KRUS

A- A A+

Wymiar kwartalnych składek

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w I kwartale 2023 r.

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w IV kwartale 2022 r.

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w III kwartale 2022 r.

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w II kwartale 2022 r.

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w I kwartale 2022 r.

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w IV kwartale 2021 r.

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w III kwartale 2021 r.

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w II kwartale 2021 r.

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w I kwartale 2021 r.

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w IV kwartale 2020 r.

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w III kwartale 2020 r.

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w II kwartale 2020 r.

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w I kwartale 2020 r.

Wysokość składek na ubezpieczenie pomocnika rolnika

 

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w I kwartale 2023 r.

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w IV kwartale 2022 r.

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w III kwartale 2022 r.

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w II kwartale 2022 r.

powiększenie po kliknięciu na tabelę

 

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w I kwartale 2022 r. (w zł)
 
Status
ubezpieczonego
i wielkość
gospodarstwa
rolnego
Wysokość składki na ubezpieczenie w zł
emerytalno-rentowe


wypadkowe, chorobowe,
macierzyńskie

Składki
łącznie
od jednego
ubezpieczonego
kwartalnie
podstawowa
składka
miesięczna
dodatkowa
składka
miesięczna
razem składka
miesięczna
(2+3)
kwartalnieskładka
miesięczna
kwartalnie
12345678

I. Rolnik/małżonka (-ek) rolnika prowadzący działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o pow. w ha przelicz.:
do 50 ha101,000,00101,00303,0060,00180,00483,00
powyżej 50 ha
do 100 ha
101,00122,00223,00669,0060,00180,00849,00
powyżej 100 ha
do 150 ha
101,00243,00344,001032,0060,00180,001 212,00
powyżej 150 ha do 300 ha101,00365,00466,001 398,0060,00180,001 578,00
powyżej 300 ha101,00487,00588,001 764,0060,00180,001 944,00
Domownik rolnika(w każdej kategorii obszarowej)101,000,00101,00303,0060,00180,00483,00

II. Rolnik/małżonka (-ek) rolnika prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą i działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o pow. w ha przelicz.:
do 50 ha202,000,00202,00606,0060,00180,00786,00
powyżej 50 ha
do 100 ha
202,00122,00324,00972,0060,00180,001 152,00
powyżej 100 ha
do 150 ha
202,00243,00445,001 335,0060,00180,001 515,00
powyżej 150 ha
do 300 ha
202,00365,00567,001 701,0060,00180,001 881,00
powyżej 300 ha202,00487,00689,002 067,0060,00180,002 247,00
Domownik rolnika prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą
(w każdej kategorii obszarowej)
202,000,00202,00606,0060,00180,00786,00
Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w  II, III i IV kwartale 2021 r. (w zł)
 
Status
ubezpieczonego
i wielkość
gospodarstwa
rolnego
Wysokość składki na ubezpieczenie w zł
emerytalno-rentowe


wypadkowe, chorobowe,
macierzyńskie

Składki
łącznie
od jednego
ubezpieczonego
kwartalnie
podstawowa
składka
miesięczna
dodatkowa
składka
miesięczna
razem składka
miesięczna
(2+3)
kwartalnieskładka
miesięczna
kwartalnie
12345678

I. Rolnik/małżonka (-ek) rolnika prowadzący działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o pow. w ha przelicz.:
do 50 ha101,000,00101,00303,0042,00126,00429,00
powyżej 50 ha
do 100 ha
101,00122,00223,00669,0042,00126,00795,00
powyżej 100 ha
do 150 ha
101,00243,00344,001032,0042,00126,001 158,00
powyżej 150 ha do 300 ha101,00365,00466,001 398,0042,00126,001 524,00
powyżej 300 ha101,00487,00588,001 764,0042,00126,001 890,00
Domownik rolnika(w każdej kategorii obszarowej)101,000,00101,00303,0042,00126,00429,00

II. Rolnik/małżonka (-ek) rolnika prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą i działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o pow. w ha przelicz.:
do 50 ha202,000,00202,00606,0042,00126,00732,00
powyżej 50 ha
do 100 ha
202,00122,00324,00972,0042,00126,001 098,00
powyżej 100 ha
do 150 ha
202,00243,00445,001 335,0042,00126,001 461,00
powyżej 150 ha
do 300 ha
202,00365,00567,001 701,0042,00126,001 827,00
powyżej 300 ha202,00487,00689,002 067,0042,00126,002 193,00
Domownik rolnika prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą
(w każdej kategorii obszarowej)
202,000,00202,00606,0042,00126,00732,00
Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w  II, III i IV kwartale 2020 r. oraz w I kwartale 2021 r.

Status
ubezpieczonego
i wielkość
gospodarstwa
rolnego
Wysokość składki na ubezpieczenie w zł
emerytalno-rentowe


wypadkowe, chorobowe,
macierzyńskie

Składki
łącznie
od jednego
ubezpieczonego
kwartalnie
podstawowa
składka
miesięczna
dodatkowa
składka
miesięczna
razem składka
miesięczna
(2+3)
kwartalnieskładka
miesięczna
kwartalnie
12345678

I. Rolnik/małżonka (-ek) rolnika prowadzący działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o pow. w ha przelicz.:
do 50 ha97,000,0097,00291,0042,00126,00417,00
powyżej 50 ha
do 100 ha
97,00117,00214,00642,0042,00126,00768,00
powyżej 100 ha
do 150 ha
97,00233,00330,00990,0042,00126,001 116,00
powyżej 150 ha do 300 ha97,00350,00447,001 341,0042,00126,001 467,00
powyżej 300 ha97,00467,00564,001 692,0042,00126,001 818,00
Domownik rolnika(w każdej kategorii obszarowej)97,000,0097,00291,0042,00126,00417,00

II. Rolnik/małżonka (-ek) rolnika prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą i działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o pow. w ha przelicz.:
do 50 ha194,000,00194,00582,0042,00126,00708,00
powyżej 50 ha
do 100 ha
194,00117,00311,00933,0042,00126,001 059,00
powyżej 100 ha
do 150 ha
194,00233,00427,001 281,0042,00126,001 407,00
powyżej 150 ha
do 300 ha
194,00350,00544,001 632,0042,00126,001 758,00
powyżej 300 ha194,00467,00661,001 983,0042,00126,002 109,00
Domownik rolnika prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą
(w każdej kategorii obszarowej)
194,000,00194,00582,0042,00126,00708,00

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników I kwartale 2017 r.

