KRUS

A- A A+

Rada Ubezpieczenia Społecznego Rolników reprezentuje interesy ubezpieczonych i świadczeniobiorców Kasy wobec urzędu Prezesa KRUS i innych organów administracji państwowej. Członkowie Rady wybierani są na 3-letnią spośród kandydatów zgłoszonych przez ogólnokrajowe organizacje zawodowe i społeczne rolników indywidualnych. Rada Rolników posiada uprawnienia kontrolne wobec Prezesa Kasy, sprawuje nadzór nad Funduszem Składkowym Ubezpieczenia Społecznego Rolników, określa wymiar  składki na samofinansujące się ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie. Od 2 maja 2004 r. w ubezpieczeniu społecznym rolników obowiązują przepisy ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.2004.91.873), zgodnie z którymi  z dniem 31 grudnia 2004 r. (tj. przed upływem 3-letniej V kadencji zapoczątkowanej 18 lipca 2003 roku) pracę zakończyła  Rada Rolników w 50-osobowym składzie powołanym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tryb zgłaszania Rady Rolników na VI kadencję, regulamin jej prac oraz zasady wynagradzania został uregulowany Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 grudnia 2004 roku (Dz. U. Nr 285, poz. 2860).

Więcej o Radzie Rolników w BIP KRUS