Typ strony: Nr 1/1999
Podtytuł:
Autor:

Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia, kwartalnik, ISSN 1507-4757

Nr 1/1999

SPIS TREŚCI WYDANIA NR 1/1999

Od WYDAWCY

Maksymilian Delekta, Wstęp do wydania, 7

Od RADY PROGRAMOWEJ

Błażej Wierzbowski, Integrujące czasopismo, 9

EKONOMIKA I ZAGADNIENIA SPOŁECZNE

Wojciech Józwiak, Strategie adaptacyjne gospodarstw rolnych w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, 13

OCHRONA ZDROWIA I REHABILITACJA W ROLNICTWIE

Jerzy Zagórski, Maksymilian Delekta,  Nowe rozwiązania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz opieki zdrowotnej nad rolnikami indywidualnymi, 25

praca zbiorowa pod red. Danuty Koradeckiej, Badania i certyfikacja wyposażenia stanowisk pracy w rolnictwie pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy, 33

Janusz Indulski, Henryk Rafalski, Rozważania o zabezpieczeniu społecznym oraz higienie i bezpieczeństwie pracy ludności w Polsce, 45

ciąg dalszy

ORGANIZACJA UBEZPIECZEŃ

Błażej Wierzbowski, Rola Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w systemie ubezpieczeń społecznych, 71

ciąg dalszy

USTAWODAWSTWO I ORZECZNICTWO

prof. dr hab. Błażej Wierzbowski,  Przegląd orzecznictwa z zakresu ubezpieczeń majątkowych, 101

mgr Beata Murdzoń,  Przegląd zmian w ustawodawstwie, 107

UBEZPIECZENIA NA ŚWIECIE

Kazimierz Pątkowski, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego członkiem międzynarodowego stowarzyszenia skupiającego systemy ubezpieczeń społecznych świata, 11

KRONIKA

Kazimierz Pątkowski, 129

RECENZJE I NOTY RECENZYJNE

Robert Korsak, Rolnictwo w okresie przemian, 131
Robert Korsak, Obrót gruntami rolniczymi,
137

DOKUMENTACJA I STATYSTYKA

pod redakcją Kazimierza Daszewskiego, 139


x Zamknij okno ...