Status
ubezpieczonego
i wielkość
gospodarstwa
rolnego

Wysokość składki na ubezpieczenie w zł

emerytalno-rentowe


wypadkowe, chorobowe,
macierzyńskie

Składki 
łącznie 
od jednego 
ubezpieczonego
kwartalnie

podstawowa
składka
miesięczna

dodatkowa
składka
miesięczna

razem składka
miesięczna
(2+3)

kwartalnie

składka
miesięczna

kwartalnie

1

2

3

4

5

6

7

8


I. Rolnik prowadzący gospodarstwo rolne

do 50 ha

88,00

0,00

88,00

264,00

42,00

126,00

390,00

powyżej 50 ha
do 100 ha

88,00

106,00

194,00

582,00

42,00

126,00

708,00

powyżej 100 ha
do 150 ha

88,00

212,00

300,00

900,00

42,00

126,00

1 026,00

powyżej 150 ha do 300 ha

88,00

318,00

406,00

1 218,00

42,00

126,00

1 344,00

powyżej 300 ha

88,00

424,00

512,00

1 536,00

42,00

126,00

1 662,00

Domownik (w każdej grupie obszarowej gospodarstwa rolnego)

88,00

0,00

88,00

264,00

42,00

126,00

390,00


II. Rolnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą i gospodarstwo rolne

do 50 ha

176,00

0,00

176,00

528,00

42,00

126,00

654,00

powyżej 50 ha
do 100 ha

176,00

106,00

282,00

846,00

42,00

126,00

972,00

powyżej 100 ha
do 150 ha

176,00

212,00

388,00

1 164,00

42,00

126,00

1 290,00

powyżej 150 ha
do 300 ha

176,00

318,00

494,00

1 482,00

42,00

126,00

1 608,00

powyżej 300 ha

176,00

424,00

600,00

1 800,00

42,00

126,00

1 926,00

Domownik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą
(w każdej grupie obszarowej
gospodarstwa rolnego)

176,00

0,00

176,00

528,00

42,00

126,00

654,

Wymiar kwartalnych składek

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w I kwartale 2020 r.

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w IV kwartale 2019 r.

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w III kwartale 2019 r.

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w II kwartale 2019 r.

Wysokość składek na ubezpieczenie pomocnika rolnika

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w  II, III i IV kwartale 2019 r. oraz w I kwartale 2020 r.

Status
ubezpieczonego
i wielkość
gospodarstwa
rolnego
Wysokość składki na ubezpieczenie w zł
emerytalno-rentowe


wypadkowe, chorobowe,
macierzyńskie

Składki
łącznie
od jednego
ubezpieczonego
kwartalnie
podstawowa
składka
miesięczna
dodatkowa
składka
miesięczna
razem składka
miesięczna
(2+3)
kwartalnieskładka
miesięczna
kwartalnie
12345678

I. Rolnik prowadzący gospodarstwo rolne
do 50 ha94,000,0094,00282,0042,00126,00408,00
powyżej 50 ha
do 100 ha
94,00113,00207,00621,0042,00126,00747,00
powyżej 100 ha
do 150 ha
94,00225,00319,00957,0042,00126,001 083,00
powyżej 150 ha do 300 ha94,00338,00432,001 296,0042,00126,001 422,00
powyżej 300 ha94,00451,00545,001 635,0042,00126,001 761,00
Domownik (w każdej grupie obszarowej gospodarstwa rolnego)94,000,0094,00282,0042,00126,00408,00

II. Rolnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą i gospodarstwo rolne
do 50 ha188,000,00188,00564,0042,00126,00690,00
powyżej 50 ha
do 100 ha
188,00113,00301,00903,0042,00126,001 029,00
powyżej 100 ha
do 150 ha
188,00225,00413,001 239,0042,00126,001 365,00
powyżej 150 ha
do 300 ha
188,00338,00526,001 578,0042,00126,001 704,00
powyżej 300 ha188,00451,00639,001 917,0042,00126,002 043,00
Domownik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą
(w każdej grupie obszarowej
gospodarstwa rolnego)
188,000,00188,00546,0042,00126,00690,00

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników I kwartale 2017 r.

Status
ubezpieczonego
i wielkość
gospodarstwa
rolnego

Wysokość składki na ubezpieczenie w zł

emerytalno-rentowe


wypadkowe, chorobowe,
macierzyńskie

Składki 
łącznie 
od jednego 
ubezpieczonego
kwartalnie

podstawowa
składka
miesięczna

dodatkowa
składka
miesięczna

razem składka
miesięczna
(2+3)

kwartalnie

składka
miesięczna

kwartalnie

1

2

3

4

5

6

7

8


I. Rolnik prowadzący gospodarstwo rolne

do 50 ha

88,00

0,00

88,00

264,00

42,00

126,00

390,00

powyżej 50 ha
do 100 ha

88,00

106,00

194,00

582,00

42,00

126,00

708,00

powyżej 100 ha
do 150 ha

88,00

212,00

300,00

900,00

42,00

126,00

1 026,00

powyżej 150 ha do 300 ha

88,00

318,00

406,00

1 218,00

42,00

126,00

1 344,00

powyżej 300 ha

88,00

424,00

512,00

1 536,00

42,00

126,00

1 662,00

Domownik (w każdej grupie obszarowej gospodarstwa rolnego)

