WYDAWNICTWA

A- A A+

Kolorowanka - prace w gospodarstwie rolnym, których nie mogą wykonywać dzieci do lat 16

 

 

 

Bezpieczniewo czyli jak uniknąć wypadkówImmortals czyli jak żyć na wsi bezpiecznie i z pasją
Bezpieczniewo czyli jak uniknąć wypadkówImmortals czyli jak żyć na wsi bezpiecznie i z pasją

 

Chroń dziecko w gospodarstwie rolnym wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych

Chroń dziecko w gospodarstwie rolnym wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych

 

 Upadek to nie przypadek - plakat

 

 

Materiały popularyzujące akcję Upadek to nie przypadek

 

Bezpieczne pozyskiwanie drewna na potrzeby gospodarstwa rolnego

Bezpieczna obsługa zwierząt gospodarskich

Bezpieczna praca na wysokości, w wykopach i zbiornikach w gospodarstwie rolnym

Borelioza i kleszczowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

Bezpieczna obsługa maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników oraz działania prewencyjne KRUS w 2014 r.

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników oraz działania prewencyjne KRUS w 2013 r.

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników oraz działania prewencyjne KRUS w 2012 r. cz. 1

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników oraz działania prewencyjne KRUS w 2012 r. cz. 2

Wyroby zwiększające bezpieczeństwo pracy

Wyroby oznaczone Znakiem Bezpieczeństwa KRUS

Chorób odzwierzęcych można się ustrzec

Ochrona zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym

Bezpieczna praca z chemicznymi środkami ochrony roślin

Pył występujący w rolnictwie jest niebezpieczny

Bezpieczna obsługa maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym

Bezpieczna obsługa zwierząt gospodarskich

Bezpieczna praca na wysokości, w wykopach i zbiornikach w gospodarstwie rolnym

 

BEZPIECZNE POZYSKIWANIE DREWNA NA POTRZEBY GOSPODARSTWA ROLNEGO

BEZPIECZNA OBSŁUGA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH

Bezpieczna PRACA na wysokości, w wykopach i zbiornikach w gospodarstwie rolnym

BORELIOZA I KLESZCZOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCHBezpieczna obsługa maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym
WYPADKI PRZY PRACY I CHOROBY ZAWODOWE ROLNIKÓW ORAZ DZIAŁANIA PREWENCYJNE KRUS W 2014 ROKU

WYPADKI PRZY PRACY I CHOROBY ZAWODOWE ROLNIKÓW ORAZ DZIAŁANIA PREWENCYJNE KRUS W 2013 ROKU

WYPADKI PRZY PRACY I CHOROBY ZAWODOWE ROLNIKÓW ORAZ DZIAŁANIA PREWENCYJNE KRUS W 2012 ROKU

WYPADKI PRZY PRACY I CHOROBY ZAWODOWE ROLNIKÓW ORAZ DZIAŁANIA PREWENCYJNE KRUS W 2012 ROKU cz. 2Wyroby zwiększające bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnymWyroby oznaczone Znakiem Bezpieczeństwa KRUS
Chorób odzwierzęcych można się ustrzecOchrona zdrowia i życia w gospodarstwie rolnymBezpieczna praca z chemicznymi środkami ochrony roślin
Pył występujący w rolnictwie jest niebezpiecznyBezpieczna obsługa maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnymBezpieczna obsługa zwierząt gospodarskich
Bezpieczna praca na wysokości, w wykopach i zbiornikach w gospodarstwie rolnym

Uprzejmie informujemy, że ulotki, broszury i inne materiały dydaktyczne wydawane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, dotyczące ochrony życia i zdrowia w rolnictwie oraz przestrzegania zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych, są udostępniane zainteresowanym nieodpłatnie w jednostkach organizacyjnych KRUS (oddziałach regionalnych, placówkach terenowych, centrach i ośrodkach rehabilitacji rolników).