Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Wyszukiwanie

zaawansowane
KRUS

Dzisiaj jest

KRUS
 UE > E-formularze

A- A A+

E - formularze

W każdym przypadku dokumentem potwierdzającym zastosowanie ustawodawstwa państwa wysyłającego jest potwierdzony przez właściwą instytucję tego państwa formularz A1. Zaświadczenie A1 zastępuje wcześniej stosowany formularz E101. Z punktu 5 Decyzji H1 z dnia 12 czerwca 2009 r., dotyczącej zasad przechodzenia od rozporządzeń 1408/71 i 574/72 do rozporządzeń 883/2004 i 987/2009 oraz stosowania decyzji i zaleceń Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego wynika, że formularze potwierdzające stosowanie ustawodawstwa danego państwa członkowskiego potwierdzone na podstawie przepisów rozporządzenia 1408/71 przed wejściem w życie rozporządzenia 883/2004, obowiązują aż do upływu ich daty ważności. Zaświadczenie A1 poświadczane jest przez Oddziały Regionalne KRUS na mocy przepisów rozporządzenia 883/2004.

Realizując art. 6 rozporządzenia 883/2004, KRUS także potwierdza okresy ubezpieczenia przebyte w Polsce na formularzu E 104, wyłącznie na wniosek instytucji zagranicznej innego państwa członkowskiego. KRUS potwierdza również formularze S 041, stanowiące odpowiedź na wniosek instytucji zagranicznej przekazany na formularzu S 040. Potwierdzanie natomiast prawa do świadczeń rzeczowych (zdrowotnych) należy do kompetencji Narodowego Funduszu Zdrowia (www.nfz.gov.pl).

Formularze, najczęściej stosowane przy realizacji rozporządzeń wspólnotowych z zakresu zabezpieczenia społecznego, dzielą się na grupy ze względu na różne ryzyka ubezpieczeniowe:

    • Seria E 100 - dotyczy właściwego ustawodawstwa oraz świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa (dla potwierdzania uprawnień do świadczeń krótkoterminowych oraz świadczeń rzeczowych,
    • Seria E 200 - dotyczy postępowania w zakresie uprawnień do emerytur i rent,
    • Seria E 400 - dotycząca uprawnień do świadczeń rodzinnych
    • Seria E 500 - obejmuje formularze proceduralne i korespondencyjne

Od dnia 1 czerwca 2020 r. została uruchomiona w pełnym zakresie elektroniczna wymiana informacji (EESSI) pomiędzy instytucjami zabezpieczenia społecznego, która zastąpi dotychczas stosowane formularze.

Formularze związane z wystawianiem zaświadczeń o właściwym ustawodawstwie:

Przy załatwianiu wniosków o emeryturę instytucje właściwe KRUS (jest to 6 jednostek terenowych KRUS wyznaczonych przez Prezesa KRUS, których wykaz podajemy w menu: Instytucje właściwe KRUS) stosują następujące formularze:

E-202 PL -  Wniosek o emeryturę 
E-203 PL - Wniosek o rentę rodzinną
E-204 PL -  Wniosek o rentę inwalidzką 
E-205 PL - Zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia w Polsce.

W formularzu E-205 PL właściwa jednostka terenowa  KRUS potwierdza okresy ubezpieczenia społecznego w Polsce (rolnicze i ewentualnie pracownicze). Jest to jedyny formularz z serii E 200, który różni się treścią w poszczególnych państwach członkowskich, ponieważ odzwierciedla wewnętrzne ustawodawstwo danego państwa członkowskiego w zakresie definicji ubezpieczenia.

Do każdej instytucji właściwej, która uczestniczy w postępowaniu emerytalnym, właściwy oddział regionalny KRUS pełniący rolę instytucji kontaktowej przekaże formularze: E-202, E-207 i E-205, w których potwierdzi okresy ubezpieczenia w Polsce przebyte zarówno w systemie rolnym, jak i powszechnym.


Zobacz także:

OR KRUS - instytucja kontaktowa

news
powrót

Projekt i wykonanie AMP Media