KONKURSY

A- A A+

Wyniki XVII Konkursu "W rolnictwie można pracować bezpieczniej"

Zgodnie z regulaminem ogłoszonym przez Prezesa Kasy, konkurs miał na celu oddziaływanie na poprawę warunków bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych oraz eliminowanie zagrożeń w środowisku pracy i życia rolników. Konkurs, adresowany do dziennikarzy prasy ogólnokrajowej i regionalnej, rozgłośni radiowych i ośrodków telewizyjnych, a także do osób publikujących w środkach masowej komunikacji także w tej edycji cieszył się znacznym zainteresowaniem.

Komisyjnej oceny prac i  podziału regulaminowych nagród oraz podsumowania konkursu dokonano według dwóch kategorii konkursu i trzech nośników informacji, tj.

I. w kategorii publikacji popularyzatorskich
II. w kategorii publikacji problemowych

z podziałem na trzy grupy publikacji:

- artykuły prasowe
- audycje radiowe
- audycje telewizyjne

Komisja Konkursowa stwierdziła, że w 2011 roku w konkursie uczestniczyło 33 publicystów i popularyzatorów działalności prewencyjnej KRUS, w tym:

 • 17 autorów, którzy przesłali 65 publikacji prasowych,
 • 10 autorów, którzy przesłali 52 audycje radiowe,
 • 6 autorów, którzy przesłali 19 audycji telewizyjnych;

Komisja przyznała następujące nagrody:

W kategorii: najlepsze publikacje popularyzatorskie

Za najlepszy popularyzatorski artykuł prasowy

I nagrody nie przyznano

Dwie II nagrody otrzymali:

 • Janusz Pawlak za artykuł "Obowiązki każdego rolnika" opublikowany w Wiadomościach Rolniczych Polska,
 • Jan Bubień za artykuł "Bezpieczne wakacje" opublikowany w Aktualnościach Rolniczych.

Wyróżnienie otrzymał

 • Przemysław Kraska za publikację "Czy na wsi można pracować bezpiecznie" zamieszczoną na portalu internetowym lokalnego tygodnika Nowe Życie Pabianic.

Za najlepszą popularyzatorską audycję radiową

I nagrodę otrzymała

 • Teresa Martyka Grot za audycję "Nowe Znaki Bezpieczeństwa KRUS" , wyemitowaną w I programie PR - Poranne Rozmaitości Rolnicze.

II nagrodę otrzymał

 • Dominik Sowa za audycję "Mądre i roztropne dzieci z  Łęgowa" , wyemitowaną przez PR Gdańsk.


Za najlepszą popularyzatorską audycję telewizyjną

I nagrodę otrzymała

 • Urszula Boublej za audycję "O Konkursie na Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" wyemitowaną w TVP Oddział Białystok.

II nagrodę otrzymała

 • Małgorzata Półtorak za audycję "Podsumowanie sezonu prac polowych pod kątem bezpieczeństwa w woj. podlaskim" wyemitowaną w TVP Oddział Białystok.

W kategorii: Najlepsza publikacja problemowa

Za najlepszy problemowy artykuł prasowy

Nagrodę otrzymała

 • Monika Grudzińska za artykuł "W lesie nie ma żartów" publikowany w Echu Katolickim nr 9/2011 

Wyróżnienie otrzymał

 • Krzysztof Kowalski za artykuł: "Uczeń Technikum Rolniczego w Gołotczyźnie najlepszy w kraju" publikowany w Tygodniku Ciechanowskim 

Za najlepszą problemową audycję radiową

Nagrodę otrzymał

 • Wojciech Szubzda za audycję "Żniwa mogą być bezpieczne" wyemitowaną w Polskim Radiu Białystok.

Za najlepszą problemową audycję telewizyjną

Nagrodę otrzymała

 • Maria Sikorska za audycję pt. "Wypadki w rolnictwie!" wyemitowaną w programie "Agroregion" TVP O/Bydgoszcz.

W kategorii: najlepszy cykl publikacji

- za najlepszy cykl artykułów prasowych

Regulaminowych nagród nie przyznano

Wyróżnienia otrzymali:

 • Andrzej Siennicki za cykl artykułów zamieszczonych w miesięczniku Wieś,
 • Karolina Kasperek za cykl artykułów opublikowanych w Tygodniku Rolniczym,
 • Bartłomiej Królik za cykl artykułów opublikowanych w miesięczniku Podlasie Agro,
 • Andrzej Kwiatkowski za cykl artykułów opublikowanych w Gazecie Działdowskiej - lokalnym dodatku do Gazety Olsztyńskiej,
 • Katarzyna Mietelska  i Jakub Chojnicki za cykl artykułów opublikowanych w Gazecie Chłopskiej.


- za najlepszy cykl audycji radiowych

I nagrody nie przyznano

Dwie II nagrody otrzymali:

 • Andrzej Ilczuk za cykl reportaży w Katolickim Radio Podlasie,
 • Monika Malec za cykl reportaży w Magazynie Wieści w Polskim Radio Lublin.

III nagrodę otrzymał

 • Jan Stępień za audycje wyemitowane w cyklicznym magazynie Pejzaże Regionalne w Polskim Radio O/Kraków.

- za najlepszy cykl audycji telewizyjnych

I nagrody nie przyznano

II nagrodę otrzymała

 • Inga Januszko Manaches za cykl programów o bezpieczeństwie na wsi wyemitowanych w TVP Białystok.

Wyróżnienie otrzymała

 • Monika Nidzgorska Martyniuk za cykl programów o bezpieczeństwie na wsi wyemitowanych w TVR.

Wszystkim uczestnikom konkursu bardzo dziękujemy, nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

*

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Henryk Smolarz, ogłasza XVII konkurs pn. "W rolnictwie można pracować bezpieczniej" , zapraszając do udziału w nim autorów publikacji o tematyce prewencyjnej Kasy, upowszechnianych w 2011 roku w środkach masowej komunikacji.

Celem konkursu jest oddziaływanie poprzez mass media na poprawę bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych oraz eliminowanie w środowisku pracy rolników przyczyn wypadków i zagrożeń dla życia i zdrowia.

W edycji z 2010 roku w konkursie uczestniczyło 27 autorów. Tematykę konkursu zaprezentowali  w 100 publikacjach, w tym: 51 audycjach radiowych, 40 publikacjach prasowych i 9 telewizyjnych. Jury konkursu, powołane przez Prezesa Kasy, ogłosiło wyniki i laureatów w aktualnościach z 21 grudnia ub.r.

Tegoroczny konkurs trwa do 31 października 2011 r. Załączony regulamin przedstawia zasady udziału oraz nagrody pieniężne przewidziane w dwóch kategoriach publikacji - popularyzatorskich oraz problemowych, ocenianych wg trzech grup materiałów: prasowych  radiowych i telewizyjnych. Serdecznie zapraszamy.

Regulamin XVII Konkursu Prezesa Kasy, pn. "W rolnictwie można pracować bezpieczniej"