KONKURSY

A- A A+

Uroczysta Gala VIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci

Licznie przybyli laureaci w obecności rodzin i wychowawców wysłuchali przemówienia Prezesa KRUS Adama Wojciecha Sekścińskiego, który podkreślił, że praca i życie rodzinne w gospodarstwie rolnym nieustannie się przenikają – nie sposób ich rozdzielić. Zadaniem dorosłych jest więc czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci, zapewnienie im opieki i właściwych warunków do zabawy. Jednocześnie istotne jest zwrócenie uwagi dzieci na możliwe zagrożenia dla ich życia i zdrowia. Prezes podziękował rodzicom, opiekunom uczestników konkursu, a także pracownikom Kasy – za pomoc w upowszechnianiu zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych, pogratulował też laureatom wiedzy, talentu i pomysłowości w ukazaniu idei tegorocznego konkursu.

Następnie młodym autorom zostały wręczone dyplomy z wizerunkiem ich pracy oraz atrakcyjne nagrody ufundowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, PIP, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, patronów medialnych Konkursu oraz firmy współpracujące i media branżowe, a ich wychowawcom – dyplomy. Listy z gratulacjami zostaną wysłane także do szkół laureatów. Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości dzieci z I grupy wiekowej wzięły udział w warsztatach zorganizowanych przez firmę Bayer, a starsza młodzież zwiedziła Archiwum Biblioteki.

Tegoroczna, ósma już edycja Konkursu, poświęcona tematyce zapobiegania upadkom w gospodarstwach rolnych, została zorganizowana przez KRUS, we współpracy z PIP, pod Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krzysztofa Jurgiela. Medialnego wsparcia udzieliły: Telewizja Polska S.A. Program I, dwutygodnik Agro Serwis, telewizja interaktywna Agronews.com.pl, Tygodnik Poradnik Rolniczy, magazyn rolniczy Agro Profil, witryna Gospodarz.pl Twój Portal Rolniczy, portal Agrobaca Top Traktor, miesięcznik Agrotechnika, portal i miesięcznik Wieści Rolnicze, Magazyn Ludzi Przedsiębiorczych Agro oraz magazyn Rolniczy Przegląd Techniczny.

W 2018 roku w Konkursie udział wzięło 36 116 uczniów z 2 987 wiejskich szkół podstawowych. Do etapu centralnego zakwalifikowano 96 prac plastycznych w kategoriach wiekowych: kl. 0-3 i kl. 4-7. Ostatecznie wyróżniono 51 prac.

Laureatami VIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci zostali:

w I grupie wiekowej (klasy 0-3)

I miejsce – Wojciech Tomczak, ZS w Klęce, woj. wielkopolskie;
II miejsce – Kamil Góra, SP im. Leona Hempla w Skorczycach, woj. lubelskie;
III miejsce – Natalia Rastawicka, SP im. Orła Białego w Jakubowie, woj. mazowieckie;

w II grupie wiekowej (klasy 4-7)

I miejsce – Karolina Pułaska, SP im. Piotra Kulasińskiego w Trzciance, woj. mazowieckie;
II miejsce – Krzysztof Pochwatka, SP im. Zofii Trzcińskiej-Kamińskiej w Leścach, woj. lubelskie;
III miejsce – Kamil Filla, SP w Dąbrowie, woj. opolskie.

W obu grupach wiekowych przyznano również wyróżnienia Prezesa Kasy:

 • Sebastian Barys, SP im. Partyzantów Polskich w Żabnicy, woj. śląskie;
 • Patrycja Patyk, Publiczna SP im. ks. Prałata Władysława Gibały w Piotrkowicach, woj. małopolskie;
 • Hanna Gładkowska, SP im. Gustawa Zielińskiego w Skępem, woj. kujawsko-pomorskie;
 • Nikola Krzyżewska, SP im. W. Broniewskiego w Polkowskiem, woj. opolskie;
 • Hubert Choiński, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Fastach, woj. podlaskie;
 • Mateusz Maciąg, Publiczna SP w Jadownikach, woj. świętokrzyskie;
 • Faustyna Kośka, SP im. Jana III Sobieskiego w Poświętnem, woj. łódzkie;
 • Kinga Kaplarczyk, SP im. ks. Jana Twardowskiego w Szkotowie, woj. warmińsko-mazurskie;
 • Radosław Giergiel, SP w Szczeglinie, woj. zachodniopomorskie;
 • Piotr Gałysa, SP im. Orła Białego w Miękini, woj. dolnośląskie;
 • Jan Andrzejczak, ZS Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego w Małej Słońcy, woj. pomorskie;
 • Gabriela Masłowska, SP im. Jana Pawła II w Lubatowej, woj. podkarpackie;
 • Roksana Pokorska, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kargowej, woj. lubuskie;
 • Lena Grzelak, SP w Lutomii Dolnej, woj. dolnośląskie;
 • Michał Batko, SP im. Marii Konopnickiej w Trzebuni, woj. małopolskie;
 • Alicja Dryja, SP im. M. Kopernika w Sadlnie, woj. wielkopolskie;

