Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - informacje

A- A A+

Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy

Doroczny konkurs  Ministra Pracy i Polityki Społecznej, z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, adresowany  był do przedsiębiorstw, jednostek naukowych, organizacji zawodowych i społecznych, jednostek FSNT - NOT.

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uczestniczyła w 37. Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy, organizowanymm przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej i prowadzonym we współpracy z Ministrem Gospodarki, Ministrem Zdrowia, Ministrem Edukacji Narodowej, Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Państwową Inspekcja Pracy, Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym "Solidarność" i Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych.

Celem konkursu jest pozyskanie opracowań z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, służących poprawie warunków pracy. Regulamin  i dodatkowe informacje dla zainteresowanych  zamieszczono na stronie   Centralnego Instytutu Ochrony Pracy.

Konkurs przebiega w dwóch kategoriach:
  A - rozwiązania techniczne i organizacyjne
  B - prace naukowo-badawcze.

Prace konkursowe przyjmowano do końca czerwca 2009 r. w Sekretariacie konkursu w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, z siedzibą: 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16, www.ciop.pl/.

Finał 37. Konkursu odbył się 20 października br. w Sejmowej Sali Kolumnowej. Wyniki zaprezentowała Przewodnicząca Sądu Konkursowego - Pani prof. dr hab. med. Danuta Koradecka - Dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego. Pani Profesor poinformowała, że na konkurs wpłynęło nadspodziewanie wiele prac. Po preselekcji Jury uwzględniło do oceny 79 prac, w tym 8 naukowo-badawczych i 71 prezentujących zastosowane rozwiązania techniczne i organizacyjne, zwiększające bezpieczeństwo pracy. W kategorii prac naukowo-badawczych przyznano po jednej nagrodzie I, II i III stopnia. W drugiej grupie prac przyznano jedną nagrodę I stopnia, dwie II stopnia i trzy III stopnia.

Imponującą aktywność w konkursie wykazały terenowe oddziały NOT i podmioty gospodarcze ze Śląska. Nie było to przypadkowe, gdyż  w br. CIOP-PIB prowadzi we współpracy z Wyższym Urzędem Górniczym i instytucjami zaangażowanymi w poprawę warunków pracy w branży wydobywczej szeroką kampanię na rzecz oceny ryzyka w górnictwie.

Osiągnięcia laureatów dokumentuje obszerne sprawozdanie Sądu Konkursowego, zaakceptowane przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.