KONKURSY

A- A A+

Komunikat z podsumowania XV Konkursu KRUS
 "W rolnictwie można pracować bezpieczniej"

XV edycję Konkursu pt. "W rolnictwie można pracować bezpieczniej" ogłoszono w 2009 roku na podstawie regulaminu zatwierdzonego w dniu 14.01.2008 r. przez Prezesa KRUS i przeprowadzonego przez Biuro Prewencji i Rehabilitacji oraz Biuro Komunikacji Społecznej Centrali Kasy.  Na posiedzeniu w dniu 8.12.2009 r. Komisja dokonała oceny prac i podsumowała wyniki  konkursu, który Kasa  adresuje do dziennikarzy prasy ogólnokrajowej i regionalnej, rozgłośni radiowych i ośrodków telewizyjnych, a także do osób publikujących w środkach masowej komunikacji.

Zgodnie z regulaminem, konkurs ma na celu oddziaływanie na poprawę warunków bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych oraz eliminowanie zagrożeń w środowisku pracy i życia rolników. Prace zostały ocenione według dwóch regulaminowych kategorii i trzech nośników informacji, tj.

         I. w kategorii publikacji popularyzatorskich
        II. w kategorii publikacji problemowych

z podziałem na trzy grupy publikacji:

            - artykuły prasowe
            - audycje radiowe
            - audycje telewizyjne

W 2009 roku w konkursie uczestniczyło 27 publicystów i popularyzatorów działalności prewencyjnej KRUS, w tym:

         - 14 autorów i 50 publikacji prasowych,
         - 11 autorów, którzy przesłali 48 audycji radiowych,
         -  2 autorów, którzy przesłali 5 audycji telewizyjnych i 2 cykle.

W kategorii: najlepsze publikacje popularyzatorskie:

za najlepszy popularyzatorski artykuł prasowy:

I nagrodę otrzymała Lucyna Talaśka-Klich za artykuł "Żniwa braku wyobraźni" z "Gazety Pomorskiej" , 24.08.2009.

Trzy równorzędne II nagrody otrzymali:

• Krzysztof Kowalski za artykuł pt. "Lekcja wśród maszyn rolniczych" w "Tygodniku Ciechanowskim z 13.10.2009.

• Anetta Przespolewska z "Życia Pleszewa, za artykuł "Najpierw sygnał, potem ruszaj" , nr 24(614) z 12.06.2009;

• Urszula Subbotko z "Gazety Współczesnej" , za artykuł "Warto coś poprawić" , - 02.06.2009.

Za najlepszą popularyzatorską audycję radiową:

I nagrodę otrzymał Dominik Sowa za audycję "Mieć baczenie" , wyemitowaną w Polskim Radiu Gdańsk 28.06.2009 r.

II nagrodę otrzymała Ewa Niedziałek-Szeliga za audycję "Sąsiadki" , wyemitowaną 27.10.2009 w magazynie rolniczym Agroinfo - Polskie Radio Rzeszów

Za najlepszą popularyzatorską audycję telewizyjną:

I nagrodę otrzymał Andrzej Kisiel z TVP Oddział Szczecin za audycję o konkursie na "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" wyemitowaną w programie "Magazyn Rolniczy Farmer" 09.05.2009.

II nagrody nie przyznano.


W kategorii "najlepsza publikacja problemowa":

za najlepszy problemowy artykuł prasowy

Dwie równorzędne nagrody otrzymały:

• Eugenia Malinowska za artykuł "Uwaga na kleszcze" , "Wieści Podlaskie" nr 9, maj 2009 r.

• Honorata Dmyterko za artykuł: "Dzisiejszy rolnik pracuje bezpiecznie" ; "Życie Rawicza" nr 44(463), 30.10.2009.