88,00

0,00

88,00

264,00

42,00

126,00

390,00


II. Rolnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą i gospodarstwo rolne

do 50 ha

176,00

0,00

176,00

528,00

42,00

126,00

654,00

powyżej 50 ha
do 100 ha

176,00

106,00

282,00

846,00

42,00

126,00

972,00

powyżej 100 ha
do 150 ha

176,00

212,00

388,00

1 164,00

42,00

126,00

1 290,00

powyżej 150 ha
do 300 ha

176,00

318,00

494,00

1 482,00

42,00

126,00

1 608,00

powyżej 300 ha

176,00

424,00

600,00

1 800,00

42,00

126,00

1 926,00

Domownik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą
(w każdej grupie obszarowej
gospodarstwa rolnego)

176,00

0,00

176,00

528,00

42,00

126,00

654,

Wymiar kwartalnych składek

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w I kwartale 2019 r.

Informacja dla rolników opłacających składki na ubezpieczenie społeczne rolników i ubezpieczenie zdrowotne w IV kwartale 2018 r.

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w IV kwartale 2018 r.

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w III kwartale 2018 r.

Wysokość składek na ubezpieczenie pomocnika rolnika (lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień 2018 r. oraz styczeń, luty, marzec 2019 r.)

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w II kwartale 2018 r.

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w  II, III i IV kwartale 2018 r. oraz I kwartale 2019 r.

Status
ubezpieczonego
i wielkość
gospodarstwa
rolnego
Wysokość składki na ubezpieczenie w zł
emerytalno-rentowe


wypadkowe, chorobowe,
macierzyńskie

Składki
łącznie
od jednego
ubezpieczonego
kwartalnie
podstawowa
składka
miesięczna
dodatkowa
składka
miesięczna
razem składka
miesięczna
(2+3)
kwartalnieskładka
miesięczna
kwartalnie
12345678

I. Rolnik prowadzący gospodarstwo rolne
do 50 ha91,000,0091,00273,0042,00126,00399,00
powyżej 50 ha
do 100 ha
91,00110,00201,00603,0042,00126,00729,00
powyżej 100 ha
do 150 ha
91,00219,00310,00930,0042,00126,001 056,00
powyżej 150 ha do 300 ha91,00329,00420,001 260,0042,00126,001 386,00
powyżej 300 ha91,00438,00529,001 587,0042,00126,001 713,00
Domownik (w każdej grupie obszarowej gospodarstwa rolnego)91,000,0091,00273,0042,00126,00399,00

II. Rolnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą i gospodarstwo rolne
do 50 ha182,000,00182,00546,0042,00126,00672,00
powyżej 50 ha
do 100 ha
182,00110,00292,00876,0042,00126,001 002,00
powyżej 100 ha
do 150 ha
182,00219,00401,001 203,0042,00126,001 329,00
powyżej 150 ha
do 300 ha
182,00329,00511,001 533,0042,00126,001 659,00
powyżej 300 ha182,00438,00620,001 860,0042,00126,001 986,00
Domownik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą
(w każdej grupie obszarowej
gospodarstwa rolnego)
182,000,00182,00546,0042,00126,00672,00

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników I kwartale 2017 r.

Status
ubezpieczonego
i wielkość
gospodarstwa
rolnego

Wysokość składki na ubezpieczenie w zł

emerytalno-rentowe


wypadkowe, chorobowe,
macierzyńskie

Składki 
łącznie 
od jednego 
ubezpieczonego
kwartalnie

podstawowa
składka
miesięczna

dodatkowa
składka
miesięczna

razem składka
miesięczna
(2+3)

kwartalnie

składka
miesięczna

kwartalnie

1

2

3

4

5

6

7

8


I. Rolnik prowadzący gospodarstwo rolne

do 50 ha

88,00

0,00

88,00

264,00

42,00

126,00

390,00

powyżej 50 ha
do 100 ha

88,00

106,00

194,00

582,00

42,00

126,00

708,00

powyżej 100 ha
do 150 ha

88,00

212,00

300,00

900,00

42,00

126,00

1 026,00

powyżej 150 ha do 300 ha

88,00

318,00

406,00

1 218,00

42,00

126,00

1 344,00

powyżej 300 ha

88,00

424,00

512,00

1 536,00

42,00

126,00

1 662,00

Domownik (w każdej grupie obszarowej gospodarstwa rolnego)

88,00

0,00

88,00

264,00

42,00

126,00

390,00


II. Rolnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą i gospodarstwo rolne

do 50 ha

176,00

0,00

176,00

528,00

42,00

126,00

654,00

powyżej 50 ha
do 100 ha

176,00

106,00

282,00

846,00

42,00

126,00

972,00

powyżej 100 ha
do 150 ha

176,00

212,00

388,00

1 164,00

42,00

126,00

1 290,00

powyżej 150 ha
do 300 ha

176,00

318,00

494,00

1 482,00

42,00

126,00

1 608,00

powyżej 300 ha

176,00

424,00

600,00

1 800,00

42,00

126,00

1 926,00

Domownik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą
(w każdej grupie obszarowej
gospodarstwa rolnego)

176,00

0,00

176,00

528,00

42,00

126,00

654,

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w I kwartale 2018 r.

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w IV kwartale 2017 r.

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w III kwartale 2017 r.

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w II kwartale 2017 r.

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w latach 1995-2016

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w II, III i IV kwartale 2017 r. oraz I kwartale 2018 r.