w II grupie wiekowej (klasy 4-7)

 • Krystian Sipurzyński, SP w Sowach, woj. wielkopolskie;
 • Weronika Nowacka, SP nr 13 w Zduńskiej Woli, woj. łódzkie;
 • Miłosz Krajewski, SP nr 1. im. T. Kościuszki w Wysokiem Mazowieckiem, woj. podlaskie;
 • Nikola Kuzia, SP im. Unii Europejskiej w Karsiborze, woj. zachodniopomorskie;
 • Zofia Mejza, SP im. K. Makuszyńskiego w Gronowie, woj. lubuskie;
 • Martyna Boniecka, SP im. Marii Konopnickiej w Kowalewie, woj. kujawsko-pomorskie;
 • Dorian Jedynak, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smołdzinie, woj. pomorskie;
 • Emilia Osadnik, SP im. W. Broniewskiego w Krzanowicach, woj. śląskie;
 • Zuzanna Modrzewiecka, SP w Młodzawach, woj. świętokrzyskie;
 • Adrianna Kunecka, SP im. Orła Białego w Miękini, woj. dolnośląskie;
 • Jakub Podoba, SP w Zielenicach, woj. małopolskie;
 • Zuzanna Szularz, SP im. Brata Alberta w Narolu, woj. podkarpackie;
 • Wiktoria Bagan, SP w Gałdowie, woj. warmińsko-mazurskie;
 • Jakub Budzyn, SP im. Stefana Batorego Filia w Falkowej, woj. małopolskie;
 • Klaudia Kęska, SP w Sernikach, woj. lubelskie;
 • Mateusz Getz, SP nr 1 w Kożuchowie, woj. lubuskie.

Wyróżnienia i nagrody konkursowe ufundowane przez wymienione instytucje, firmy i redakcje otrzymali:

 • Weronika Szota, SP im. Króla Kazimierza Wielkiego w Brunarach, woj. małopolskie (I grupa wiekowa) oraz Julia Wojtczak, SP im. Cypriana Godebskiego w Raszynie, woj. mazowieckie (II grupa wiekowa) od portalu Agrobaca Top Traktor;
 • Marcel Pietrzak, SP im. M. Kownackiej w Kłodawie, woj. pomorskie; Emilia Bołkun, SP w Nowym Dworze, woj. podlaskie; Wiktor Kwiatkowski, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strzegomiu, woj. świętokrzyskie (I grupa wiekowa) oraz Milena Kosińska, ZS w Drohiczynie, woj. podlaskie; Weronika Łoń, Publiczna SP w Jadowie, woj. mazowieckie; Aleksandra Drelichowska, SP im. Mikołaja Kopernika w Sadlnie, woj. wielkopolskie (II grupa wiekowa) od GRUPY AZOTY Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A., Tygodnika Poradnik Rolniczy, AGRO Magazynu Ludzi Przedsiębiorczych oraz dwutygodnika Agro Serwis;
 • Julia Owczarek, SP nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Nowogardzie, woj. zachodniopomorskie (I grupa wiekowa) od Miesięcznika Wieści Rolnicze;
 • Zuzanna Czubak, SP im. Henryka Sienkiewicza w Kościelcu, woj. dolnośląskie (I grupa wiekowa) oraz Natalia Kuzia, ZS Samorządowych w Nowogrodzie, woj. podlaskie (II grupa wiekowa) od firmy Swimer® oraz Gospodarz.pl Twojego Portalu Rolniczego;
 • Marcelina Olbińska, Niepubliczna SP w Lutrach, woj. warmińsko-mazurskie (I grupa wiekowa) oraz Dominik Ordak, SP w Starym Jarosławiu, woj. zachodniopomorskie (II grupa wiekowa) od miesięcznika Agrotechnika oraz Rolniczego Przeglądu Technicznego.

