Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - informacje

A- A A+

Rozstrzygnięcie Konkursu - Na wsi można żyć zdrowo i bezpiecznie

 Komisja Konkursu pt. "Na wsi można żyć zdrowo i bezpiecznie", ogłoszonego na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Prezesa KRUS w czerwcu 2009 roku i przeprowadzonego przez Biuro Prewencji i Rehabilitacji oraz Biuro Komunikacji Społecznej Centrali Kasy, dokonała 10 listopada br. oceny publikacji konkursowych i podziału regulaminowych nagród.

Zgodnie z regulaminem, konkurs ma na celu uzyskanie prezentacji multimedialnych, które Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego będzie mogła wykorzystywać do upowszechniania wśród dzieci i młodzieży wiejskiej, oraz wśród rolników i członków ich rodzin, wiedzy z zakresu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz życia mieszkańców wsi.

Prace oceniano w trzech kategoriach prezentacji: problemowych, popularyzatorskich i cyklicznych. Regulamin konkursu wymagał, by każda prezentacja była zaadresowana do określonego grona adresatów, wg wskazanych czterech grup odbiorców: rolników i innych dorosłych mieszkańców wsi, młodzieży szkół rolniczych, dzieci wiejskich - uczniów szkół podstawowych z klas 5-6 i gimnazjów, dzieci wiejskich - uczniów szkół podstawowych klas 1-4. Przy ocenie komisja brała pod uwagę zarówno poprawność merytoryczną prezentacji, jak i pomysłowość, oraz sugestywność przekazywanych treści. Do oceny nie uwzględniono prezentacji niespełniających regulaminowych wymogów (z braku oświadczenia, niezałączenia pisemnej zgody autora/autorów na upowszechnianie prezentacji, z powodu mniejszej liczby slajdów  niż wymagane minimum, z braku wskazania kategorii odbiorców).

Komisja Konkursowa stwierdziła, że prace konkursowe przesłało ogółem 70 autorów, w tym uczniowie z 20 szkół (podstawowych, gimnazjów i rolniczych). Łącznie w konkursie oceniono 58 prezentacji.

W kategorii prezentacje problemowe Komisja nie przyznała I miejsca.

II miejsce otrzymała Dorota Powązka za prezentację pt. "Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków ochrony roślin".

III miejsce otrzymały Maria Murawska i Joanna Dawidzionek z Tuławek za prezentację pt. "Zagrożenia dnia codziennego wsi i sposoby zapobiegania im - wybrane zagadnienia (problem bezpieczeństwa dzieci wiejskich)".

W kategorii prezentacje popularyzatorskie:

I miejsce zdobył Krzysztof Łogonowicz z Włodawy za udźwiękowioną prezentację z narracją w wykonaniu dzieci, adresowaną do rodziców i uczniów szkół podstawowych, oraz innych dorosłych mieszkańców wsi, pt. "My już dużo wiemy".

II miejsce otrzymał Józef Mnich z Trzebnicy za prezentację dla rolników i innych dorosłych mieszkańców wsi, pt. "Wiem, przestrzegam, zapobiegam".

Równorzędne III miejsce zdobyli:

• Anna Marcelina Antczak z Bielaw za prezentację dla rolników i innych mieszkańców wsi, pt. "Na wsi można żyć zdrowo i bezpiecznie";

• Eugenia Malinowska z Hajnówki za prezentację dla dzieci najmłodszych, pt. "Bezpieczne wakacje na wsi";

• Marek Józef Milewski z Zambrowa za prezentację dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, pt. "Na wsi można żyć zdrowo i bezpiecznie".

Wyróżnienia otrzymali:

• Maria Domańska z Konina za prezentację dla rolników i innych mieszkańców wsi, pt. "Niech twoje gospodarstwo będzie bezpieczne";

• Artur Kicler z Wawrzyńcowic za prezentację dla uczniów klas 5 i 6 szkół podstawowych oraz gimnazjów, pt. "Na wsi można żyć zdrowo i bezpiecznie";

• Katarzyna Pałka, Sylwia Gamrat i Sylwia Dybich z Gimnazjum w Jangrocie za prezentację pt. "Na wsi można żyć zdrowo i bezpiecznie";

• Jakub Pięta z Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Grodzisku Wielkopolskim za prezentację dla dzieci wiejskich - uczniów szkół podstawowych z klas 5-6 i gimnazjów, pt. "Na wsi można żyć zdrowo i bezpiecznie";

• Katarzyna Zalas-Kamińska z Wrocławia za prezentację dla rolników i innych osób pracujących na wsi, pt. "Rolniku postaw na wyobraźnię:.

W kategorii cykl prezentacji:

I miejsca nie przyznano.

Równorzędne II miejsce uzyskali:

• Anna Namiotko z Olsztyna i Edyta Kwiatkowska z Łomży za cykl trzech prezentacji pt. "Wypadki i choroby zawodowe w rolnictwie - pierwsza pomoc w razie wypadku, Zasady bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym - bezpieczeństwo i higiena pracy w produkcji zwierzęcej, Zasady bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym - bezpieczeństwo i higiena pracy w produkcji roślinnej";

• Janusz Pawlak z Żagania za cykl siedmiu prezentacji pt. "Chemia w rolnictwie czyli bezpieczny oprysk".

III miejsce otrzymała Ewa Jakubowska z Konina za cykl trzech prezentacji pt. "Zabezpiecz się przed upadkiem, Jak bezpiecznie pomagać rodzicom w gospodarstwie rolnym i Bezpieczna obsługa maszyn". 

 


Regulamin konkursu na prezentacje multimedialne pn. "Na wsi można żyć zdrowo i bezpiecznie"