Typ strony: OR w Lublinie
Podtytuł:
Autor:

OR Lublin

BIP 0800-OP.110.18.2020 - Inspektor w Wydziale Ubezpieczeń w Oddziale Regionalnym KRUS w Lublinie

Informację o naborze wytworzył 10.08.2020 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja informacji: 10.08.2020 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 18.05.2020 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja informacji: 18.05.2020 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 10.06.2020 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja listy kandydatów: 10.06.2020 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 29.07.2020 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: zastępca dyr. OR, Marek Gil
Publikacja ogłoszenia: 29.07.2020 r., Magdalena Winiarek

Informację o naborze wytworzył 19.03.2020 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja informacji: 19.03.2020 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 20.05.2020 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja listy kandydatów: 20.05.2020 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 17.07.2020 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Marek Gil
Publikacja ogłoszenia: 17.07.2020 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 13.03.2020 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja informacji: 13.03.2020 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 20.05.2020 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja listy kandydatów: 20.05.2020 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 17.07.2020 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Marek Gil
Publikacja ogłoszenia: 17.07.2020 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 12.03.2020 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja informacji: 12.03.2020 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 21.05.2020 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja listy kandydatów: 25.05.2020 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 17.07.2020 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Marek Gil
Publikacja ogłoszenia: 17.07.2020 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 28.02.2020 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja informacji: 28.02.2020 r., Magdalena Winiarek
Listę kandydatów wytworzył: 20.05.2020 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja listy kandydatów: 20.05.2020 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 14.07.2020 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja ogłoszenia: 14.07.2020 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 27.02.2020 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja informacji: 27.02.2020 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 18.05.2020 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja listy kandydatów: 18.05.2020 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 23.07.2020 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Marek Gil
Publikacja ogłoszenia: 23.07.2020 r., Dorota Grabowska


x Zamknij okno ...