KRUS

A- A A+

Sposób obliczania składki  na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w IV kw. 2009 r.

za rolnika/ małżonka, prowadzących działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym: 

Podstawa wymiaru

miesięcznie
za jedną osobę

kwartalnie

za 1 osobę

o pow. do 50 ha przelicz.

składka podstawowa = 10% emerytury podstawowej

68,00

204,00

o pow. powyżej 50 ha przelicz. do 100 ha przeliczeniowych

składka podstawowa + 12% podstawy wymiaru

149,00

447,00

o pow. powyżej 100 ha przelicz. do 150 ha przeliczeniowych

składka podstawowa + 24% podstawy wymiaru

230,00

690,00

o pow. powyżej 150 ha przelicz. do 300 ha przeliczeniowych

składka podstawowa + 36% podstawy wymiaru

311,00

933,00

 o pow. powyżej 300 ha przeliczeniowych

składka podstawowa + 48% podstawy wymiaru

392,00

1176,00

składka emerytalno-rentowa za rolnika/małżonka  prowadzącego dodatkową pozarolniczą działalność gospodarczą i działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym:

Podstawa wymiaruSkładka należna

o pow. poniżej 50 ha przelicz.

dwukrotność składki podstawowej

136,00408,00

o pow. powyżej 50 ha przelicz. do 100 ha przeliczeniowych

dwukrotność składki podstawowej +
składka dodatkowa =12%  podstawy wymiaru, łącznie 32% emerytury podstawowej

217,00

651,00

o pow. powyżej 100 ha przelicz. do 150 ha przeliczeniowych

dwukrotność składki podstawowej +
składka dodatkowa =24%  podstawy wymiaru, łącznie 44% emerytury podstawowej

298,00

894,00

o pow. powyżej 150 ha przelicz. do 300 ha przeliczeniowych

dwukrotność składki podstawowej +
składka dodatkowa =36%  podstawy wymiaru, łącznie 56% emerytury podstawowej

379,00

1137,00

o pow. powyżej 300 ha przeliczeniowych

dwukrotność składki podstawowej +
składka dodatkowa =48%  podstawy wymiaru, łącznie 68% emerytury podstawowej

460,00

1380,00

za domownika rolnika

niezależnie od powierzchni gospodarstwa
 
 

składka podstawowa = 10% emerytury podstawowej

68,00

204,00

za domownika prowadzącego dodatkową pozarolniczą działalność gospodarczą

dwukrotność składki podstawowej

136,00

408,00