Status
ubezpieczonego
i wielkość
gospodarstwa
rolnego
Wysokość składki na ubezpieczenie w zł
emerytalno-rentowe


wypadkowe, chorobowe,
macierzyńskie

Składki
łącznie
od jednego
ubezpieczonego
kwartalnie
podstawowa
składka
miesięczna
dodatkowa
składka
miesięczna
razem składka
miesięczna
(2+3)
kwartalnieskładka
miesięczna
kwartalnie
12345678

I. Rolnik prowadzący gospodarstwo rolne
do 50 ha89,000,0089,00267,0042,00126,00393,00
powyżej 50 ha
do 100 ha
89,00106,00195,00585,0042,00126,00711,00
powyżej 100 ha
do 150 ha
89,00213,00302,00906,0042,00126,001 032,00
powyżej 150 ha do 300 ha89,00319,00408,001 224,0042,00126,001 350,00
powyżej 300 ha89,00425,00514,001 542,0042,00126,001 668,00
Domownik (w każdej grupie obszarowej gospodarstwa rolnego)89,000,0089,00267,0042,00126,00393,00

II. Rolnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą i gospodarstwo rolne
do 50 ha178,000,00178,00534,0042,00126,00660,00
powyżej 50 ha
do 100 ha
178,00106,00284,00852,0042,00126,00978,00
powyżej 100 ha
do 150 ha
178,00213,00391,001 173,0042,00126,001 299,00
powyżej 150 ha
do 300 ha
178,00319,00497,001 491,0042,00126,001 617,00
powyżej 300 ha178,00425,00603,001 809,0042,00126,001 935,00
Domownik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą
(w każdej grupie obszarowej
gospodarstwa rolnego)
178,000,00178,00534,0042,00126,00660,00

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników I kwartale 2017 r.

Status
ubezpieczonego
i wielkość
gospodarstwa
rolnego

Wysokość składki na ubezpieczenie w zł

emerytalno-rentowe


wypadkowe, chorobowe,
macierzyńskie

Składki 
łącznie 
od jednego 
ubezpieczonego
kwartalnie

podstawowa
składka
miesięczna

dodatkowa
składka
miesięczna

razem składka
miesięczna
(2+3)

kwartalnie

składka
miesięczna

kwartalnie

1

2

3

4

5

6

7

8


I. Rolnik prowadzący gospodarstwo rolne

do 50 ha

88,00

0,00

88,00

264,00

42,00

126,00

390,00

powyżej 50 ha
do 100 ha

88,00

106,00

194,00

582,00

42,00

126,00

708,00

powyżej 100 ha
do 150 ha

88,00

212,00

300,00

900,00

42,00

126,00

1 026,00

powyżej 150 ha do 300 ha

88,00

318,00

406,00

1 218,00

42,00

126,00

1 344,00

powyżej 300 ha

88,00

424,00

512,00

1 536,00

42,00

126,00

1 662,00

Domownik (w każdej grupie obszarowej gospodarstwa rolnego)

88,00

0,00

88,00

264,00

42,00

126,00

390,00


II. Rolnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą i gospodarstwo rolne

do 50 ha

176,00

0,00

176,00

528,00

42,00

126,00

654,00

powyżej 50 ha
do 100 ha

176,00

106,00

282,00

846,00

42,00

126,00

972,00

powyżej 100 ha
do 150 ha

176,00

212,00

388,00

1 164,00

42,00

126,00

1 290,00

powyżej 150 ha
do 300 ha

176,00

318,00

494,00

1 482,00

42,00

126,00

1 608,00

powyżej 300 ha

176,00

424,00

600,00

1 800,00

42,00

126,00

1 926,00

Domownik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą
(w każdej grupie obszarowej
gospodarstwa rolnego)

176,00

0,00

176,00

528,00

42,00

126,00

654,

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w I kwartale 2017 r.

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w II, III i IV kwartale 2016 r.
oraz w I kwartale 2017 r.
Status
ubezpieczonego
i wielkość
gospodarstwa
rolnego
Wysokość składki na ubezpieczenie w zł
emerytalno-rentowe


wypadkowe, chorobowe,
macierzyńskie

Składki
łącznie
od jednego
ubezpieczonego
kwartalnie
podstawowa
składka
miesięczna
dodatkowa
składka
miesięczna
razem składka
miesięczna
(2+3)
kwartalnieskładka
miesięczna
kwartalnie
12345678

I. Rolnik prowadzący gospodarstwo rolne
do 50 ha88,000,0088,00264,0042,00126,00390,00
powyżej 50 ha
do 100 ha
88,00106,00194,00582,0042,00126,00708,00
powyżej 100 ha
do 150 ha
88,00212,00300,00900,0042,00126,001 026,00
powyżej 150 ha do 300 ha88,00318,00406,001 218,0042,00126,001 344,00
powyżej 300 ha88,00424,00512,001 536,0042,00126,001 662,00
Domownik (w każdej grupie obszarowej gospodarstwa rolnego)88,000,0088,00264,0042,00126,00390,00

II. Rolnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą i gospodarstwo rolne
do 50 ha176,000,00176,00528,0042,00126,00654,00
powyżej 50 ha
do 100 ha
176,00106,00282,00846,0042,00126,00972,00
powyżej 100 ha
do 150 ha
176,00212,00388,001 164,0042,00126,001 290,00
powyżej 150 ha
do 300 ha
176,00318,00494,001 482,0042,00126,001 608,00
powyżej 300 ha176,00424,00600,001 800,0042,00126,001 926,00
Domownik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą
(w każdej grupie obszarowej
gospodarstwa rolnego)
176,000,00176,00528,0042,00126,00654,00

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników I kwartale 2017 r.

