KRUS

A- A A+

PT Pińczów

Kierownik: 
Agnieszka Strączek

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną w Polsce, mając na uwadze dobro beneficjentów i pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, informujemy o wstrzymaniu bezpośredniej obsługi interesantów w PT KRUS w Pińczowie.

Prosimy o korzystanie z systemu informatycznego e-KRUS oraz o kontakt z jednostkami organizacyjnymi Kasy poprzez:

  • wrzutnię na dokumenty,
  • profil zaufany e-PUAP,
  • za pomocą telefonu: 41 357-55-51 lub 41 358-24-16

pod którymi można uzyskać informacje w sprawach:

  • EMERYTALNO–RENTOWYCH
  • ZASIŁKÓW UBEZPIECZENIOWYCH
  • PREWENCJI I REHABILITACJI
  • -poczty elektronicznej pinczow@krus.gov.pl lub innego dostępnego kanału komunikacji na odległość.

Kasa informuje, że w sprawach szczególnie skomplikowanych i wymagających wyjaśnienia istnieje możliwość bezpośredniego kontaktu z pracownikami, po uprzednim ustaleniu terminu i godziny wizyty.

28-400 Pińczów
ul. Republiki Pińczowskiej 37 
tel./fax (41) 357 54 51;
tel. (41) 357 55 51
pinczow(at)krus.gov.pl

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek 7:15 - 15:15

Stanowiska ds. informacji przyjmują interesantów:
poniedziałek 7:15 - 16:00
wtorek - piątek 7:15 - 14:45


Placówka Terenowa obsługuje mieszkańców poniższych miejscowości
i gmin:

Placówka Terenowa Pińczów 28-400
Miasto i gmina Działoszyce28-440
Gmina Kije28-404
Gmina Michałów28-411
Miasto i gmina Pińczów28-400
Gmina Złota28-425