba niepełnoletnia Konkurs Wizja Zero

 

 

 Film promocyjny pod hasłem Moja Wizja Zero – Strategia Prewencji w Rolnictwie 

 

Konferencja inaugurująca Strategię Wizji Zero w sektorze rolniczym w Polsce

Konferencja inaugurująca Strategię Wizji Zero w sektorze rolniczym w Polsce - dr Aleksandra Hadzik Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Konferencja inaugurująca Strategię Wizji Zero w sektorze rolniczym w Polsce - Stanisław Sokołowski Wiceprezes Zarządu Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych - współorganizatora kampanii

Konferencja inaugurująca Strategię Wizji Zero w sektorze rolniczym w Polsce - Magdalena Wachnicka Witzke Dyrektor Biura Komunikacji i Współpracy Międzynarodowej KRUS

Konferencja inaugurująca Strategię Wizji Zero w sektorze rolniczym w Polsce - Bernd Treichel Senior Specialist in Prevention ISSA Geneva

 

Zero wypadków przy pracy i chorób zawodowych w rolnictwie - konferencja inaugurująca Strategię Wizji Zero w sektorze rolniczym w Polsce

Konferencja inaugurująca Strategię Wizji Zero w sektorze rolniczym w Polsce - prezentacja

Vision Zero strona główna - http://visionzero.global /resources