Status
ubezpieczonego
i wielkość
gospodarstwa
rolnego

Wysokość składki na ubezpieczenie w zł

emerytalno-rentowe


wypadkowe, chorobowe,
macierzyńskie

Składki 
łącznie 
od jednego 
ubezpieczonego
kwartalnie

podstawowa
składka
miesięczna

dodatkowa
składka
miesięczna

razem składka
miesięczna
(2+3)

kwartalnie

składka
miesięczna

kwartalnie

1

2

3

4

5

6

7

8


I. Rolnik prowadzący gospodarstwo rolne

do 50 ha

88,00

0,00

88,00

264,00

42,00

126,00

390,00

powyżej 50 ha
do 100 ha

88,00

106,00

194,00

582,00

42,00

126,00

708,00

powyżej 100 ha
do 150 ha

88,00

212,00

300,00

900,00

42,00

126,00

1 026,00

powyżej 150 ha do 300 ha

88,00

318,00

406,00

1 218,00

42,00

126,00

1 344,00

powyżej 300 ha

88,00

424,00

512,00

1 536,00

42,00

126,00

1 662,00

Domownik (w każdej grupie obszarowej gospodarstwa rolnego)

88,00

0,00

88,00

264,00

42,00

126,00

390,00


II. Rolnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą i gospodarstwo rolne

do 50 ha

176,00

0,00

176,00

528,00

42,00

126,00

654,00

powyżej 50 ha
do 100 ha

176,00

106,00

282,00

846,00

42,00

126,00

972,00

powyżej 100 ha
do 150 ha

176,00

212,00

388,00

1 164,00

42,00

126,00

1 290,00

powyżej 150 ha
do 300 ha

176,00

318,00

494,00

1 482,00

42,00

126,00

1 608,00

powyżej 300 ha

176,00

424,00

600,00

1 800,00

42,00

126,00

1 926,00

Domownik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą
(w każdej grupie obszarowej
gospodarstwa rolnego)

176,00

0,00

176,00

528,00

42,00

126,00

654,

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w II, III i IV kwartale 2015 r. oraz I kwartale 2016 r.
Status
ubezpieczonego
i wielkość
gospodarstwa
rolnego
Wysokość składki na ubezpieczenie w zł
emerytalno-rentowe


wypadkowe, chorobowe,
macierzyńskie

Składki
łącznie
od jednego
ubezpieczonego
kwartalnie
podstawowa
składka
miesięczna
dodatkowa
składka
miesięczna
razem składka
miesięczna
(2+3)
kwartalnieskładka
miesięczna
kwartalnie
12345678

I. Rolnik prowadzący gospodarstwo rolne
do 50 ha88,000,0088,00264,0042,00126,00390,00
powyżej 50 ha
do 100 ha
88,00106,00194,00582,0042,00126,00708,00
powyżej 100 ha
do 150 ha
88,00211,00299,00897,0042,00126,001 023,00
powyżej 150 ha do 300 ha88,00317,00405,001 215,0042,00126,001 341,00
powyżej 300 ha88,00423,00511,001 533,0042,00126,001 659,00
Domownik (w każdej grupie obszarowej gospodarstwa rolnego)88,000,0088,00264,0042,00126,00390,00

II. Rolnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą i gospodarstwo rolne
do 50 ha176,000,00176,00528,0042,00126,00654,00
powyżej 50 ha
do 100 ha
176,00106,00282,00846,0042,00126,00972,00
powyżej 100 ha
do 150 ha
176,00211,00387,001 161,0042,00126,001 287,00
powyżej 150 ha
do 300 ha
176,00317,00493,001 479,0042,00126,001 605,00
powyżej 300 ha176,00423,00599,001 797,0042,00126,001 923,00
Domownik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą
(w każdej grupie obszarowej
gospodarstwa rolnego)
176,000,00176,00528,0042,00126,00654,00

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników 
w II, III i IV kwartale 2014 r. oraz w I kwartale 2015 r.

Status ubezpieczonego
i wielkość gospodarstwa
rolnego

Wysokość składki na ubezpieczenie w zł

emerytalno-rentowe

wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie

Składki
łącznie
od jednego ubezpieczonego kwartalnie

podstawowa składka miesięczna

dodatkowa składka miesięcz-na

razem składka miesięczna (2+3)

kwartalnie

składka miesięczna

kwartalnie

1

2

3

4

5

6

7

8

I.Rolnik prowadzący gospodarstwo rolne

- do 50 ha

84,00

0

84,00

252,00

42,00

126,00

378,00

powyżej 50 ha
do 100 ha

84,00

101,00

185,00

555,00

42,00

126,00

681,00

powyżej 100 ha
do 150 ha

84,00

203,00

287,00

861,00

42,00

126,00

987,00

powyżej 150 ha
do 300 ha

84,00

304,00

388,00

1 164,00

42,00

126,00

1 290,00

powyżej 300 ha

84,00

405,00

489,00

1 467,00

42,00

126,00

1 593,00

Domownik (w każdej grupie obszarowej gospodarstwa rolnego)

84,00

0,00

84,00

252,00

42,00

126,00

378,00

II.Rolnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarcząi gospodarstwo rolne

do 50 ha

168,00

0,00

168,00

504,00

42,00

126,00

630,00

powyżej 50 ha
do 100 ha

168,00

101,00

269,00

807,00

42,00

126,00

933,00

powyżej 100 ha
do 150 ha

168,00

203,00

371,00

1 113,00

42,00

126,00

1 239,00

powyżej 150 ha
do 300 ha

168,00

304,00

472,00

1 416,00

42,00

126,00

1 542,00

powyżej 300 ha

168,00

405,00

573,00

1 719,00

42,00

126,00

1 845,00

Domownik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą
(w każdej grupie obszarowej gospodarstwa rolnego)

168,00

0,00

168,00

504,00

42,00

126,00

630,00

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w II, III i IV kwartale 2014 r. oraz I kwartale 2015 r. 