Pedagogom i Rodzicom serdecznie dziękujemy za przygotowanie dzieci, a wszystkim Laureatom gratulujemy i życzymy bezpiecznych wakacji.

Nagrodzone prace - prezentacja

VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci

30.04.2018 r.

Informacja o przebiegu VIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”

VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy” wkracza w etap centralny, w ramach którego Centralna Komisja Konkursowa oceni 96 prac zgłoszonych przez 36 116 dzieci z 2 987 szkół podstawowych.

Konkurs przebiega pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Prowadzony jest we współpracy z Państwową Inspekcją Pracy i przy wsparciu medialnym redakcji: Telewizji Polskiej S.A. Programu I, dwutygodnika Agro Serwis, telewizji interaktywnej Agronews.com.pl, Tygodnika Poradnika Rolniczego, magazynu rolniczego Agro Profil, witryny Gospodarz.pl Twój Portal Rolniczy, portalu Agrobaca Top Traktor, miesięcznika Agrotechnika, portalu i miesięcznika Wieści Rolnicze, Magazynu Ludzi Przedsiębiorczych Agro, magazynu Rolniczy Przegląd Techniczny.

Prace wykonane przez uczestników Konkursu, tak różne pod względem technicznym, dotyczą jednego, ważnego tematu – upadków stanowiących grupę zdarzeń wypadkowych najczęściej występujących w gospodarstwach rolnych. W 2018 r. Kasa większość działań prewencyjnych prowadzi pod hasłem „UPADEK TO NIE PRZYPADEK” – konkurs wpisuje się zatem w założenia tej kampanii. Zgodnie z regulaminem, prace zostaną ocenione w podziale na dwie kategorie wiekowe (kl. 0-III i IV-VII), według następujących kryteriów: zgodność z tematyką konkursu i jej trafne przedstawienie, walory estetyczne pracy oraz oryginalność, pomysłowość w zobrazowaniu przesłania konkursu. Uroczyste podsumowanie tegorocznej edycji Konkursu odbędzie się 15 czerwca br. o godz. 11:30 w Sali Odczytowej Centralnej Biblioteki Rolniczej, przy ul. Krakowskie Przedmieście 66 w Warszawie (wstęp od godz. 11:00), a udział w nim wezmą Laureaci wraz z rodzinami, przedstawiciele Organizatora i Współorganizatorów, Patronów oraz media branżowe.


 

W styczniu br., decyzją Prezesa KRUS Adama Wojciecha Sekścińskiego, uruchomiono ósmą edycję konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych, który co roku przyciąga ponad 30 tysięcy dzieci zainteresowanych tematem bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym. Tradycyjnie już honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a wsparcia organizacyjnego udziela Państwowa Inspekcja Pracy.

Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzacja Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat Tegoroczna edycja przebiega pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”, które ma zwrócić uwagę na sposoby zapobiegania najczęściej występującym w gospodarstwach rolnych wypadkom – upadkom osób.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej, w dowolnej technice, w formacie A3, ilustrującej hasło konkursowe. W szkołach, które zgłoszą chęć uczestnictwa w konkursie, odbędą się szkoleniowe spotkania dzieci z pracownikami Kasy, mające na celu przygotowanie merytoryczne młodych artystów.

Wszystkie zgłoszone prace ocenią komisje regionalne, a następnie najlepsze prace ze wszystkich województw będą oceniane przez Centralną Komisję Konkursową. Prace laureatów każdego ze szczebli będą nagrodzone, a uroczysty finał etapu centralnego odbędzie się w Warszawie, gdzie autorom najciekawszych prac zostaną wręczone nagrody: sprzęt multimedialny ufundowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a także zestawy upominków przygotowane przez MRiRW, PIP, patronów konkursu oraz firmy współpracujące.

UWAGA! Szkoły, których uczniowie chcą wziąć udział w konkursie, powinny skontaktować się z najbliższą jednostką terenową KRUS, gdzie uzyskają niezbędne informacje na temat organizacji eliminacji. Termin nadsyłania prac konkursowych do Oddziałów Regionalnych Kasy upływa 6 kwietnia 2018 r.

Szczegółowe zasady udziału w konkursie określa Initiates file downloadRegulamin.
Initiates file downloadPatroni medialni