Typ strony: Instytucja łącznikowa KRUS
Podtytuł:
Autor:

Instytucja łącznikowa KRUSW Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego funkcje instytucji łącznikowej wykonuje Centrala Kasy, poprzez jej Biura, we współpracy z władzą właściwą oraz z innymi polskimi, i zagranicznymi instytucjami łącznikowymi, i władzami właściwymi. 

        Do zadań Centrali KRUS jako instytucji łącznikowej należy:

 1. zapewnienie jednolitości stosowania przez oddziały regionalne i placówki terenowe KRUS postanowień przepisów wspólnotowych Unii Europejskiej oraz dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym, poprzez opracowanie zarządzeń Prezesa KRUS, wytycznych i wyjaśnień oraz procedur postępowania przy załatwianiu określonych spraw;
 2. sprawowanie nadzoru nad prawidłowością stosowania przepisów przez oddziały regionalne i placówki terenowe KRUS;
 3. przeprowadzanie kontroli i inspekcji w oddziałach regionalnych i placówkach terenowych KRUS;
 4. opracowywanie założeń merytorycznych do modyfikacji systemów informatycznych w zakresie obsługi ubezpieczonych i świadczeniobiorców;
 5. prowadzenie bieżącego instruktażu i okresowych szkoleń pracowników oddziałów regionalnych i placówek terenowych KRUS;
 6. przekazywanie na bieżąco do oddziałów regionalnych i  placówek terenowych KRUS aktualnych orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz informacji o zmianach w przepisach;
 7. przekazywanie na bieżąco do oddziałów regionalnych i placówek terenowych KRUS informacji o modyfikacjach formularzy;
 8. współpraca z innymi polskimi instytucjami łącznikowymi oraz instytucjami łącznikowymi innych państw  przy rozwiązywaniu problemów merytorycznych, oraz przy ustalaniu nowych wytycznych lub przy zmianach w obowiązujących procedurach postępowania;
 9. opracowywanie materiałów informacyjnych;
 10. zbieranie i analiza danych statystycznych dotyczących osób
  podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników oraz osób pobierających świadczenia z ubezpieczenia społecznego rolników.

  Aktualizacja: 26.02.2009 r., 31.12.2013 r.

x Zamknij okno ...