KRUS

A- A A+

Dane adresowe Centrali

CENTRALA
00-608 Warszawa, al. Niepodległości 190
 tel. 22 592 65 90, fax 22 592 66 50
skrzynka epuap: /m4l5a9t9tc/SkrytkaESP
 NIP 526-00-13-054  REGON 012513262
 godziny pracy Centrali: od poniedziałku do piątku, godz. od 08:00 do 16:00

 

Prezes KRUS
dr Aleksandra Hadzik


Sekretariat Prezesa - tel. (22) 592 64 58, fax (22) 592 66 50
e-mail: sekretariat.prezesa(at)krus.gov.pl

 

Zastępca Prezesa KRUS
Monika Rzepecka

Sekretariat Zastępcy Prezesa - tel. (22) 592 64 00, fax (22) 592 66 50
e-mail: Sekretariat.Zastepcy.Prezesa1(at)krus.gov.pl 

 

Zastępca Prezesa KRUS
Marek Surmacz

Sekretariat Zastępcy Prezesa tel. (22) 592 64 04, fax (22) 592 66 50
e-mail: Sekretariat.Zastepcy.Prezesa2@krus.gov.pl


Zastępca Prezesa KRUS
Jacek Paziewski

Sekretariat Zastępcy Prezesa tel. (22) 592 66 47, fax (22) 592 66 50
e-mail: Sekretariat.Zastepcy.Prezesa3(at)krus.gov.pl


Biuro Orzecznictwa Lekarskiego
Naczelny Lekarz Kasy
prof. dr hab. med. Łukasz Wicherek
tel. 22 592 66 09
e-mail: orzecznictwo(at)krus.gov.pl 

Biuro Finansowe
Główny Księgowy Kasy

Agnieszka Myśliwiec
tel. 22 592 64 16, fax 22 592 64 09
e-mail: bf(at)krus.gov.pl  

Biuro Statystyki
Dyrektor Biura: Kamil Gronowski
tel. 22 592 66 06
e-mail BStat(at)krus.gov.pl 

Biuro Organizacyjno-Prawne
Dyrektor Biura: Wiesław Kliś
tel. 22 592 64 07, fax 22 592 66 59
e-mail: bop(at)krus.gov.pl

Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Dyrektor Biura: Andrzej Długołęcki
tel. 22 592 64 06;
e-mail: zzl(at)krus.gov.pl 

Biuro Zamówień Publicznych
Dyrektor Biura: Marta Pietrzak
tel. 22 592 64 20; fax 22 592 66 63
e-mail: bzp(at)krus.gov.pl

Biuro Ubezpieczeń
Dyrektor Biura: Izabela Piwowarska
tel. 22 592 64 11
e-mail: bu(at)krus.gov.pl

Biuro Świadczeń
Dyrektor Biura: Iwona Kaszuba
tel. 22 592 64 12; fax 22 592 66 53
e-mail: bs(at)krus.gov.pl

Biuro Prewencji 
Dyrektor Biura: Cezary Nobis
tel. 22 592 64 10
e-mail: bp(at)krus.gov.pl 

Biuro Rehabilitacji
Dyrektor Biura: Izabela Czartoryska-Plutecka
tel. 22 592 66 35
e-mail: br(at)krus.gov.pl  

Biuro Administracji i Inwestycji
Dyrektor Biura: Iwona Kurowska
tel. 22 592 64 18; fax 22 592 66 61
e-mail: bai(at)krus.gov.pl

Biuro Informatyki i Telekomunikacji
Dyrektor Biura: Krzysztof Płócienniczak
tel. 22 592 64 17; fax 22 592 66 79
e-mail: sekretariat.it(at)krus.gov.pl

Biuro Komunikacji i Współpracy Międzynarodowej
Dyrektor Biura: Magdalena Wachnicka-Witzke
tel. 22 592 64 05
e-mail: kwm(at)krus.gov.pl 
kontakt dla mediów: media(at)krus.gov.pl 

Biuro Audytu i Kontroli
Dyrektor Biura: Jolanta Sierakowska
tel. 22 592 64 87
e-mail: audyt.kontrola@krus.gov.pl 

Biuro Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa Informacji
Dyrektor Biura: Jacek Dobrosielski
tel. 22 592 64 43
e-mail: bzk(at)krus.gov.pl 

Zespół Obsługi Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników
Pełnomocnik Prezesa Kierujący Zespołem Obsługi Rady Rolników
Małgorzata Michalska
tel. 22 592 64 59; 22 592 64 13
e-mail: radarolnikow(at)krus.gov.pl

Koordynator do spraw dostępności
(zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami)
Dariusz Czajkowski
tel. 022 592 65 66
e-mail: dariusz.czajkowski(at)krus.gov.pl