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników 
w III i IV kwartale 2013 r. oraz I kw. 2014 r.

Status ubezpieczonego
i wielkość gospodarstwa
rolnego

Wysokość składki na ubezpieczenie w zł

emerytalno-rentowe

wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie

Składki
łącznie
od jednego ubezpieczonego kwartalnie

podstawowa składka miesięczna

dodatkowa składka miesięcz-na

razem składka miesięczna (2+3)

kwartalnie

składka miesięczna

kwartalnie

1

2

3

4

5

6

7

8

I.Rolnik prowadzący gospodarstwo rolne

- do 50 ha

83,00

0

83,00

249,00

42,00

126,00

375,00

powyżej 50 ha
do 100 ha

83,00

100,00

183,00

549,00

42,00

126,00

675,00

powyżej 100 ha
do 150 ha

83,00

199,00

282,00

846,00

42,00

126,00

972,00

powyżej 150 ha
do 300 ha

83,00

299,00

382,00

1 146,00

42,00

126,00

1 272,00

powyżej 300 ha

83,00

399,00

482,00

1 446,00

42,00

126,00

1 572,00

Domownik (w każdej grupie obszarowej gospodarstwa rolnego)

83,00

0,00

83,00

249,00

42,00

126,00

375,00

II.Rolnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarcząi gospodarstwo rolne

do 50 ha

166,00

0,00

166,00

498,00

42,00

126,00

624,00

powyżej 50 ha
do 100 ha

166,00

100,00

266,00

798,00

42,00

126,00

924,00

powyżej 100 ha
do 150 ha

166,00

199,00

365,00

1095,00

42,00

126,00

1221,00

powyżej 150 ha
do 300 ha

166,00

299,00

465,00

1 395,00

42,00

126,00

1 521,00

powyżej 300 ha

166,00

399,00

565,00

1 695,00

42,00

126,00

1 821,00

Domownik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą
(w każdej grupie obszarowej gospodarstwa rolnego)

166,00

0,00

166,00

498,00

42,00

126,00

624,00

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w III i IV kwartale 2013 r. oraz I kw. 2014 r.

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników 
w II kwartale 2013 r.

Status ubezpieczonego
i wielkość gospodarstwa
rolnego

Wysokość składki na ubezpieczenie w zł

emerytalno-rentowe

wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie

Składki
łącznie
od jednego ubezpieczonego kwartalnie

podstawowa składka miesięczna

dodatkowa składka miesięcz-na

razem składka miesięczna (2+3)

kwartalnie

składka miesięczna

kwartalnie

1

2

3

4

5

6

7

8

I.Rolnik prowadzący gospodarstwo rolne

- do 50 ha

83,00

0

83,00

249,00

42,00

126,00

375,00

powyżej 50 ha
do 100 ha

83,00

100,00

183,00

549,00

42,00

126,00

675,00

powyżej 100 ha
do 150 ha

83,00

199,00

282,00

846,00

42,00

126,00

972,00

powyżej 150 ha
do 300 ha

83,00

299,00

382,00

1 146,00

42,00

126,00

1 272,00

powyżej 300 ha

83,00

399,00

482,00

1 446,00

42,00

126,00

1 572,00

Domownik (w każdej grupie obszarowej gospodarstwa rolnego)

83,00

0,00

83,00

249,00

42,00

126,00

375,00

II.Rolnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarcząi gospodarstwo rolne

do 50 ha

166,00

0,00

166,00

498,00

42,00

126,00

624,00

powyżej 50 ha
do 100 ha

166,00

100,00

266,00

798,00

42,00

126,00

924,00

powyżej 100 ha
do 150 ha

166,00

199,00

365,00

1095,00

42,00

126,00

1221,00

powyżej 150 ha
do 300 ha

166,00

299,00

465,00

1 395,00

42,00

126,00

1 521,00

powyżej 300 ha

166,00

399,00

565,00

1 695,00

42,00

126,00

1 821,00

Domownik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą
(w każdej grupie obszarowej gospodarstwa rolnego)

166,00

0,00

166,00

498,00

42,00

126,00

624,00

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w II kwartale 2013 r.

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników 
w IV kwartale 2012 r. i I kwartale 2013 r.

Status ubezpieczonego
i wielkość gospodarstwa
rolnego

Wysokość składki na ubezpieczenie w zł

emerytalno-rentowe

wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie

Składki
łącznie
od jednego ubezpieczonego kwartalnie

podstawowa składka miesięczna

dodatkowa składka miesięcz-na

razem składka miesięczna (2+3)

kwartalnie

składka miesięczna

kwartalnie

1

2

3

4

5

6

7

8

I.Rolnik prowadzący gospodarstwo rolne

- do 50 ha

80,00

0

80,00

240,00

42,00

126,00

366,00

powyżej 50 ha
do 100 ha

80,00

96,00

176,00

528,00

42,00

126,00

654,00

powyżej 100 ha
do 150 ha

80,00

192,00

272,00

816,00

42,00

126,00

942,00

powyżej 150 ha
do 300 ha

80,00

288,00

368,00

1 104,00

42,00

126,00

1 230,00

powyżej 300 ha

80,00

384,00

464,00

1 392,00

42,00

126,00

1 518,00

Domownik (w każdej grupie obszarowej gospodarstwa rolnego)

80,00

0,00

80,00

240,00

42,00

126,00

366,00

II.Rolnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarcząi gospodarstwo rolne

do 50 ha

160,00

0,00

160,00

480,00

42,00

126,00

606,00

powyżej 50 ha
do 100 ha

160,00

96,00

256,00

768,00

42,00

126,00

894,00

powyżej 100 ha
do 150 ha

160,00

192,00

352,00

1056,00

42,00

126,00

1182,00

powyżej 150 ha
do 300 ha

160,00

288,00

448,00

1 344,00

42,00

126,00

1 470,00

powyżej 300 ha

160,00

384,00

544,00

1 632,00

42,00

126,00

1 758,00

Domownik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą
(w każdej grupie obszarowej gospodarstwa rolnego)

160,00

0,00

160,00

480,00

42,00

126,00

606,00

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w IV kwartale 2012 r. i I kwartale 2013 r.

