WYDAWNICTWA

A- A A+

Materiały popularyzatorskie (filmy, broszury, ulotki i inne)

broszury

ulotki

plakaty

naklejki

filmy edukacyjne

szkolenia e-learningowe

pozostałe

 

 

Zasady ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym

Bezpieczniewo czyli jak uniknąć wypadków Immortals czyli jak żyć na wsi bezpiecznie i z pasją
Bezpieczniewo czyli jak uniknąć wypadków Immortals czyli jak żyć na wsi bezpiecznie i z pasją

 

Chroń dziecko w gospodarstwie rolnym wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych

Chroń dziecko w gospodarstwie rolnym wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych

 

 Upadek to nie przypadek - plakat
Materiały popularyzujące akcję Upadek to nie przypadek

 

 

Bezpieczne pozyskiwanie drewna
na potrzeby gospodarstwa rolnego
Bezpieczna obsługa zwierząt gospodarskich
Bezpieczna praca na wysokości,
w wykopach i zbiornikach w gospodarstwie rolnym
Borelioza i kleszczowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
 
Bezpieczna obsługa maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym  
Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników oraz działania prewencyjne KRUS w 2012 r. cz. 1 Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników oraz działania prewencyjne KRUS w 2012 r. cz. 2
Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników oraz działania prewencyjne KRUS w 2013 r. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników 
oraz działania prewencyjne KRUS w 2014 r.
Wyroby zwiększające bezpieczeństwo pracy Wyroby oznaczone Znakiem Bezpieczeństwa KRUS
Chorób odzwierzęcych można się ustrzec Ochrona zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym
Bezpieczna praca z chemicznymi środkami
ochrony roślin
Pył występujący w rolnictwie jest niebezpieczny
Bezpieczna obsługa maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym Bezpieczna obsługa zwierząt gospodarskich
 
Bezpieczna praca na wysokości, w wykopach i zbiornikach w gospodarstwie rolnym  

Uprzejmie informujemy, że ulotki, broszury i inne materiały dydaktyczne wydawane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, dotyczące ochrony życia i zdrowia w rolnictwie oraz przestrzegania zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych, są udostępniane zainteresowanym nieodpłatnie w jednostkach organizacyjnych KRUS (oddziałach regionalnych, placówkach terenowych, centrach rehabilitacji rolników).