KRUS

A- A A+

PT Olkusz

Placówka zlikwidowana z dniem 1 kwietnia 2005 r. na mocy Zarządzenia Nr 1 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 23 lutego 2005 r.

Zadania dotychczas realizowane przez zlikwidowaną Placówkę Terenową przejęła PT w Wolbromiu.