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników 
w II i III kwartale 2012 r.

Status ubezpieczonego
i wielkość gospodarstwa
rolnego

Wysokość składki na ubezpieczenie w zł

emerytalno-rentowe

wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie

Składki
łącznie
od jednego ubezpieczonego kwartalnie

podstawowa składka miesięczna

dodatkowa składka miesięcz-na

razem składka miesięczna (2+3)

kwartalnie

składka miesięczna

kwartalnie

1

2

3

4

5

6

7

8

I.Rolnik prowadzący gospodarstwo rolne

- do 50 ha

80,00

0

80,00

240,00

42,00

126,00

366,00

powyżej 50 ha
do 100 ha

80,00

96,00

176,00

528,00

42,00

126,00

654,00

powyżej 100 ha
do 150 ha

80,00

192,00

272,00

816,00

42,00

126,00

942,00

powyżej 150 ha
do 300 ha

80,00

288,00

368,00

1 104,00

42,00

126,00

1 230,00

powyżej 300 ha

80,00

384,00

464,00

1 392,00

42,00

126,00

1 518,00

Domownik (w każdej grupie obszarowej gospodarstwa rolnego)

80,00

0,00

80,00

240,00

42,00

126,00

366,00

II.Rolnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarcząi gospodarstwo rolne

do 50 ha

160,00

0,00

160,00

480,00

42,00

126,00

606,00

powyżej 50 ha
do 100 ha

160,00

96,00

256,00

768,00

42,00

126,00

894,00

powyżej 100 ha
do 150 ha

160,00

192,00

352,00

1056,00

42,00

126,00

1182,00

powyżej 150 ha
do 300 ha

160,00

288,00

448,00

1 344,00

42,00

126,00

1 470,00

powyżej 300 ha

160,00

384,00

544,00

1 632,00

42,00

126,00

1 758,00

Domownik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą
(w każdej grupie obszarowej gospodarstwa rolnego)

160,00

0,00

160,00

480,00

42,00

126,00

606,00

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w II i III kwartale 2012 r.

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników 
w IV kwartale 2011 r. oraz w I kwartale 2012 r.

Status ubezpieczonego
i wielkość gospodarstwa
rolnego

Wysokość składki na ubezpieczenie w zł

emerytalno-rentowe

wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie

Składki
łącznie
od jednego ubezpieczonego kwartalnie

podstawowa składka miesięczna

dodatkowa składka miesięcz-na

razem składka miesięczna (2+3)

kwartalnie

składka miesięczna

kwartalnie

1

2

3

4

5

6

7

8

I.Rolnik prowadzący gospodarstwo rolne

- do 50 ha

73,00

0

73,00

219,00

42,00

126,00

345,00

powyżej 50 ha
do 100 ha

73,00

87,00

160,00

480,00

42,00

126,00

606,00

powyżej 100 ha
do 150 ha

73,00

175,00

248,00

744,00

42,00

126,00

870,00

powyżej 150 ha
do 300 ha

73,00

262,00

335,00

1 005,00

42,00

126,00

1 131,00

powyżej 300 ha

73,00

350,00

423,00

1 269,00

42,00

126,00

1 395,00

Domownik (w każdej grupie obszarowej gospodarstwa rolnego)

73,00

0,00

73,00

219,00

42,00

126,00

345,00

II.Rolnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarcząi gospodarstwo rolne

do 50 ha

146,00

0,00

146,00

438,00

42,00

126,00

564,00

powyżej 50 ha
do 100 ha

146,00

87,00

233,00

699,00

42,00

126,00

825,00

powyżej 100 ha
do 150 ha

146,00

175,00

321,00

963,00

42,00

126,00

1089,00

powyżej 150 ha
do 300 ha

146,00

262,00

408,00

1 224,00

42,00

126,00

1 350,00

powyżej 300 ha

146,00

350,00

496,00

1 488,00

42,00

126,00

1 614,00

Domownik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą
(w każdej grupie obszarowej gospodarstwa rolnego)

146,00

0,00

146,00

438,00

42,00

126,00

564,00

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w IV kwartale 2011 r. oraz w I kwartale 2012 r.

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników 
w III kwartale 2011 r.

Status ubezpieczonego
i wielkość gospodarstwa
rolnego

Wysokość składki na ubezpieczenie w zł

emerytalno-rentowe

wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie

Składki
łącznie
od jednego ubezpieczonego kwartalnie

podstawowa składka miesięczna

dodatkowa składka miesięcz-na

razem składka miesięczna (2+3)

kwartalnie

składka miesięczna

kwartalnie

1

2

3

4

5

6

7

8

I.Rolnik prowadzący gospodarstwo rolne

- do 50 ha

73,00

0

73,00

219,00

42,00

126,00

345,00

powyżej 50 ha
do 100 ha

73,00

87,00

160,00

480,00

42,00

126,00

606,00

powyżej 100 ha
do 150 ha

73,00

175,00

248,00

744,00

42,00

126,00

870,00

powyżej 150 ha
do 300 ha

73,00

262,00

335,00

1 005,00

42,00

126,00

1 131,00

powyżej 300 ha

73,00

350,00

423,00

1 269,00

42,00

126,00

1 395,00

Domownik (w każdej grupie obszarowej gospodarstwa rolnego)

73,00

0,00

73,00

219,00

42,00

126,00

345,00

II.Rolnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarcząi gospodarstwo rolne

do 50 ha

146,00

0,00

146,00

438,00

42,00

126,00

564,00

powyżej 50 ha
do 100 ha

146,00

87,00

233,00

699,00

42,00

126,00

825,00

powyżej 100 ha
do 150 ha

146,00

175,00

321,00

963,00

42,00

126,00

1089,00

powyżej 150 ha
do 300 ha

146,00

262,00

408,00

1 224,00

42,00

126,00

1 350,00

powyżej 300 ha

146,00

350,00

496,00

1 488,00

42,00

126,00

1 614,00

Domownik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą
(w każdej grupie obszarowej gospodarstwa rolnego)

146,00

0,00

146,00

438,00

42,00

126,00

564,00

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w III kwartale 2011 r.

