KONKURSY

A- A A+

XVIII Konkurs "W rolnictwie można pracować bezpieczniej"

116 publikacji, 27 autorów, to efekt kolejnego dorocznego konkursu popularyzującego zasady ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym.

Konkurs "W rolnictwie można pracować bezpiecznie" ma na celu oddziaływanie na poprawę warunków bezpieczeństwa pracy rolników oraz upowszechnianie wiedzy o zasadach bezpiecznej pracy. Adresowany jest do dziennikarzy prasy ogólnokrajowej i regionalnej, rozgłośni radiowych i ośrodków telewizyjnych, a także wszystkich osób publikujących w środkach masowej komunikacji.

Komisja regulaminowa oceniała prace konkursowe, kwalifikując je według dwóch kategorii publikacji:

I. popularyzatorskich lub
II. problemowych

oraz wg źródła upowszechnienia, tj. w podziale na 3 grupy:

  • artykuły prasowe
  • audycje radiowe
  • audycje telewizyjne.

W podsumowaniu konkursu Komisja stwierdziła, że w 2012 roku uczestniczyło w nim 27 publicystów i popularyzatorów działalności prewencyjnej KRUS, w tym:

  • 19 autorów, którzy przesłali 74 publikacje prasowe i internetowe,
  • 5 autorów, którzy przesłali 25 audycji radiowych,
  • 4 autorów, którzy przesłali 17 audycji telewizyjnych.

Komisja przyznała następujące nagrody:

W kategorii - najlepsze publikacje popularyzatorskie -

za najlepszy popularyzatorski artykuł prasowy:

I nagrodę otrzymał:
Krzysztof Kowalski za artykuł "Pech rolnika" .

II nagrodę otrzymała:
Małgorzata Sawicka za artykuł "Rolnicy grzesznicy" .

Dwa wyróżnienia otrzymały:
Ewelina Lucyna Fuminkowska za artykuł "Rolniku, pracuj bezpiecznie! Pracuj
z głową !" ,
Anna Kopras-Fijołek za artykuł "Pośpiech może kosztować życie" .

- za najlepszą popularyzatorską audycję radiową nagród regulaminowych nie przyznano.

Wyróżnienie otrzymał:
Dominik Sowa za audycję "Bezpieczne podwórze" .

- za najlepszą popularyzatorską audycję telewizyjną -

I nagrodę otrzymała:
Monika Lenczewska za audycję "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" .

II nagrody nie przyznano.

W kategorii - najlepsza publikacja problemowa -

za najlepszy problemowy artykuł prasowy -

Nagrodę otrzymała:
Magdalena Dorota Cejman za artykuł "W drabinie ważny jest każdy szczebel" .

- za najlepszą problemową audycję radiową -

Nagrodę otrzymał:
Wojciech Szubzda za audycję "Bezpieczne żniwa" .

- za najlepszą problemową audycję telewizyjną -

Nagrodę otrzymał:
Henryk Wawer za audycję "Pożyteczne mikroorganizmy" .

W kategorii - najlepszy cykl publikacji -

za najlepszy cykl artykułów prasowych -

I nagrodę otrzymała:
Ewelina Hahnel za 3 artykuły w "Tygodniku Rolniczym" .

II nagrodę otrzymał:
Janusz Pawlak za 6 artykułów w "Wiadomościach Rolniczych Polska" .

Dwie III nagrody otrzymali:
Jolanta Krasnowska-Dyńka za 6 artykułów w "Echu Katolickim" ,
Andrzej Kwiatkowski za 7 artykułów w "Gazecie Działdowskiej" .

Wyróżnienie otrzymał:
Mariusz Szalbierz za 7 artykułów w "Faktach Pilskich" .

- za najlepszy cykl audycji radiowych -

I nagrodę otrzymał:
Jan Stępień za 6 reportaży w "Pejzażach Regionalnych" - Radio Kraków S.A.

II nagrody nie przyznano.

III nagrodę otrzymał:
Andrzej Ilczuk za 6 audycji wyemitowanych w Katolickim Radiu Podlasie Siedlce.

Wyróżnienie otrzymała:
Teresa Martyka za 9 audycji wyemitowanych na antenie Programu I Polskiego Radia.

za najlepszy cykl audycji telewizyjnych -

I nagrodę otrzymała:
Małgorzata Półtorak za 11 audycji w TVP Białystok w programach "Obiektyw" i "Tym żyje wieś" .

II nagrody nie przyznano.

III nagrodę otrzymała:
Maria Sikorska za 3 audycje w TVP Bydgoszcz w programie "AGROREGION" .

Laureatom serdecznie gratulujemy, uczestnikom bardzo dziękujemy za współpracę w popularyzacji idei konkursu, wszystkich zainteresowanych już dziś zapraszamy do XIX Konkursu "W rolnictwie można pracować bezpieczniej" w 2013 roku.

Regulamin konkursu "W rolnictwie można pracować bezpieczniej" na publikacje poświęcone bezpieczeństwu pracy w rolnictwie