Za najlepszą problemową audycję radiową:

dwie równorzędne nagrody zdobyli:

• Jacek Panas za audycję "A oczy miał czerwone" , wyemitowaną 12.03.2009 i 22.10.2009 w porannych audycjach dla rolników "Skoro Świt" w Polskim Radiu Olsztyn

• Andrzej Krystek za audycję pt. "Zapobieganie najważniejsze" wyemitowaną 03.03.2009 w bydgoskim Radiu Pomorza i Kujaw - PIK.

Za najlepszą problemową audycję telewizyjną:

Nagrodę otrzymał Henryk Wawer za audycję Pt. "Uwaga na dzieci!" , wyemitowaną 02.08.2009 r. w Programie publicystycznym "Nasza Wieś" , TVP Opole.

W kategorii: najlepszy cykl publikacji:

za najlepszy cykl artykułów prasowych:

I nagrodę otrzymała dziennikarska  "Echa Katolickiego" pisząca pod pseudonimem Anna Wolańska, za cykl artykułów w - "Na zakręcie" - 30.07.09; "" Upadek Stanisława B." - 10.09.2009; "Trzy obrazki z ogniem" - 8.10.2009; "Kawalerczak" - 22.10. 2009.

II nagrodę otrzymał  Andrzej Kwiatkowski z "Gazety Działdowskiej" - za artykuły: "To wiedza ważna dla rolników - dla ich zdrowia i życia" - 28.07.2009; "W zagrodzie trzeba zawsze chodzić w butach z cholewkami" - 02.10.2009; "Żeby dzieci nie ulegały wypadkom w gospodarstwie rolnym" - 27.10.2009; "Większości wypadkom można zapobiec" - 27.10.2009; "Aby rolnicy nie ginęli podczas pracy" - 30.10.2009 r.

III nagrodę otrzymał Przemysław Zdunek z "Tygodnika Nowego" za cykl artykułów Pt.: "Ten dzień odmienił moje życie" - "Ostatni dzień żniw" - 04.08.2009; "Centymetry od śmierci" - 18.08.2009; "Krwawa corrida" - 25.08.2009; "Wróg czyhał w stosie drewna" - 22.09.2009; "Drabina do piekła" - 13.10.2009.

Za najlepszy cykl audycji radiowych:

I nagrodę otrzymała Marta Buczak za cykl audycji "W rolnictwie można pracować bezpiecznie" , wyemitowanych w dniach: 06.06, 04.07, 01.08, 29.08, 05.09.2009 w Katolickim Radiu Zamość.

II nagrodę otrzymała Małgorzata Łobejko za cykl trzech reportaży w Radiu Bon Ton, pt.: "Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał" - 24.09.09, "10 przykazań rolnika" - 22.10.09; "Mądry rolnik po szkodzie" - 23.10.09.

III nagrodę zdobył Jan Stępień za 6 audycji wyemitowanych od 15.08 do 30.09.2009 w cyklicznym magazynie "Pejzaże Regionalne" w Polskim Radiu Kraków.

Wyróżnienie otrzymała Monika Malec za 14 audycji wyemitowanych w cyklu audycji Magazyn Rolniczy "Wieści" w Polskim Radiu Lublin S.A.

Za najlepszy cykl audycji telewizyjnych:

Nagród regulaminowych nie przyznano.

Wyróżnienie otrzymał Henryk Wawer za cykl programów o bezpieczeństwie na wsi wyemitowanych w Programie "Nasza Wieś" - TVP Opole; cz. I - 02-08.2009, cz. II - 08-09.2009.

Protokół podpisała 08 grudnia 2009 r.  w Centrali KRUS komisja konkursu w składzie:

  • Maria Lewandowska, dyrektor Biura Komunikacji Społecznej, przewodnicząca oraz członkowie:
  • Krzysztof Bielecki, główny specjalista w Biurze Prewencji i Rehabilitacji
  • Zbigniew Rapacki główny specjalista w Biurze Prewencji i Rehabilitacji
  • Leonid Wawreniuk - dziennikarz
  • Teresa Grot-Martyka - dziennikarz