WYDAWNICTWA

A- A A+

Recenzenci

ENGLISH

LISTA STAŁYCH RECENZENTÓW

Członkowie Rady Programowej i Redakcji, osoby zatrudnione u Wydawcy

prof. dr hab. Marian Podstawka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
prof. dr hab. Paweł Czechowski, Uniwersytet Warszawski w Warszawie
prof. dr hab. Andrzej Czyżewski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr hab. Beata Jeżyńska, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
prof. dr hab. Irena Jędrzejczyk, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr Erich Koch, Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau, Kassel, Niemcy
dr n. med. Andrzej Kosiniak-Kamysz, Dyrektor Specjalistycznego Szpitala im. Dietla w Krakowie
prof. dr hab. Wanda Sułkowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła,
prof. PWSZ, Państwowa Szkoła Zawodowa w Kaliszu

Recenzenci zewnętrzni

dr hab. Jerzy Bieluk, prof. UwB, Uniwersytet w Białymstoku
prof. dr hab. Roman Budzinowski, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
dr Aleksandra Chlebicka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
prof. dr hab. Anatolii Chupis, Sumy National Agrarian University, Ukraina
dr hab. Filip Chybalski, prof. PŁ, Politechnika Łódzka w Łodzi
dr Piotr Gołasa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr inż. Ewa Jaska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
mgr Marcin Józefaciuk, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
dr inż. Elżbieta Kopciuszewska, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie
dr n. med. Marek Kos, Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie
dr hab. Anna Kosut, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
prof. dr hab. Andrzej Kowalski dr hab. Sylwester Kozak,
prof. SGGW, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr Monika A. Król, Uniwersytet Łódzki w Łodzi
prof. dr hab. n. med. Jolanta Kujawa, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
dr hab. Teresa Kurowska, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr Joanna Lisek, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie
dr hab. Dorota Łobos-Kotowska, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr Krzysztof Łyskawa, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr Adam Majchrzak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr Agata Marcysiak, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
dr inż. Anna Milewska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr inż. Teresa Nowogródzka, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
dr hab. Radosław Pacud, prof. UE w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
dr inż. Agnieszka Parlińska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr Radosław Pastuszko, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr Włodzimierz Petryk, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie
dr Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr hab. Maria Płonka, prof. UE w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr Damian Puślecki, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
dr Grzegorz Strupczewski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr hab. Bogumił Szmulik, prof. UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
dr Anna Świrska, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
dr hab. Janusz Toruński, prof. UPH, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
dr hab. Natalia Vasilevska, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
dr Damian Walczak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr Adam Wasilewski, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB
dr inż. Aleksandra Wicka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
prof. dr hab. Maciej Żukowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu  

Recenzenci materiałów opublikowanych w kwartalnych wydaniach z 2019 r.

Mariusz Gorzowski, Michał Grochowski , dr Aleksandra Hadzik, Piotr Kaliszewski , dr hab. inż. Małgorzata Krzywonos, Alicja Lejk- Kępka, prof. dr hab. inż. Edmund Lorencowicz, dr Adam Majchrzak, dr Wojciech Nagel, dr hab. Radosław Pacud , dr inż. Joanna Pawłowska-Tyszko, dr Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka, prof. dr hab. Marian Podstawka, prof. dr hab. Bogdan Sojkin, dr Agnieszka Stępień, prof. dr hab. Wanda Sułkowska, dr Damian Walczak, dr hab. Marek Wigier

Recenzenci materiałów opublikowanych w kwartalnych wydaniach z 2018 r.

prof. dr hab. Paweł Czechowski, prof. dr hab. Jacek Dutkiewicz, prof. dr hab. Irena Jędrzejczyk, prof. dr hab. n. med. Józef Knap, dr Erich Koch, dr n. med. Marek Kos, prof. dr hab. Andrzej Kowalski, prof. dr hab. inż. Małgorzata Krzywonos, dr n. med. Robert Liana, dr Adam Majchrzak, dr Agata Marcysiak, dr Wojciech Nagel, dr hab. Radosław Pacud, dr inż. Agnieszka Parlińska, dr Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka, prof. dr hab. Marian Podstawka, prof. dr hab. Bogdan Sojkin, dr Grzegorz Strupczewski, prof. dr hab. Wanda Sułkowska, dr Damian Walczak, dr hab. n. med. Anna Wilmowska-Pietruszyńska (prof. UR)


Recenzenci materiałów opublikowanych w kwartalnych wydaniach z 2016–2017 r.
dr hab. Jerzy Bieluk (prof. UwB), prof. dr hab. Roman Budzinowski, dr Aleksandra Chlebicka,
prof. dr hab. Paweł Czechowski, dr Ryszard Droba (prof. WSAS), dr Piotr Gołasa, dr inż. Ewa Jaska,
dr hab. Beata Jeżyńska (prof. UMCS), prof. dr hab. Irena Jędrzejczyk, Marcin Józefaciuk,
dr Erich Koch, dr n. med. Marek Kos, dr n. med. Andrzej Kosiniak-Kamysz, dr hab. Anna Kosut,
prof. dr hab. Andrzej Kowalski, dr hab. Sylwester Kozak (prof. SGGW), dr Monika Król,
prof. dr hab. n. med. Jolanta Kujawa, dr hab.Teresa Kurowska, dr n. med. Robert Liana,
dr Przemysław Litwiniuk, dr hab. Dorota Łobos-Kotowska (prof. UŚ), dr Krzysztof Łyskawa,
dr Adam Majchrzak, dr Agata Marcysiak, dr hab. Anna Matuszczak (prof. UEP), dr Wojciech Nagel,
prof. dr hab. n. med. Alfred Owoc, dr hab. Radosław Pacud, dr inż. Agnieszka Parlińska,
dr Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka, prof. dr hab. Marian Podstawka, dr Damian Puślecki,
prof. dr hab. Wanda Sułkowska, dr hab. Bogumił Szmulik, dr Damian Walczak,
dr Adam Wasilewski, dr hab. n. med. Anna Wilmowska-Pietruszyńska (prof. UR),
dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła (prof. PWSZ), prof. dr hab. Maciej Żukowski


Recenzenci materiałów opublikowanych w kwartalnych wydaniach z 2015 r.
dr Barbara Andruczyk, dr hab. Jerzy Bieluk, prof. dr hab. Paweł Czechowski, 
prof. dr hab. Andrzej Czyżewski, dr hab. inż. Lech Gąsiorkiewicz (prof. PW),  
dr hab. Beata Jeżyńska (prof. UMCS), prof. dr hab. Irena Jędrzejczyk, dr hab. Anna Kosut, 
prof. dr hab. Andrzej Kowalski, dr hab. Teresa Kurowska, dr hab. Jacek Lisowski (prof. UEP), 
dr hab. Dorota Łobos-Kotowska (prof. UŚ), dr inż. Anna Milewska, dr Wojciech Nagel, 
dr inż. Agnieszka Parlińska, dr Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka, dr hab. Maria Płonka, 
prof. dr hab. Marian Podstawka, prof. dr hab. Alina Sikorska, dr Grzegorz Strupczewski, 
prof. dr hab. Wanda Sułkowska, dr Anna Świrska, dr Damian Walczak, 
prof. dr hab. Maciej Żukowski