Typ strony: Oddziały Regionalne i Placówki Terenowe
Podtytuł:
Autor:

Oddziały Regionalne i Placówki Terenowe

Dane teleadresowe oddziałów regionalnych i podległych im placówek terenowych 

Oddziały Regionalne (OR) są jednostkami organizacyjnymi Kasy służącymi do bezpośredniej realizacji zadań z ubezpieczenia społecznego rolników oraz innych zadań, powierzonych Kasie do realizacji na podstawie odrębnych przepisów. Terytorialny zasięg  działalności OR obejmuje obszar poszczególnych województw.

Do zadań OR należy:


Placówki Terenowe (PT) są jednostkami podległymi oddziałom regionalnym. W zakresie ubezpieczeń PT realizują m.in. następujące zadania:


Przetargi ograniczone Oddziałów Regionalnych KRUS (w latach 2015-2017)


Zobacz także:            

 

Mapa KRUS


x Zamknij okno ...