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników 
w II kwartale 2011 r.

Status ubezpieczonego
i wielkość gospodarstwa
rolnego

Wysokość składki na ubezpieczenie w zł

emerytalno-rentowe

wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie

Składki
łącznie
od jednego ubezpieczonego kwartalnie

podstawowa składka miesięczna

dodatkowa składka miesięcz-na

razem składka miesięczna (2+3)

kwartalnie

składka miesięczna

kwartalnie

1

2

3

4

5

6

7

8

I.Rolnik prowadzący gospodarstwo rolne

- do 50 ha

73,00

0

73,00

219,00

42,00

126,00

345,00

powyżej 50 ha
do 100 ha

73,00

87,00

160,00

480,00

42,00

126,00

606,00

powyżej 100 ha
do 150 ha

73,00

175,00

248,00

744,00

42,00

126,00

870,00

powyżej 150 ha
do 300 ha

73,00

262,00

335,00

1 005,00

42,00

126,00

1 131,00

powyżej 300 ha

73,00

350,00

423,00

1 269,00

42,00

126,00

1 395,00

Domownik (w każdej grupie obszarowej gospodarstwa rolnego)

73,00

0,00

73,00

219,00

42,00

126,00

345,00

II.Rolnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarcząi gospodarstwo rolne

do 50 ha

146,00

0,00

146,00

438,00

42,00

126,00

564,00

powyżej 50 ha
do 100 ha

146,00

87,00

233,00

699,00

42,00

126,00

825,00

powyżej 100 ha
do 150 ha

146,00

175,00

321,00

963,00

42,00

126,00

1089,00

powyżej 150 ha
do 300 ha

146,00

262,00

408,00

1 224,00

42,00

126,00

1 350,00

powyżej 300 ha

146,00

350,00

496,00

1 488,00

42,00

126,00

1 614,00

Domownik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą
(w każdej grupie obszarowej gospodarstwa rolnego)

146,00

0,00

146,00

438,00

42,00

126,00

564,00

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w II kwartale 2011 r.

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników 
w I kwartale 2011 r.

Status ubezpieczonego
i wielkość gospodarstwa
rolnego

Wysokość składki na ubezpieczenie w zł

emerytalno-rentowe

wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie

Składki
łącznie
od jednego ubezpieczonego kwartalnie

podstawowa składka miesięczna

dodatkowa składka miesięcz-na

razem składka miesięczna (2+3)

kwartalnie

składka miesięczna

kwartalnie

1

2

3

4

5

6

7

8

I.Rolnik prowadzący gospodarstwo rolne

- do 50 ha

71,00

0

71,00

213,00

36,00

108,00

321,00

powyżej 50 ha
do 100 ha

71,00

85,00

156,00

468,00

36,00

108,00

576,00

powyżej 100 ha
do 150 ha

71,00

170,00

241,00

723,00

36,00

108,00

831,00

powyżej 150 ha
do 300 ha

71,00

254,00

325,00

975,00

36,00

108,00

1 083,00

powyżej 300 ha

71,00

339,00

410,00

1 230,00

36,00

108,00

1 338,00

Domownik (w każdej grupie obszarowej gospodarstwa rolnego)

71,00

0,00

71,00

213,00

36,00

108,00

321,00

II.Rolnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarcząi gospodarstwo rolne

do 50 ha

142,00

0,00

142,00

426,00

36,00

108,00

534,00

powyżej 50 ha
do 100 ha

142,00

85,00

227,00

681,00

36,00

108,00

789,00

powyżej 100 ha
do 150 ha

142,00

170,00

312,00

936,00

36,00

108,00

1044,00

powyżej 150 ha
do 300 ha

142,00

254,00

396,00

1 188,00

36,00

108,00

1 296,00

powyżej 300 ha

142,00

339,00

481,00

1 443,00

36,00

108,00

1 551,00

Domownik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą
(w każdej grupie obszarowej gospodarstwa rolnego)

142,00

0,00

142,00

426,00

36,00

108,00

534,00

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w I kwartale 2011 r.

 

Opens internal link in current windowWymiar kwartalnych składek na ubezpieczenie społeczne rolników w 2010 r.

Opens internal link in current window Wymiar składek na ubezpieczenie społeczne rolników w latach 1995-2009

 

 

Wymiar kwartalnej składki
na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie,
w zł

lata

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

2012126,00126,00126,00
2011108,00126,00126,00126,00
201090,0090,00108,00108,00
200978,0090,0090,0090,00
200878,0078,0078,0078,00
200772,0072,0072,0072,00
200672,0072,0072,0072,00
200560,0060,0072,0072,00
200454,0054,0054,0060,00
200354,0054,0054,0054,00
200254,0054,0054,0054,00
200154,0054,0054,0054,00
200054,0054,0054,0054,00
199954,0054,0054,0054,00
199851,0051,0051,0054,00
199742,0042,0042,0051,00

1996

42,00

42,00

42,00

42,00

1995

30,00

30,00

42,00

42,00

Wymiar kwartalnej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie, w zł