WYDAWNICTWA

A- A A+

 

Zasady ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym

Bezpieczniewo czyli jak uniknąć wypadkówImmortals czyli jak żyć na wsi bezpiecznie i z pasją
Bezpieczniewo czyli jak uniknąć wypadkówImmortals czyli jak żyć na wsi bezpiecznie i z pasją

 

Chroń dziecko w gospodarstwie rolnym wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych

Chroń dziecko w gospodarstwie rolnym wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych

 

Bezpieczne pozyskiwanie drewna
na potrzeby gospodarstwa rolnego
Bezpieczna obsługa zwierząt gospodarskich
Bezpieczna praca na wysokości,
w wykopach i zbiornikach w gospodarstwie rolnym
Borelioza i kleszczowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
 
Bezpieczna obsługa maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym 
Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników oraz działania prewencyjne KRUS w 2012 r. cz. 1Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników oraz działania prewencyjne KRUS w 2012 r. cz. 2
Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników oraz działania prewencyjne KRUS w 2013 r.Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników 
oraz działania prewencyjne KRUS w 2014 r.
Wyroby zwiększające bezpieczeństwo pracyWyroby oznaczone Znakiem Bezpieczeństwa KRUS
Chorób odzwierzęcych można się ustrzecOchrona zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym
Bezpieczna praca z chemicznymi środkami
ochrony roślin
Pył występujący w rolnictwie jest niebezpieczny
Bezpieczna obsługa maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnymBezpieczna obsługa zwierząt gospodarskich
 
Bezpieczna praca na wysokości, w wykopach i zbiornikach w gospodarstwie rolnym 

Uprzejmie informujemy, że ulotki, broszury i inne materiały dydaktyczne wydawane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, dotyczące ochrony życia i zdrowia w rolnictwie oraz przestrzegania zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych, są udostępniane zainteresowanym nieodpłatnie w jednostkach organizacyjnych KRUS (oddziałach regionalnych, placówkach terenowych, centrach rehabilitacji rolników).