KRUS

A- A A+

Gratulacje i życzenia na kolejny wiek życia

Osobom uprawnionym do emerytury rolniczej przysługuje po osiągnięciu 100 lat życia specjalny miesięczny dodatek. Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przyznaje to świadczenie z urzędu, bez konieczności składania wniosku, po ukończeniu przez emeryta 100 lat. Do każdego dostojnego Jubilata Prezes Kasy kieruje okolicznościowy list gratulacyjny z informacją o przyznaniu świadczenia.

W lutym 2015 r. Prezes KRUS, Artur Brzóska odwiedził panią Malwinę Muchę i złożył jej urodzinowe życzenia. Pani Malwina ukończyła 107 lat. 

W styczniu 2015 r. Prezes KRUS, Artur Brzóska, odwiedził w dniu 103 urodzin Panią Stanisławę Gąsowską w Kobylinie-Kruszewo oraz kolejnych stuletnich emerytów Pana Wincentego Matyskiela w Suchowoli i Panią Helenę Głażewską. Złożył Im gratulacje i życzył wielu dalszych lat w zdrowiu oraz pomyślności.

Jubilaci podczas spotkania opowiadali gościom o swoim życiu. Szczególnie utkwił Im w pamięci okres wojenny. Wspominali trudy ówczesnego życia oraz dramatyczne wydarzenia z ich udziałem.

Pani Stanisława miała ośmioro rodzeństwa. Wszyscy już nie żyją. Mieszka z żoną wnuka oraz dwojgiem prawnuków. Jubilatka, mimo sędziwego wieku, jest sprawna. Interesuje się życiem rodziny, cały czas w nim uczestniczy.

Pan Wincenty miał pięcioro rodzeństwa. W wieku 13 lat stracił ojca, momentalnie musiał wydorośleć i zająć się gospodarstwem rolnym. Całe życie ciężko pracował na roli. Jubilat lubi czytać i oglądać telewizję. Latem kosi nawet trawę przed domem. Mieszka z żoną Jadwigą. Małżeństwem są już 68 lat.

Pani Helena Głażewska podziękowała na piśmie za pamięć i życzenia.

W listopadzie i grudniu 2014 r. do grona wiekowych emerytów KRUS dołączyły trzy Panie: Antonina Kordupel z Jabłoni Piotrowice, Marianna Radzieszewska z Radziszewa i Genowefa Uszyńska z Lubowicza Byzi. Obecnie grono to liczy 1 036 osób, najstarsza ma 112 lat.

Z „najmłodszymi” stulatkami (na zdj. poniżej) w dniu Ich urodzin spotkał się Prezes KRUS, Artur Brzóska, składając Im gratulacje i życzenia wielu dalszych lat w zdrowiu oraz pomyślności.