KRUS

A- A A+

Zapoczątkowuje pobieranie plikuInformacja o liczbie płatników i liczbie ubezpieczonych według powierzchni gospodarstw rolnych - stan na dzień 30.06.2011 r.

Informacja Biura Ubezpieczeń  Centrali KRUS
o liczbie ubezpieczonych według powierzchni gospodarstw rolnych,  stan na 31.12.2009 r.

 

Powierzchnia gospodarstwa
w ha przeliczeniowych

Liczba ubezpieczonych

wskaźnik %
do ogólnej liczby ubezpieczonych

0 do 1*

232 076

14,9

1,01 do 2

288 949

18,5

2,01 do 5

396 042

25,4

5,01 do 10

317 981

20,4

10,01 do 20

206 018

13,2

20,01 do 50

89 630

5,7

Razem do 50*

1 530 696

98,2

Razem powyżej 50 ha

20 363

1,3

50,01-100

14 374

0,9

100,01-150

2 909

0,2

150,01-300

1 985

0,1

300,01-600

843

0,05

600,01-999

252

0,02

powyżej 300 ha

1 095

0,1

działy specjalne

7 760

0,5

Razem

1 558 819

x

* w tym zawarte są dane odnośnie osób, które m.in.:

  1. pobierają renty strukturalne (mogą posiadać grunty rolne do 0,5 ha),
  2. podlegały ubezpieczeniu jako rolnik i zaprzestały prowadzenia działalności rolniczej, nie nabywając prawa do emerytury lub renty z ubezpieczenia, jeśli podlegały ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez co najmniej 12 lat i 6 miesięcy, zgodnie z postanowieniami art. 16 ust. 1 pkt. 3 i 4 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Informacja Biura Ubezpieczeń  Centrali KRUS
o liczbie ubezpieczonych według powierzchni gospodarstw rolnych,  stan na 31.12.2008 r.

Powierzchnia gospodarstwa
w ha przeliczeniowych

Liczba ubezpieczonych

wskaźnik %
do ogólnej liczby ubezpieczonych

0,00 do 1,0*

229 436

14,6*

1,01 do 2,0

293 886

18,7

2,01 do 5,0

402 506

25,6

5,01 do 10,0

325 795

20,7

10,01 do 20,0

207 997

13,2

20,01 do 50,0

87 004 

5,5

Razem do 50*

1 548 624

98,2

Gospodarstwa powyżej 50,00

19 263

1,2

działy specjalne

8 507

0,5

Ogółem

1 574 394

x

* z uwzględnieniem liczby osób, które, m.in.:
1) pobierają renty strukturalne i posiadają grunty rolne o powierzchni do 0,5 ha (lub ich nie posiadają)

2) podlegały ubezpieczeniu jako rolnik i zaprzestały prowadzenia działalności rolniczej, nie nabywając prawa do emerytury lub renty z ubezpieczenia, jeżeli podlegały ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez co najmniej 50 kwartałów, zgodnie z postanowieniami art. 16 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

Informacja Biura Ubezpieczeń  Centrali KRUS
o liczbie ubezpieczonych według powierzchni gospodarstw rolnych,  stan na 31.12.2007 r.

Powierzchnia gospodarstwa
w ha przeliczeniowych

Liczba ubezpieczonych

wskaźnik % do ogólnej liczby ubezpieczonych

0 do 1

 218 332*

 13,7*

1 do 2

303 121

19,0

2 do 5

415 361

26,0

5 do 10

336 800

21,1

10 do 20

211 984

13,3

20 do 50

 85 094

 5,3

powyżej 50

 17 914

 1,1

działy specjalne

  9 591

 0,6

Razem

1 598 197

x

* w tym zawarte są dane odnośnie osób, które:
1) pobierają renty strukturalne (mogą posiadać gospodarstwa o powierzchni nie przekraczającej 0,5 ha)
2) podlegały ubezpieczeniu jako rolnik i zaprzestały prowadzenia działalności rolniczej, nie nabywając prawa do emerytury lub renty z ubezpieczenia, jeżeli podlegały ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez co najmniej 50 kwartałów, zgodnie z postanowieniami art. 16 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. 

Informacja o liczbie ubezpieczonych według powierzchni gospodarstw rolnych, według stanu na 31.12.2006 r.

 Powierzchnia gospodarstwa
w ha przeliczeniowych  

Liczba ubezpieczonych

wskaźnik %
do ogólnej liczby ubezpieczonych

0 do 1

211 702*

13,1*

1 do 2

311 183

19,3

2 do 5

426 455

26,4

5 do 10

344 109

21,3

10 do 20

212 708

13,2

20 do 50

  81 995

5,1

pow. 50

  16 766

1,0

działy specjalne produkcji rolnej

  10 354

0,6

Razem

1 615 272

X

* w tym zawarte są dane odnośnie osób, które m.in.:
1) pobierają renty strukturalne i posiadają grunty rolne do 0,5 ha lub ich nie posiadają,

2) podlegały ubezpieczeniu jako rolnik i zaprzestały prowadzenia działalności rolniczej,
nie nabywając prawa do emerytury lub renty z ubezpieczenia, jeżeli podlegały ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez co najmniej 50 kwartałów, zgodnie z postanowieniami art. 16 ust 1 pkt 3 i 4 oraz ust 2 pkt 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.


Dane archiwalne


Informacja o liczbie ubezpieczonych według powierzchni gospodarstw rolnych, według stanu na 31.12.2005 r.
 Powierzchnia gospodarstwa w ha przeliczeniowych   Liczba ubezpieczonych wskaźnik % do ogólnej liczby ubezpieczonych
0 do 1 179 237 11,3
1 do 2 303 23819,2
2 do 5 421 438 26,6
5 do 10 344 461 21,8
10 do 20209 92313,3
20 do 5077 3594,9
pow. 5014 6040,9
działy specjalne produkcji rolnej31 6692,0
Razem1 581 929X


                  Stan na dzień 31.12.2004 r.    


Liczba osób objętych ubezpieczeniem społecznym rolników według powierzchni gospodarstw rolnych wg stanu na dzień 31.12.2004 r.
 Powierzchnia gospodarstwa w ha przeliczeniowych   Liczba ubezpieczonych wskaźnik % do ogólnej liczby ubezpieczonych
0 do 1 147 6399,6
1 do 2 296 29719,2
2 do 5 420 507 27,3
5 do 10 348 17522,6
10 do 20209 79813,6
20 do 5073 3154,8
pow. 5012 8510,8
działy specjalne produkcji rolnej31 5762,1
Razem1 540 158X

              
  Stan na dzień 31.12.2003 r. 


Liczba osób objętych ubezpieczeniem społecznym rolników według powierzchni gospodarstw rolnych wg stanu na dzień 31.12.2003 r.
Powierzchnia gospodarstwa w ha przeliczeniowych  
Liczba ubezpieczonych wskaźnik% do ogólnej liczby ubezpieczonych
1 do 2 309 975 20
2 do 5440 59827
5 do 10360 33922
10 do 20214 96414
20 do 5072 4905
pow. 5012 2831