BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

A- A A+

Rada Ubezpieczenia Społecznego Rolników

Organizacja i tryb działania Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników

Rada Ubezpieczenia Społecznego Rolników, zwana dalej „Radą Rolników” funkcjonuje na podstawie art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2023 r. poz. 208). Radę Rolników powołuje w składzie 25. osób, na 3-letnią kadencję, minister właściwy do spraw rozwoju wsi spośród kandydatów zgłoszonych przez społeczno-zawodowe organizacje rolników i związki zawodowe rolników indywidualnych o ogólnokrajowym zakresie działania oraz Krajową Radę Izb Rolniczych.

W związku z udziałem w pracach Rady Rolników, jej członkom przysługuje ryczałtowe wynagrodzenie określone Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 października 2006 r., w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników oraz regulaminu i zasad wynagradzania jej członków (Dz. U. z 2006 r. Nr 189, poz. 1394 oraz 2007 r. Nr 128, poz. 901).

Na podstawie art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2019 r. poz. 299 i 303), decyzją SSO.zs.073.47.2019 z dnia 20 grudnia 2019 r., Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi powołał skład Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników na lata 2020-2022.

Skład Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników XII kadencji

Komunikaty Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

XI kadencja (2020-2022)

X kadencja (2017-2019)

IX kadencja (2014-2016)

VIII kadencja (2011-2013)

VII kadencja (2008-2010)


zobacz archiwum Rady Rolników :

Organizacja, tryb działania i archiwum Rady Rolników V i VI kadencji