KRUS

A- A A+

Liczba osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników, prowadzących jednocześnie pozarolniczą działalność gospodarczą

Dane według stanu na koniec każdego roku

 

Rok
 1997

45 822

1998

60 333

1999

67 694

2000

76 964

2001

87 692

2002

95 277

2003

114 783

2004

49 200

2005

61 725

2006

78 871

2007

70 598

2008

68 513

2009

72 269

2010

75 446
2011

79 062

2012

80 817

2013

82 264

2014

83 436

2015

83 683

2016

82 807

2017

81 205
201877 872


Źródło: Biuro Ubezpieczeń, Centrala KRUS