KRUS

A- A A+

Dane adresowe Centrali

CENTRALA
00-608 Warszawa, al. Niepodległości 190
 tel. 22 592 65 90, fax 22 592 66 50
 NIP 526-00-13-054  REGON 012513262
 godziny pracy Centrali: od poniedziałku do piątku, godz. od 08:00 do 16:00

 

Prezes KRUS
Aleksandra Stanisława Hadzik

Sekretariat Prezesa - tel. (22) 592 64 58, fax (22) 592 66 50
e-mail: sekretariat.prezesa(at)krus.gov.pl 

Zastępca Prezesa KRUS
Andrzej Kneć

tel. 22 592 64 00; fax 22 592 66 50
e-mail: sekretariat.zastepcy.prezesa1(at)krus.gov.pl 

Zastępca Prezesa KRUS
Krzysztof Maciej Retyk

tel. 22 592 64 04; fax 22 592 66 66
e-mail: sekretariat.zastepcy.prezesa2(at)krus.gov.pl  

 


Biuro Orzecznictwa Lekarskiego
Naczelny Lekarz Kasy
prof. dr hab. med. Anna Wilmowska - Pietruszyńska
tel. 22 592 66 09
e-mail: orzecznictwo(at)krus.gov.pl 

Biuro Finansowe
Główny Księgowy Kasy
Agnieszka Myśliwiec
tel. 22 592 64 16, fax 22 592 64 09
e-mail: bf@krus.gov.pl 

Zespół Radców Prezesa Kasy
Pełnomocnik Prezesa kierujący Zespołem
Radców Prezesa Kasy

Biuro Organizacyjno-Prawne
Dyrektor Biura: Monika Przygucka-Gawlik
tel. 22 592 64 07, fax 22 592 66 59
e-mail: bop(at)krus.gov.pl
kontakt dla mediów: media(at)krus.gov.pl

Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Dyrektor Biura: Piotr Główka
tel. 22 592 64 06; 
e-mail: zzl(at)krus.gov.pl 

Biuro Zamówień Publicznych
Dyrektor Biura: Marta Pietrzak
tel. 22 592 64 20; fax 22 592 66 63
e-mail: bzp(at)krus.gov.pl

Biuro Ubezpieczeń
Dyrektor Biura: Anna Klemińska
tel. 22 592 64 11; fax 22 592 66 58
e-mail: bu(at)krus.gov.pl

Biuro Świadczeń
Dyrektor Biura: Alicja Lejk-Kępka
tel. 22 592 64 12; fax 22 592 66 53
e-mail: bs(at)krus.gov.pl

Biuro Prewencji 
Dyrektor Biura: Cezary Nobis
tel. 22 592 64 10
e-mail: bp@krus.gov.pl

Biuro Rehabilitacji
Dyrektor Biura: Magda Duda
tel. 22 592 66 35
e-mail: br@krus.gov.pl 

Biuro Administracji i Inwestycji
Dyrektor Biura: Kazimierz Sionek
tel. 22 592 64 18; fax 22 592 66 61
e-mail: bai(at)krus.gov.pl

Biuro Informatyki i Telekomunikacji
Dyrektor Biura: Krzysztof Płócienniczak
tel. 22 592 64 17; fax 22 592 66 79
e-mail: sekretariat.it(at)krus.gov.pl

Biuro Kontroli
Dyrektor Biura: Antoni Safiejko
tel. 22 592 64 08; fax 22 592 66 74
e-mail: kontrola(at)krus.gov.pl

Zespół Audytorów Wewnętrznych
Audytor Wewnętrzny: 
tel. 22 592 64 87
e-mail: audyt(at)krus.gov.pl 

Zespół Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych
Pełnomocnik Prezesa kierujący Zespołem Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych
Jacek Dobrosielski
tel. 22 592 64 43; 22 592 66 73

Zespół Obsługi Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników
Pełnomocnik Prezesa Kierujący Zespołem Obsługi Rady Rolników
Małgorzata Michalska
tel. 22 592 64 59; 22 592 64 13
e-mail: radarolnikow(at)krus.gov.pl