Typ strony: Centrala
Podtytuł:
Autor:

Centrala KRUS

Centrala organizuje pracę KRUS, sprawuje nadzór nad pracą jednostek terenowych, inicjuje rozwiązania zamierzające do usprawnienia systemu ubezpieczenia społecznego rolników, współpracuje z ministerstwami, urzędami centralnymi i in. instytucjami i organizacjami uczestniczącymi w realizacji zadań Kasy, koordynuje kontakty Kasy z międzynarodowymi instytucjami ubezpieczeniowymi.


Do zadań Centrali związanych w szczególności z zarządzaniem funkcjonowania Kasą należy:

Zobacz: regulamin organizacyjny Kasy

Dane adresowe Centrali


x Zamknij okno ...