KRUS

A- A A+

Gratulacje i życzenia na kolejny wiek życia

Osobom uprawnionym do emerytury rolniczej przysługuje po osiągnięciu 100 lat życia specjalny miesięczny dodatek. Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przyznaje to świadczenie z urzędu, bez konieczności składania wniosku, po ukończeniu przez emeryta 100 lat. Do każdego dostojnego Jubilata Prezes Kasy kieruje okolicznościowy list gratulacyjny z informacją o przyznaniu świadczenia.

W lutym 2015 r. Prezes KRUS, Artur Brzóska odwiedził panią Malwinę Muchę i złożył jej urodzinowe życzenia. Pani Malwina ukończyła 107 lat. 

Prezes KRUS Artur Brzóska składa gratulacje Pani Malwinie Musze z okazji ukończenia 107 lat

 • Prezes KRUS Artur Brzóska składa gratulacje Pani Malwinie Musze z okazji ukończenia 107 lat

W styczniu 2015 r. Prezes KRUS, Artur Brzóska, odwiedził w dniu 103 urodzin Panią Stanisławę Gąsowską w Kobylinie-Kruszewo oraz kolejnych stuletnich emerytów Pana Wincentego Matyskiela w Suchowoli i Panią Helenę Głażewską. Złożył Im gratulacje i życzył wielu dalszych lat w zdrowiu oraz pomyślności.

Jubilaci podczas spotkania opowiadali gościom o swoim życiu. Szczególnie utkwił Im w pamięci okres wojenny. Wspominali trudy ówczesnego życia oraz dramatyczne wydarzenia z ich udziałem.

Pani Stanisława miała ośmioro rodzeństwa. Wszyscy już nie żyją. Mieszka z żoną wnuka oraz dwojgiem prawnuków. Jubilatka, mimo sędziwego wieku, jest sprawna. Interesuje się życiem rodziny, cały czas w nim uczestniczy.

Prezes KRUS Artur Brzóska składa gratulacje Pani Stanisławie Gąsowskiej

 • Prezes KRUS Artur Brzóska składa gratulacje Pani Stanisławie Gąsowskiej
 • Pani Stanisława Gąsowska w otoczeniu rodziny wraz z prezesem KRUS
 • Pani Stanisława Gąsowska w otoczeniu rodziny wraz z prezesem KRUS

Pan Wincenty miał pięcioro rodzeństwa. W wieku 13 lat stracił ojca, momentalnie musiał wydorośleć i zająć się gospodarstwem rolnym. Całe życie ciężko pracował na roli. Jubilat lubi czytać i oglądać telewizję. Latem kosi nawet trawę przed domem. Mieszka z żoną Jadwigą. Małżeństwem są już 68 lat.

Prezes KRUS, Artur Brzóska wręcza list gratulacyjny z okazji przyznania dodatku specjalnego dla osób, kóre ukończyły 100 lat panu Wincentemu Matyskielowi

 • Prezes KRUS, Artur Brzóska wręcza list gratulacyjny z okazji przyznania dodatku specjalnego dla osób, kóre ukończyły 100 lat panu Wincentemu Matyskielowi
 • Wincenty Matyskiel z prezesem KRUS, Arturem Brzóską
 • Wincenty Matyskiel i prezes KRUS, Artur Brzóska w otoczeniu rodziny jubilata

Pani Helena Głażewska podziękowała na piśmie za pamięć i życzenia.

Pani Helena Głażewska z urodzinowym tortem

 • Pani Helena Głażewska z urodzinowym tortem
 • Pisemne podziękowanie dla prezesa KRUS, Artura Brzóski

W listopadzie i grudniu 2014 r. do grona wiekowych emerytów KRUS dołączyły trzy Panie: Antonina Kordupel z Jabłoni Piotrowice, Marianna Radzieszewska z Radziszewa i Genowefa Uszyńska z Lubowicza Byzi. Obecnie grono to liczy 1 036 osób, najstarsza ma 112 lat.

Z „najmłodszymi” stulatkami (na zdj. poniżej) w dniu Ich urodzin spotkał się Prezes KRUS, Artur Brzóska, składając Im gratulacje i życzenia wielu dalszych lat w zdrowiu oraz pomyślności.

Pani Antonina Kordupel (Jabłoń Piotrowice) w otoczeniu rodziny i jubileuszowych gości

 • Pani Antonina Kordupel (Jabłoń Piotrowice) w otoczeniu rodziny i jubileuszowych gości
 • Kwiaty i list gratulacyjny prezesa KRUS dla pani Marianny Radzieszewskiej z Radziszewa
 • List gratulacyjny od prezesa KRUS i kwiaty dla Pani Genowefy Uszyńskiej z Lubowicza Byzie