KRUS

A- A A+

 

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników 
w III/IV kwartale 2010 r.

Status ubezpieczonego
i wielkość gospodarstwa
rolnego

Wysokość składki na ubezpieczenie w zł

emerytalno-rentowe

wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie

Składki
łącznie
od jednego ubezpieczonego kwartalnie

podstawowa składka miesięczna

dodatkowa składka miesięcz-na

razem składka miesięczna (2+3)

kwartalnie

składka miesięczna

kwartalnie

1

2

3

4

5

6

7

8

I.Rolnik prowadzący gospodarstwo rolne

- do 50 ha

71,00

0

71,00

213,00

36,00

108,00

321,00

powyżej 50 ha
do 100 ha

71,00

85,00

156,00

468,00

36,00

108,00

576,00

powyżej 100 ha
do 150 ha

71,00

170,00

241,00

723,00

36,00

108,00

831,00

powyżej 150 ha
do 300 ha

71,00

254,00

325,00

975,00

36,00

108,00

1 083,00

powyżej 300 ha

71,00

339,00

410,00

1 230,00

36,00

108,00

1 338,00

Domownik (w każdej grupie obszarowej gospodarstwa rolnego)

71,00

0,00

71,00

213,00

36,00

108,00

321,00

II.Rolnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarcząi gospodarstwo rolne

do 50 ha

142,00

0,00

142,00

426,00

36,00

108,00

534,00

powyżej 50 ha
do 100 ha

142,00

85,00

227,00

681,00

36,00

108,00

789,00

powyżej 100 ha
do 150 ha

142,00

170,00

312,00

936,00

36,00

108,00

1044,00

powyżej 150 ha
do 300 ha

142,00

254,00

396,00

1 188,00

36,00

108,00

1 296,00

powyżej 300 ha

142,00

339,00

481,00

1 443,00

36,00

108,00

1 551,00

Domownik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą
(w każdej grupie obszarowej gospodarstwa rolnego)

142,00

0,00

142,00

426,00

36,00

108,00

534,00

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników 
w II kwartale 2010 r.

Status ubezpieczonego
i wielkość gospodarstwa
rolnego

Wysokość składki na ubezpieczenie w zł

emerytalno-rentowe

wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie

Składki
łącznie
od jednego ubezpieczonego kwartalnie

podstawowa składka miesięczna

dodatkowa składka miesięcz-na

razem składka miesięczna (2+3)

kwartalnie

składka miesięczna

kwartalnie

1

2

3

4

5

6

7

8

I.Rolnik prowadzący gospodarstwo rolne

- do 50 ha

71,00

0

71,00

213,00

30,00

90,00

303,00

powyżej 50 ha
do 100 ha

71,00

85,00

156,00

468,00

30,00

90,00

558,00

powyżej 100 ha
do 150 ha

71,00

170,00

241,00

723,00

30,00

90,00

813,00

powyżej 150 ha
do 300 ha

71,00

254,00

325,00

975,00

30,00

90,00

1 065,00

powyżej 300 ha

71,00

339,00

410,00

1 230,00

30,00

90,00

1 320,00

Domownik (w każdej grupie obszarowej gospodarstwa rolnego)

71,00

0,00

71,00

213,00

30,00

90,00

303,00

II.Rolnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarcząi gospodarstwo rolne

do 50 ha

142,00

0,00

142,00

426,00

30,00

90,00

516,00

powyżej 50 ha
do 100 ha

142,00

85,00

227,00

681,00

30,00

90,00

771,00

powyżej 100 ha
do 150 ha

142,00

170,00

312,00

936,00

30,00

90,00

1026,00

powyżej 150 ha
do 300 ha

142,00

254,00

396,00

1 188,00

30,00

90,00

1 278,00

powyżej 300 ha

142,00

339,00

481,00

1 443,00

30,00

90,00

1 533,00

Domownik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą
(w każdej grupie obszarowej gospodarstwa rolnego)

142,00

0,00

142,00

426,00

30,00

90,00

516,00

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników 
na I kwartał 2010 r.

Status ubezpieczonego
i wielkość gospodarstwa
rolnego

Wysokość składki na ubezpieczenie w zł

emerytalno-rentowe

wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie

Składki
łącznie
od jednego ubezpieczonego kwartalnie

podstawowa składka miesięczna

dodatkowa składka miesięcz-na

razem składka miesięczna (2+3)

kwartalnie

składka miesięczna

kwartalnie

1

2

3

4

5

6

7

8

I.Rolnik prowadzący gospodarstwo rolne

- do 50 ha

68,00

0

68,00

204,00

30,00

90,00

294,00

powyżej 50 ha
do 100 ha

68,00

81,00

149,00

447,00

30,00

90,00

537,00

powyżej 100 ha
do 150 ha

68,00

162,00

230,00

690,00

30,00

90,00

780,00

powyżej 150 ha
do 300 ha

68,00

243,00

311,00

933,00

30,00

90,00

1 023,00

powyżej 300 ha

68,00

324,00

392,00

1 176,00

30,00

90,00

1 266,00

Domownik (w każdej grupie obszarowej gospodarstwa rolnego)

68,00

0,00

68,00

204,00

30,00

90,00

294,00

II.Rolnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarcząi gospodarstwo rolne

do 50 ha

136,00

0,00

136,00

408,00

30,00

90,00

498,00

powyżej 50 ha
do 100 ha

136,00

81,00

217,00

651,00

30,00

90,00

741,00

powyżej 100 ha
do 150 ha

136,00

162,00

298,00

894,00

30,00

90,00

984,00

powyżej 150 ha
do 300 ha

136,00

243,00

379,00

1 137,00

30,00

90,00

1 227,00

powyżej 300 ha

136,00

324,00

460,00

1 380,00

30,00

90,00

1 470,00

Domownik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą
(w każdej grupie obszarowej gospodarstwa rolnego)

136,00

0,00

136,00

408,00

30,00

90,00

498,00